21/09/2021 21/09/2021 Την πρώτη συνάντηση εργασίας µε τον νέο Υπουργό Τουρισµού Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεµβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισµού, Αντιπροσωπεία της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Αντιπροσωπεία του Συνοδικού Γραφείου αποτελείτο από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµο, Πρόεδρο, και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιµανδρίτη κ. Σπυρίδωνα Κατραµάδο, Γραμματέα. ...
21 Σεπτεμβρίου, 2021 - 15:13

Προσκυνηματικές Περιηγήσεις: Συνάντηση Κικίλια-Μητροπολίτη Δωδώνης

Διαδώστε:
Προσκυνηματικές Περιηγήσεις: Συνάντηση Κικίλια-Μητροπολίτη Δωδώνης

Την πρώτη συνάντηση εργασίας µε τον νέο Υπουργό Τουρισµού Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεµβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισµού, Αντιπροσωπεία της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Αντιπροσωπεία του Συνοδικού Γραφείου αποτελείτο από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµο, Πρόεδρο, και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιµανδρίτη κ. Σπυρίδωνα Κατραµάδο, Γραμματέα. 

Στη συνάντηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε άριστο κλίµα, η Αντιπροσωπεία του Συνοδικού Γραφείου ενηµέρωσε τον κ. Υπουργό για τις έως σήµερα δράσεις του Συν. Γραφείου µε ιδιαίτερη έµφαση στο υπάρχον «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» µεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Τουρισµού, στην «Κοινή Επιτροπή» για Θέµατα Θρησκευτικού και Προσκυνηµατικού Τουρισµού, καθώς επίσης και στη συνεργασία και κοινή συµµετοχή των δύο φορέων σε ευρωπαϊκά και άλλα διακρατικά
προγράµµατα (INTERREG, INTERREG MAGNUM κ.λπ.).

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµος εξέφρασε στον κ. Υπουργό και τους συνεργάτες του την επιθυµία του για την εν γένει συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της, εµµένοντας και κάνοντας ιδιαίτερο λόγο στην επαναδραστηριοποίηση της «Κοινής Επιτροπής», οι εργασίες της οποίας είχαν ατονήσει κατά τα τελευταία δύο χρόνια (2019-2021) και λόγω της πανδηµίας του COVID-19.

O κ. Υπουργός αναγνωρίζοντας το έως σήµερα πολύπλευρο και ιδιαίτερα σηµαντικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά του Συνοδικού Αυτής Γραφείου επί των Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων, στα θέµατα του Θρησκευτικού Τουρισµού, παρείχε τη διαβεβαίωση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου περί της προθέσεώς της για την πλήρη και στενή συνεργασία της µε την Εκκλησία της Ελλάδος, διαβεβαιώνοντας την Αντιπροσωπεία του Συνοδικού Γραφείου περί της αµέσου επαναδραστηριοποιήσεως της «Κοινής Επιτροπής».

Στις αµέσως επόµενες ηµέρες ο Πανοσιολογιώτατος Γραµµατεύς του Συν. Γραφείου, Αρχιµανδρίτης κ. Σπυρίδων Κατραµάδος, θα έχει ειδική επί τούτου ενηµερωτική συνάντηση µε τον κ. ∆ηµήτριο Μαζιώτη, Σύµβουλο του κ. Υπουργού επί θεµάτων Θρησκευτικού Τουρισµού, και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων