Αντιπροσωπεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής στον Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού Ι. Χρυσουλάκη

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Χρυσουλάκης υποδέχτηκε την διεύθυνση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής με επικεφαλής τον Σχολάρχη, Δημήτριο Ζώτο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Σχολής, καθώς και της ενεργού συμμετοχής της στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αντιπροσωπεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής στον Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού Ι. Χρυσουλάκη.