16/10/2020 16/10/2020 Τη Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων παράλληλα με την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλεως γιορτάζει σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Ως εκ τούτου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, τελέστηκε το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, κι...
16 Οκτωβρίου, 2020 - 15:14
Τελευταία ενημέρωση: 16/10/2020 - 15:48

Σύναξη εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων και Ελευθέρια της πόλης

Διαδώστε:
Σύναξη εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων και Ελευθέρια της πόλης

Τη Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων παράλληλα με την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλεως γιορτάζει σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Ως εκ τούτου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, τελέστηκε το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, κι έπειτα η καθιερωμένη Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

 

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ημέρα ελευθερίων της πόλεώς μας η σημερινή ημέρα και συγ­χρό­νως ημέ­ρα μνήμης. Ημέρα μνήμης για τους πατέρες μας που αγωνί­σθη­καν για την απελευθέρωσή της από τον μακραίωνα και βαρύ τουρ­­κικό ζυγό. Ημέρα μνήμης για τους προγόνους μας που μέσα στο σκοτάδι της Τουρκοκρατίας, μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο «όλα τα’ σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκω­νε η σκλαβιά», κατά τον εθνικό μας ποιητή, αγωνίσθηκαν να κρα­τή­σουν αναμμένο το φως. Να κρα­τήσουν αναμμένο το φως της πίστε­ως στον Χριστό, το φως της εθνικής αυτοσυνειδησίας, το φως της ελπίδος για την ελευθερία.

Δεν είναι εύκολο να πιστεύεις στην ελευθερία, όταν έχεις γεν­νη­θεί στη σκλαβιά. Δεν είναι εύκολο να ελπίζεις ότι θα ελευθερωθείς, όταν δεν γνώρισες την ελευθερία. Και όμως αυτό είναι το επίτευγμα των πατέρων μας και γι’ αυτό τους τιμούμε σήμερα. Γι’ αυτό αξίζουν και την αναγνώριση και τον σεβα­σμό μας.

Τους τιμούμε για την πίστη τους στην ελευθερία αλλά και για την αγάπη τους γι’ αυτήν, γιατί τους έδωσε τη δύναμη να αντέξουν, να αγωνισθούν, να πολεμήσουν, να θυσιασθούν για να την κερδίσουν. Πολλοί δεν κατόρθωσαν να την ζήσουν και να την απολαύ­σουν. Έφυγαν από τη ζωή με την ελπίδα και την προσμονή της. Έφυγαν αγωνιζόμενοι για να την χαρίσουν σε όσους έμεναν πίσω.

Τι ήταν αυτό όμως που έκανε τους πατέρες μας να πιστεύουν τό­σο πολύ στην ελευθερία και να αγω­νίζονται γι᾽ αυτήν;

Ήταν η πίστη στον Θεό, που έπλα­σε τον άνθρωπο ελεύθερο και σεβάσθηκε την ελευθερία του, ακό­μη και όταν εκείνος θέλησε να απομακρυνθεί από την αγάπη του Δημιουργού του. Ήταν η πίστη στον Θεό, που θυσίασε τον Υιό του για να ελευθερώσει τον αποστάτη άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρ­τίας και του διαβόλου και να του χαρίσει την ελευθερία των τέκνων του Θεού.

Ήταν όμως και η πίστη στις αρ­χές και τις αξίες του Γένους μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τη μακραίωνη συμπόρευσή του με τον χριστιανισμό, και ανα­δείχθηκαν με την εκούσια θυσία των μαρτύρων και των νεομαρ­τύ­ρων για την πίστη και την αγάπη του Χριστού, με την αφιέρωση στη διακονία της Εκκλησίας και των ανθρώπων των αποστόλων, των ιεραρχών και των αγίων, αλλά και με τη θεληματική αποταγή του κό­σμου και των του κόσμου για την κατάκτηση της ελευθερίας από τα πάθη και τις αδυναμίες των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέ­ρων μας, πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων και τω Θεώ ευαρε­στη­σάντων αγίων, των οποί­ων τη Σύναξη επιτελούμε σήμερα, ημέρα των ελευθερίων της Βεροί­ας, εορ­τά­ζοντας και τιμώντας τους μαζί με όσους αγωνίσθηκαν και έπεσαν στα πεδία των μαχών για την απε­λευθέρωση της πόλεώς μας.

«Οι πατέρες μας αγωνί­σθη­καν για την ελευ­θερία κι οι άγιοι νεομάρτυρες πότι­σαν με το αίμα τους το χώμα αυτό»

Και αν οι πατέρες μας αγωνί­σθη­καν για να μας χαρίσουν την ελευ­θερία, αν οι άγιοι νεομάρτυρες πότι­σαν με το αίμα τους το χώμα αυτό, στο οποίο βλάστησε με πολ­λούς κόπους το δένδρο της ελευ­θε­ρίας, οι παλαιότεροι άγιοί μας δεν έμει­ναν αμέτοχοι σε αυτή την προ­σπά­θεια. Πρέσβευαν και ικέ­τευ­αν εκτενώς και αδιαλείπτως, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο, την Υπέρ­­μαχο Στρατηγό μας, τον Θεό, για να ενισχύει τον Ελληνικό στρατό ο οποίος πολεμούσε για την απελευθέρωση της Μακεδο­νίας μας.

Οι προσευχές τους εισακούσθη­καν, οι θυσίες και τα αίματα των πατέρων μας βρήκαν τη δι­καί­­ωσή τους και η ελευθερία επέ­στρεψε στον αγιασμένο και μαρ­τυρικό αυτόν τόπο, για να απο­λαμβάνου­με εμείς σήμερα τα αγα­θά της.

Εορτή των ελευθερίων της πο­λεώς μας σήμερα και συγχρ­όνως εορτή των αγίων της, και έχουμε χρέος να τιμούμε και τις δύο εορ­τές. Να τιμούμε και να υποκλι­νόμεθα ενώπιον των ηρωικών προ­γόνων μας που θυσιάσθηκαν για την ελευθερία μας, αλλά και να εκφράζουμε τον σεβασμό και την τιμή μας στους αγίους προστάτες της πόλεώς μας, τους αγίους της Βεροίας και της περιοχής, οι οποίοι συμπανηγυ­ρί­ζουν από τον ουρανό μαζί μας τα ελευθέρια της πόλεώς μας.

Η σημερινή διπλή εορτή για την πόλη μας ας γίνει αφορμή να σκε­φθούμε όλοι και πάλι το νόημα της ελευθε­ρίας. Να συνειδητο­ποι­ή­­σουμε το χρέος και την ευθύνη μας έναντι της πατρίδος μας και του κοινωνικού συνόλου. Να αρ­θούμε στο ύψος των περιστά­σεων που δη­μιουργούν τους τε­λευ­ταί­ους μή­­­νες τόσο η πανδημία του κο­ρω­νοϊού όσο και η προ­κλη­τική στάση των γειτόνων μας και να φανούμε αντάξιοι των αγώνων και της θυ­σίας των πατέρων μας, αντάξιοι της πίστεως και της ευσε­βείας των αγίων μας, για να έχου­με τις πρε­σβεί­ες τους και να μας συνο­δεύει στη ζωή μας ως ατόμων και ως Έθνους η πανσθενουργός χάρη του Θεού και η κραταιά προ­στα­­σία της Υπεραγίας Θεοτόκου».

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων