11/08/2020 11/08/2020 Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου». Με αυτούς τους λόγους που ακού­σαμε...
11 Αυγούστου, 2020 - 12:07
Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2020 - 11:46

«Ο Θεός θέλει την εμπιστοσύνη μας και ευ­λογεί την υπακοή μας»

Διαδώστε:
«Ο Θεός θέλει την εμπιστοσύνη μας και ευ­λογεί την υπακοή μας»

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου». Με αυτούς τους λόγους που ακού­σαμε πριν από λίγο στο Ευ­αγγέλιο μακαρίζει η Ελισάβετ την εξαδέλφη της Μαριάμ, την Πανα­γία Παρθένο, η οποία την επι­σκέφθηκε μετά τον Ευαγγελισμό της.

Την μακαρίζει, γιατί πί­στευ­σε τον λόγο του αρχαγγέλου Γαβριήλ ότι θα πραγματοποιηθούν αυτά που της είπε ο Κύριος. Την μακα­ρίζει, γιατί στην κλήση του Θεού η απάντησή της ήταν «ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». Την μακαρίζει, γιατί χωρίς να ζητά διαβεβαιώσεις, χωρίς να ζη­τά αποδείξεις, χωρίς να ζητά ούτε καν πίστωση χρόνου, απαντά άμεσα και καταφατικά στο μήνυ­μα του αρχαγγέλου Γαβριήλ, έστω και αν ήταν αδύνατο στον ανθρώ­πινο νου και να φαντασθεί ακόμη όσα της ανήγγειλε ο ουράνιος επι­σκέπτης.

Και ο μακαρισμός της Ελισάβετ έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί και εκείνη κυοφορεί με θαυμαστό τρό­πο τον Πρόδρομο του Κυρίου, τη γέννηση του οποίου προεμήνυσε ο Θεός στον σύζυγό της, τον Ζαχα­ρία, αλλά εκείνος δεν πίστευσε στο μήνυμα και υφίστατο ήδη την τι­μω­ρία της απιστίας του, καθώς πα­ρέμενε άφωνος μέχρι την ημέ­ρα της γεννήσεως του υιού του, του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου μας.

«Μακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου»

Η Ελισάβετ είδε και στη δική της ζωή να πραγματοποιείται ο λόγος του Θεού, αλλά στην περίπτωσή της επρόκειτο για ένα θαύμα δια­φορετικού μεγέθους από αυτό που προανήγγειλε ο αρχάγγελος στην Παναγία μας. Γι᾽ αυτό και θαυμάζει ακόμη περισσότερο την πίστη της, την προκαταβολική πίστη της, σε κάτι τόσο μοναδικό. Θαυμάζει και μακαρίζει την εμπιστοσύνη της στον λόγο του Θεού, η οποία απο­δεικνύει όχι μόνο την ταπείνωση της Υπεραγίας Θεοτόκου αλλά και την απόλυτη υπακοή της στο θέλη­μα του Θεού.

Όμως αυτή η πίστη, την οποία μα­καρίζει στο πρόσωπο της Υπε­ρα­γίας Θεοτόκου η Ελισάβετ, εί­ναι η αληθινή και γνήσια πίστη. Διότι μία πίστη, η οποία θέτει όρους και προϋποθέσεις, ζητά δια­βεβαιώσεις και εχέγγυα, δεν είναι αληθινή πίστη. Ο Θεός δεν απα­γορεύει την έρευνα και κατανοεί την ανθρώπινη αμφιβολία, αλλά θέλει την εμπιστοσύνη μας και ευ­λογεί την υπακοή μας. Μας ζητά να εμπιστευθούμε τη ζωή μας στα χέρια του και στην αγάπη του, όπως εμπιστεύεται ένα παιδί τον πατέρα του, γιατί θέλει το καλό μας και κυρίως τη σωτηρία μας, και αν δεν του προσφέρουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας, τότε δεν μπορεί να συνεχίσει το σχέδιό του για μας, τότε δεν μπο­ρεί να μας χαρίσει αυτά που έχει ετοιμάσει για μας.

Αν σκεφθούμε για ένα μόνο λε­πτό τι θα συνέβαινε, αν η Παναγία μας δεν είχε αυτή την απροϋπό­θε­τη πίστη που οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη υπακοή προς τον Θεό, θα κατανοήσουμε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της υπακοής της αλλά και τη σημασία του μα­καρισμού της Ελισάβετ.

Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αμφιβάλλει για τα πάντα, σε ένα κόσμο γεμάτο από καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης του ενός ανθρώπου προς τον άλλο, ακόμη και για τα βασικά και τα στοιχειώ­δη, γι᾽ αυτό και ο κόσμος μας πα­ρα­παίει και οι άνθρωποι δεν ξέ­ρουν που βαδίζουν, γιατί τους λείπει το στήριγμα που προσφέρει η πίστη στον Θεό και η εμπιστοσύνη στην επί γης εικόνα του, στον άν­θρωπο.

Όμως έχουμε ανάγκη την πίστη για να προχωρήσουμε στη ζωή μας, και έχουμε ακόμη μεγαλύ­τε­ρη ανάγκη την πίστη στον Θεό, αυτή την πίστη, την απλή, την ειλι­­κρινή, την αληθινή πίστη που είχε η Κυρία Θεοτόκος, προς την οποία ψάλαμε και απόψε τον Μι­κρό Παρακλητικό Κανόνα, και την οποία μακαρίζει η Ελισάβετ.

Αν ο Θεός επέλεξε την Παναγία ανά­με­σα στα εκατομμύρια των γυ­ναι­κών για να την κάνει Μητέρα του Υιού του, ο λόγος δεν ήταν μόνο η καθαρό­τητα της ψυχής και του σώ­ματός της, ήταν και η με­γά­λη πίστη της. Και αυτή την πίστη διδάσκει η Παναγία μας και σε μας με τη ζωή της. Τη διδάσκει με τη σιωπηλή και υπάκουη πα­ρου­σία της δίπλα στον Υιό και Θεό της όλα τα χρόνια της ζωής της, που την αξίωσε να αναδειχθεί υψη­λο­τέρα των ουρανών, δέσποι­να και βασίλισσα των αγγέλων και των ανθρώπων και να παρα­κά­θηται στον θρόνο της δό­ξης του Υιού της δεχόμενη τα αιτήματα των καρδι­ών μας.

Γι᾽ αυτό και στα αιτήματα που απευ­θύναμε απόψε προς την Πα­να­γία μας, ας προσθέσουμε και αυ­τά: Ας την παρακαλέσουμε πρωτί­στως να μας χαρίσει την πίστη που διέθετε και εκείνη, μία πίστη χωρίς αμφιβολίες, αλλά και να μας προστατεύει από τον πειρασμό που και πάλι ελλοχεύει στη ζωή του καθενός μας, στην πατρίδα μας και στον κόσμο, από τον πει­ρασμό της πανδημίας του κορω­νοϊού, και να μας διατηρεί σώους και υγιείς, τηρώντας και εμείς πά­ντο­τε τις υποδείξεις και τις οδη­γίες των ειδικών που έχουν την ευθύνη για την προστασία του λαού μας.

Αλλά εμείς απευθύναμε σήμερα στην Παναγία μας και στον Υιό της και μία ακόμη αίτηση, διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ιδιαίτερα σήμερα κουνηθήκαμε από τον σεισμό, που είναι ένας φόβος για όλους μας, και ζητήσαμε από τον Θεό να άρει αυτόν τον φόβο και να διασκεδάσει και αυτόν τον πειρασμό.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου θα πρέπει να ζητούμε από την Παναγία μας, που είναι πρέσβειρα δική μας στον Θεό, να μας βοηθήσει και στο θέμα του κορωνοϊού και στο θέμα αυτό που αναζωπυρώνεται, όπως ακούμε, και είναι ένας πειρασμός τον οποίο μόνο με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια της Παναγίας μας θα μπορέσουμε να τον ξεπεράσουμε, ώστε να μπορέσουμε να εορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας μας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων