03/05/2021 03/05/2021 Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, 3 Μαΐου, το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καμποχωρίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Βασίλειο-Λουκά Τολιόπουλο, ο οποίος διακονεί στον Ιερό Ναό. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία...
03 Μαΐου, 2021 - 14:20
Τελευταία ενημέρωση: 03/05/2021 - 13:59

Πανηγύρισε ο Άγιος Γεώργιος στο Καμποχώρι – Χειροθεσία Αναγνώστου

Διαδώστε:
Πανηγύρισε ο Άγιος Γεώργιος στο Καμποχώρι – Χειροθεσία Αναγνώστου

Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, 3 Μαΐου, το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καμποχωρίου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Βασίλειο-Λουκά Τολιόπουλο, ο οποίος διακονεί στον Ιερό Ναό.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Οὗτος γάρ ὡς καλός στρατιώτης ἠνδρίσατο κατά τυράννων, καί τού­­τους κατῄσχυνε, μιμητής γενό­μενος τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ».

«Χθες γίναμε όλοι θεατές και κοι­νωνοί της λαμπροφόρου Ανα­στάσεως του Κυρίου μας. Συμπορευ­θήκαμε με τις μυροφόρες γυναίκες και τους προκρίτους των μαθητών στον τάφο του και είδαμε τους στρα­τιώτες που τον φύλασσαν αδύ­ναμους να πιστεύσουν το θαύ­μα της Αναστάσεως.

Σήμερα όμως ενώπιόν μας δεν είναι οι στρατιώτες αυτοί που απο­ρούν πως συνέβη η Ανάσταση του Κυρίου χωρίς να το αντιληφθούν. Είναι ένας άλλος στρατιώτης, ο καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ο ένθερμος κήρυξ της Αναστάσεώς του, ο μεγαλομάρτυς και τροπαιο­φόρος Γεώργιος, τον οποίο εορτά­ζουμε και πανηγυρίζουμε σήμερα.

Τον εορτάζουμε και τον τιμούμε ως μάρτυρα της Αναστάσεως, γιατί με τη ζωή και το μαρτύριό του απέ­δειξε ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ούτε μόνο ένα ιστορικό γεγονός ούτε απλώς ένα θαύμα, έστω και μεγάλο. Είναι μία ζώσα ανά τους αιώνες πραγματικότητα. Ένα κοσμοιστορικό και σωτήριο γεγονός, η επίδραση του οποίου συ­νεχίζει και θα συνεχίζει ανά τους αιώνες στη ζωή όχι μόνο όσων τον πιστεύουν αλλά και όσων δεν τον πιστεύουν.

Είχε επίδραση στη ζωή του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου η Ανά­σταση του Χριστού, γιατί του έδω­σε τη δύναμη να μην υπολογίζει ούτε θέσεις ούτε τιμές ούτε αξιώ­ματα ούτε την ίδια του τη ζωή και να τολμά να ομολογήσει την πίστη του ενώπιον του αυτοκράτορος Διο­κλητιανού.

Η Ανάσταση του Χριστού ήταν αυτή που του έδωσε τη δύναμη να υπομένει τα φοβερά μαρτύρια χω­ρις να λυγίσει και να υποκύψει.

Ήταν αυτή χάρη στην οποία τον εν­δυνάμωσε να συντρίψει τα ει­δωλα, αλλά και ακόμη να ανα­στήσει και έναν νεκρό προκει­μένου να δείξει στους ειδωλο­λα­τρες που παρακολουθούσαν το μαρ­τύριό του τη δύναμη του Χρι­στού.

Ήταν αυτή που τον έκανε να αισθάνεται τον θάνατο χάριν της αγάπης του Χριστού όχι ως το τέλος της ζωής του, αλλά ως την απαρχή μιάς νέας βιοτής, της αιω­νίου, κοντά στον αναστημένο Κυ­ριο.

Και εάν ο Χριστός με την Ανά­στασή του συνέτριψε τον θάνατο, συνέτριψε τα δεσμά του Άδου, συνέτριψε την αιτία του Άδου και του θανάτου, τον διάβολο, και ανα­στήθηκε νικητής και θριαμ­βευτής, το ίδιο έκανε και ο άγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος, ο οποίος με τη δύναμη του αναστάντος Χρι­στού δεν κατήσχυνε, δεν ντρο­πιασε δηλαδή μόνο τους ιερείς των ειδώλων και τους μάγους και όλους τους δημίους που είχε κα­λε­σει ο Διοκλητιανός για να τον ανα­γκάσει να αρνηθεί την πίστη του στον Χριστό, αλλά κατήσχυνε και αυτόν τον φοβερό και τρομερό διώκτη και αρνητή της Ανα­στα­σεως και της Θεότητος του Χρι­στού, ο οποίος αισθάνθηκε ανί­σχυ­ρος να μεταστρέψει έναν και μόνο άνθρωπο που δεν διέθετε τίποτε άλλο εκτός από την πίστη του.

Τον κατήσχυνε και καθώς πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι βλέποντας την καρτερία του μάρτυρος και τη θαυμαστή επέμβαση του Θεού τον οποίο επικαλείτο και η οποία ακύ­ρωνε όλα τα μαρτύρια, πίστευσαν στον Χριστό και ομολόγησαν την πίστη τους και μαρτύρησαν γι’ αυ­τή.

Τον κατήσχυνε όμως ακόμη και με την ομολογία της ίδιας της συ­ζυ­γου του Αλεξάνδρας, η οποία, αν και σύζυγος του πιο σκληρού διώ­κτου των Χριστιανών, διακήρυξε πιστεύει στον Χριστό και είναι έτοι­μη να μαρτυρήσει για την αγά­πη του.

Ο άγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος δεν έπαυσε ποτέ να είναι μάρτυς της Αναστάσεως του Κυρίου μας, γιατί μέχρι σήμερα όχι μόνο πρε­σβεύει για όσους τον επικαλούνται αλλά και να θαυματουργεί με τη χάρη του Χριστού, αποδεικνύοντας ότι η Ανάσταση του Χριστού ζωο­ποιεί και όσους τον πιστεύουν. Διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυ­να­τον ένας άνθρωπος, ο οποίος πε­θα­νε πριν από 17 αιώνες, να ακούει τα αιτή­ματά μας και να ανταπο­κρι­νεται σε αυτά.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τον άγιο μεγαλομάρτυρα και τρο­παιο­φόρο Γεώργιο, τον προ­στα­τη της ενορίας σας, ας διδαχθούμε από την πίστη του στην Ανάσταση του Κυρίου μας, ας αντλήσουμε δυ­να­μη από αυτήν, όπως και εκεί­νος και ας έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο αναστάς Χριστός διά πρε­σβειών του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ­γίου θα ενισχύσει και εμάς, ώστε να υπερβούμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής μας, αλλά και τις δυσκολίες που προκά­λεσε στη ζωή μας η παν­δημία, και να αναστήσει τις ψυχές μας, για να είμεθα και εμείς πάντοτε μάρτυρες της Αναστάσεώς του στο περιβάλ­λον μας, στην κοινωνία μας και τον κόσμο που έχει ανάγκη από το ελπιδοφόρο και ζωοποιό μήνυμα του αναστά­ντος Χριστού».

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων