29/10/2020 29/10/2020 Την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη των δομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, με επιστολή του προς τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδην. Στην ίδια επιστολή ωστόσο, εκφράζει «επιφύλαξη και διαμαρτυρία» για την μεταφορά του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου στην Αλεξανδρούπολη, ζητώντας «να επαναθεωρηθεί ο σχεδιασμός...
29 Οκτωβρίου, 2020 - 13:11
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2020 - 12:52

Περί της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου

Διαδώστε:
Περί της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου

Την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη των δομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, με επιστολή του προς τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδην. Στην ίδια επιστολή ωστόσο, εκφράζει «επιφύλαξη και διαμαρτυρία» για την μεταφορά του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου στην Αλεξανδρούπολη, ζητώντας «να επαναθεωρηθεί ο σχεδιασμός αυτός για να στηριχθεί η ευαίσθητη και πολύπαθη περιοχή του Διδυμοτείχου».

Σημειώνεται ότι στις 10 Οκτωβρίου ο κ. Πολυχρονίδης είχε αποστείλει επιστολή προς τους Σεβ. Μητροπολίτες της Θράκης, δια της οποίας τους γνωστοποίησε την πρόταση της Συγκλήτου για τον ακαδημαϊκό αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος·

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 27ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Ἀριθμ.Πρωτ.:1118

Πρός

Τόν Ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν

κ. Ἀλέξανδρον Πολυχρονίδην,

Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εἰς Κομοτηνήν.

Μετά βαθείας ἱκανοποιήσεως ἐπληροφορήθην τήν ἐξαγγελθεῖσαν ἀνάπτυξιν τῶν δομῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διά τῆς ἀπό 10ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὑμετέρας ἐπιστολῆς, καί συγχαίρων ἀπό καρδίας εὔχομαι εὐόδωσιν τῶν ὑμετέρων προσπαθειῶν καί τῆς Συγκλήτου καί ἐπιτυχίαν, πεποιθότες ὅτι τό ἐγχείρημα τοῦτο συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον καί τήν θωράκισιν τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς μας.

Ὡστόσον ἐκφράζω ἐπιφύλαξιν καί διαμαρτυρίαν διά τήν περίπτωσιν τῆς ἐσπευσμένης μεταφορᾶς τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς Διδυμοτείχου εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολιν καί παρακαλῶ ὅπως ἐπαναθεωρηθῆ ὁ σχεδιασμός αὐτός διά νά στηριχθῆ ἡ εὐαίσθητος καί πολύπαθος περιοχή τοῦ Διδυμοτείχου. Ἐν πάσῃ δέ περιπτώσει φιλαδέλφως προτείνω νά προχωρήσετε εἰς λῆψιν οἱασδήποτε ἀπόφάσεως εἰς μελλοντικόν χρόνον διά νά δοθῆ ἡ δυνατότης εἰς τό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς νά ἀποδείξῃ τάς ἀντοχάς του καί παραλλήλως νά ἑδραιωθῇ σύν τῷ χρόνῳ ἡ λειτουργία τῶν δύο νέων Τμημάτων εἰς τήν πόλιν αὐτή, τήν ἵδρυσιν τῶν ὁποίων προτείνετε.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

– Δήμαρχον Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλον Χατζηγιάννογλου

καί μέλη Δημοτικοῦ Συμβουλίου Διδυμοτείχου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων