23/11/2020 23/11/2020 Η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, θέλοντας να καλύψει την κενή οργανική θέση διακόνου, που προέκυψε στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου πόλεως Ζακύνθου, προκήρυξε σήμερα τη θέση και αναμένει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός ενός μήνα. Ακολουθεί η ανακοίνωση: Ἔχοντες ὑπ᾿ ὄψιν τάς διατάξεις : α) τοῦ ἄρθρου 38, παράγρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου...
23 Νοεμβρίου, 2020 - 14:10
Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2020 - 14:02

Προκήρυξη για θέση Διακόνου στη Μητρόπολη Ζακύνθου

Διαδώστε:
Προκήρυξη για θέση Διακόνου στη Μητρόπολη Ζακύνθου

Η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, θέλοντας να καλύψει την κενή οργανική θέση διακόνου, που προέκυψε στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου πόλεως Ζακύνθου, προκήρυξε σήμερα τη θέση και αναμένει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός ενός μήνα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ἔχοντες ὑπ᾿ ὄψιν τάς διατάξεις : α) τοῦ ἄρθρου 38, παράγρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος », β) τῶν ἄρθρων 4-7, τοῦ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά προβῶμεν εἰς τήν ἀνακήρυξιν ὑποψηφίου πρός πλήρωσιν τῆς κενῆς ὀργανικῆς θέσεως τακτικοῦ διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λαζάρου πόλεως Ζακύνθου, καλοῦμεν τούς βουλομένους ἳνα καταλάβωσι τήν ἀνωτέρω θέσιν καί ἔχοντας τά ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Κανονισμοῦ προβλεπόμενα κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὃπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά νενομισμένα δικαιολογητικά διά τά περαιτέρω.

Ἐν Ζακύνθῳ τῇ 11ῃ Νοεμβρίου 2020

† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων