07/09/2020 07/09/2020 Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, για το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως ενώ μίλησε και στους μαθητές και τους εθελοντές καθηγητές. Προ της ενάρξεως του Αγιασμού ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς...
07 Σεπτεμβρίου, 2020 - 13:12
Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2020 - 12:06

Αγιασμός στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Μητροπόλεως Βέροιας

Διαδώστε:
Αγιασμός στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Μητροπόλεως Βέροιας

Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, για το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως ενώ μίλησε και στους μαθητές και τους εθελοντές καθηγητές. Προ της ενάρξεως του Αγιασμού ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής μίλησε στα παιδιά για τον προγραμματισμό των μαθημάτων και για την λειτουργία του φροντιστηρίου.

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων:

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἐγκαι­νιάζουμε σήμερα ἐδῶ, στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τόν νέο κύκλο μαθημάτων τοῦ κοινωνι­κοῦ φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως γιά τή νέα σχολική χρονιά, ἡ ὁποία ξεκινᾶ σέ λίγες ἡμέρες μέσα σέ δύσκολες συνθῆ­κες, μέσα στίς συνθῆκες τῆς παν­δη­μίας, ἡ ὁποία πλήττει καί τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο.

Αὐτή ἡ δυσκολία, τήν ὁποία ὅλοι ἀντιμετωπίζουμε μέ τίς ἀποστά­σεις πού πρέπει νά τηροῦμε με­ταξύ μας καί τήν ἀποφυγή συνα­θροί­σεως πολλῶν ἀτόμων στόν ἴδιο χῶρο, μᾶς ἔκανε φέτος νά πραγματοποιήσουμε τόν ἁγιασμό στόν τόπο αὐτό, τόν ἁγιασμένο ἀπό τήν παρουσία τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας. Στόν τόπο αὐτό πού ἀποτελεῖ γιά μᾶς τούς Βεροιεῖς τό κέντρο καί τόν ὀμφαλό τῆς πνευματικῆς μας ἀναγεννήσεως.

Ἐδῶ ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά τό μήνυμα τῆς χριστιανικῆς ἀγά­πης, τῆς ἀγάπης πού προσφέρει στόν κάθε ἄνθρωπο χωρίς νά ζητᾶ ἀνταπόδοση. Καί αὐτό τό μήνυμα τῆς ἀγάπης γίνεται πράξη μέσα στό κοινωνικό φροντιστήριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, στίς τά­ξεις τοῦ ὁποίου διδάσκουν ἐθελο­ντικά καθηγητές καί φοιτητές, ὅλους ἐσᾶς πού χρειάζεστε αὐτή τή βοήθεια καί τήν ὑποστήριξη.

Γίνεται πράξη μέσα στό κοινωνι­κό φροντιστήριο πού σᾶς προσφέ­ρει βοήθεια γιά τά μαθήματά σας μέσα σέ ἕνα ἀσφαλές περιβάλλον, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅμως ἐκτός ἀπό τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία κήρυξε ὁ ἀπό­στολος Παῦλος ἀπό αὐτό τό Βῆμα, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο μήνυμα. Καί αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα αἰσιόδοξο στήν ἐποχή μας, στήν ἐποχή τῆς πανδημίας, κατά τήν ὁποία ὅλοι μας δοκιμα­ζόμεθα μέ διαφορετι­κούς ὁ καθένας τρόπους.

Ἡ μάθηση, λοιπόν, πού εἶναι ὁ στόχος σας, πού εἶναι ἡ ἐπιθυμία σας, μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ κάτω καί ἀπό τίς πιό δύσκολες συνθῆ­κες. Ἀρκεῖ νά τήν ἐπιδιώκουμε καί νά προσπαθοῦμε γι᾽ αὐτήν.

Ἄς μήν νομίζουμε ὅτι οἱ δυσκο­λίες πού ἀντιμετωπίζουμε στίς ἡμέρες μας εἶναι οἱ μεγαλύτερες. Ἄς σκεφθοῦμε πόσες δυσκολίες καί ἐμπόδια ἀντιμετώπιζαν οἱ μαθη­τές σέ παλαιότερες ἐποχές, κάτω ἀπό ἄλλες συνθῆκες καί κα­τα­στάσεις. Γιά μᾶς, γιά σᾶς, ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τόν ὁποῖο μᾶς θυμίζει τό Βῆμα του πού μᾶς φιλοξενεῖ ἀπόψε.

Τί ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος; «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦν­τι με Χριστῷ». Ὅλα μπορῶ νά τά ἐπιτύχω μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ Χρι­στοῦ.

Αὐτό νά ἔχετε καί σεῖς στόν νοῦ σας. Μπορεῖτε νά ἐπιτύχετε τά πά­ντα μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, καί τή μόρφωση καί τήν καλλιέργεια καί τήν πρόοδό σας σέ ὅλους τούς τομεῖς, ἀρκεῖ νά ζητᾶτε τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτή ἡ βοήθεια καί ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ εὔχομαι νά σᾶς συνοδεύει τήν καινούργια χρονιά καί μέ αὐ­τήν εὔχομαι νά ξεπεράσουμε καί τό πρόβλημα τῆς πανδημίας, δίδο­ντας πάντοτε τήν ἀπαραίτητη προ­­­­σοχή καί τηρώντας τά μέτρα πού μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ εἰδικοί, γιά νά περιορίσουμε κατά τό δυνα­τόν τή διάδοση τῆς ἀσθενείας, πού μᾶς στέρησε τούς τελευταίους μῆ­νες τόσους ἀνθρώπους καί νά προστατεύσουμε τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα.

Καί εὔχομαι πατρικά καί ἀπό καρ­δίας νά ἔχετε μία εὐλογημένη χρονιά, γεμάτη πρόοδο καί ἐπιτυ­χίες.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων