01/08/2020 01/08/2020 Την Παρασκευή 31 Ιουλίου το απόγευμα μπροστά από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του οσίου Αντωνίου του Νέου, ο ιερός κλήρος και οι πιστοί υποδέχθηκαν τον Τίμιο Σταυρό από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της Βεροίας, λόγω της σημερινής τελετής της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Τον Τίμιο...
01 Αυγούστου, 2020 - 10:34
Τελευταία ενημέρωση: 01/08/2020 - 10:39

Μητρ. Βεροίας: «Ζούμε σε εποχή προκλήσεων και απειλών»

Διαδώστε:
Μητρ. Βεροίας: «Ζούμε σε εποχή προκλήσεων και απειλών»

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου το απόγευμα μπροστά από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του οσίου Αντωνίου του Νέου, ο ιερός κλήρος και οι πιστοί υποδέχθηκαν τον Τίμιο Σταυρό από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της Βεροίας, λόγω της σημερινής τελετής της προόδου του Τιμίου Σταυρού.

Τον Τίμιο Σταυρό μετέφερε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

Εν συνεχεία τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Κατά την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ζού­με σε μία εποχή κατά την οποία εκτός από τους συνή­θεις κινδύ­νους, τους οποίους μπο­ρεί να διατρέχει κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του, αντιμε­τω­πι­ζουμε και πολλούς ασυνή­θεις. Ζούμε προκλήσεις και απει­λές τις οποίες δεν περιμέναμε, όπως η πανδημία του κορωνοιού, η οποία μας ταλαιπώρησε και μας ταλαι­πωρεί ακόμη, αλλά και οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμε­τω­πίζουμε από τη γείτονα χώρα με την Αγία Σοφία και την αυξη­μέ­νη επιθετι­κό­τητα και αμφισβή­τη­ση των κυ­ριαρχικών μας δικαι­ω­μάτων. Ζού­με προκλήσεις και απειλές, που αισθανόμεθα ότι δεν μπορού­με να τις αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας ανθρώπινες και πεπερα­σμένες δυνάμεις και έχουμε την ανάγκη μιάς ισχυρότερης προστα­σίας. Και αυτήν μας την προσφέρει ο Σταυρός του Κυρίου μας«.

Αναλυτικά το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου:

Την προτροπή αυτή απευθύνει προς όλους μας ο ιερός υμνογρά­φος, καλώντας μας να ασπασθού­με και να προσκυνήσουμε τον τι­μιο Σταυρό, ως φυλακτήριο από κάθε κακό, από κάθε κίνδυνο και από κάθε πειρασμό και συγχρόνως ως πηγή αγιασμού.

Και η προτροπή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς αύριο η Εκκλησία μας μνημονεύει μία ευλαβή συνή­θεια των πατέρων μας στην Κων­στα­ντινούπολη, όπου κατά την πρώτη Αυγούστου και επί μία σχε­δον εβδομάδα, μέχρι την εορτή της Μεταμορφώσεως, έβγαζαν τον τίμιο Σταυρό από το ιερό παλάτιο και τον λιτάνευαν στην Πόλη και στους ναούς της για να τον προ­σκυνήσουν οι κάτοικοί της, εκ­φράζοντας την ευγνωμο­σύνη τους για την προστασία που τους προ­σε­φερε από τους Σαρακη­νούς.

Αυτό το γεγονός τιμούμε και εμείς, κατά την παράδοση της το­πικής μας Εκκλησίας, υποδεχό­με­νοι απόψε τον τίμιο Σταυρό από το Ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στον ναό του πολιούχου μας αγίου Αντωνίου, για να τον προσκυνήσουμε και να λάβουμε τη χάρη του, τιμώντας μαζί του και τη μνήμη των αγίων επτά Μακ­κα­βαί­ων παίδων, του διδα­σκα­λου τους Ελεαζάρου και της μητέρας τους αγίας Σολομονής, και να τον παρακα­λέσουμε να μας φυ­λάττει από κάθε κακό και από κάθε απειλή και να αγιάζει τη ζωή μας, τις πράξεις μας και τον κόσμο μας.

Διότι ζού­με σε μία εποχή κατά την οποία εκτός από τους συνή­θεις κινδύ­νους, τους οποίους μπο­ρεί να διατρέχει κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του, αντιμε­τω­πι­ζουμε και πολλούς ασυνή­θεις. Ζούμε προκλήσεις και απει­λές τις οποίες δεν περιμέναμε, όπως η πανδημία του κορωνοιού, η οποία μας ταλαιπώρησε και μας ταλαι­πωρεί ακόμη, αλλά και οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμε­τω­πίζουμε από τη γείτονα χώρα με την Αγία Σοφία και την αυξη­μέ­νη επιθετι­κό­τητα και αμφισβή­τη­ση των κυ­ριαρχικών μας δικαι­ω­μάτων.

Ζού­με προκλήσεις και απειλές, που αισθανόμεθα ότι δεν μπορού­με να τις αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας ανθρώπινες και πεπερα­σμένες δυνάμεις και έχουμε την ανάγκη μιάς ισχυρότερης προστα­σίας. Και αυτήν μας την προσφέρει ο Σταυρός του Κυρίου μας, ο οποίος είναι το σύμβολο της νίκης και της καται­σχύνης του διαβόλου, από τον οποίο τελικά προέρχονται και οι απειλές και οι προκλήσεις που μας ταλαιπωρούν και δοκιμά­ζουν τις αντοχές μας. Μας την προσφέρει ο Σταυρός, ο οποίος είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Είναι το ισχυρό και ακατανίκητο όπλο που μας προ­φυ­λάσσει από κάθε επιβουλή, ορα­τη και αόρατη.

Γι᾽ αυτό και τον επικαλούμεθα, γι᾽ αυτό τον ασπαζόμεθα, γι᾽ αυτό τον προσκυνούμε, γι᾽ αυτό και κα­θε εορτή του μας υπενθυμίζει τη θυσία του Χριστού για χάρη όλων μας, αλλά και τις θυσίες που ζητά ο Θεός από εμάς, εάν θέλουμε να είμεθα αφοσιωμένοι σ᾽ Αυτόν, εάν θέλουμε να τον πιστεύουμε όχι επι­φανειακά αλλά ουσιαστικά, εάν θέλουμε να τον ακολουθούμε όχι με τα λόγια αλλά με τη ζωή μας.

Θυσία για τον Θεό ήταν το μαρ­τυ­ριο των εορταζομένων αγίων επτά Μακκαβαίων παίδων, του διδασκάλου τους αγίου Ελεαζά­ρου και της μητέρας τους αγίας Σο­λομονής.

Θυσία για τον Θεό ήταν, επειδή προτίμησαν την τι­μωρία, το μαρ­τυ­ριο και τον θα­νατο, προκει­με­νου να μην αθετή­σουν την εντολή του Θεού και καταπατήσουν τον Μωσαικό νόμο που απηγόρευε το χοιρινό κρέας. Θυσία για τον Θεό ήταν, επειδή δεν δίστασαν να αρ­νηθούν και αυτή τη ζωή τους για να μην αρνηθούν τον Θεό.

Θυσία όμως για τον Θεό ήταν και η φυγή από τον κόσμο του πολιού­χου μας αγίου Αντωνίου του νέου, η μοναχική ζωή, η άσκηση, η νη­στεία, η αγρυπνία, η κακοπάθεια. Στερείτο ο άγιος Αντώνιος τις ανέ­σεις του κόσμου, ακόμη και τις πιο απλές και τις πιο αυτονόητες, για την αγάπη του Χρι­στού. Στερείτο και αυτήν ακό­μη την τρο­φη και την ανάπαυση για να πα­ραμένει απερίσπαστος στη λα­τρεία του Θεού και την προσευχή, και αντιμετώπιζε τους δαιμονι­κούς πειρασμούς με τη δυ­ναμη του Σταυρού.

Ο εορτασμός, λοιπόν, των αγίων επτά Μακκαβαίων παίδων, της μητρός και του διδασκάλου τους στον ναό του πολιούχου μας αγίου Αντωνίου, τον οποίο τιμούμε κα­τα την παράδοση την ημέρα της εορτής της προόδου του τιμίου Σταυρού, υπενθυμίζει και σε μας ότι η εν Χριστώ ζωή απαιτεί και θυσίες, θυσίες που οφείλουμε σε Εκείνον, ο οποίος όχι μόνο θυσιά­σθηκε για μας, αλλά και μας χάρισε τον Σταυρό του ως όπλο κατά του διαβόλου, ως φυλακτή­ριο από κα­θε κακό και ως μέσον αγιασμού της ζωής μας και του κόσμου.

Ας επικαλούμεθα, λοιπόν, τη χάρη του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας σε κάθε ανάγκη, και ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου που αρχίζει από αύριο, και για να μας προστατεύει από κάθε κίνδυ­νο και κάθε απειλή, και για να μας αγιά­ζει με τη χάρη του διά των πρεσβειών και των αγίων επτά Μακ­καβαίων παίδων και του πολιούχου μας αγίου Αντωνίου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων