19/11/2022 19/11/2022 Εγκύκλιο για την νηστεία των Χριστουγέννων εξέδωσε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. “Εν μέσω όλων των δυσβαστάκτων και δυσεπιλύτων προβλημάτων ο πιστός Χριστιανός δεν κλονίζεται στην Πίστη του, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, αλλ’ εμπιστεύεται την ζωή του στον Πανάγαθο και Θείο Δημιουργό του και στην πάνσοφο Θεία Πρόνοιά Του”, είπε μεταξύ άλλων ο...
19 Νοεμβρίου, 2022 - 19:05
Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2022 - 23:47

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Κυθήρων για τη νηστεία των Χριστουγέννων

Διαδώστε:
Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Κυθήρων για τη νηστεία των Χριστουγέννων

Εγκύκλιο για την νηστεία των Χριστουγέννων εξέδωσε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. “Εν μέσω όλων των δυσβαστάκτων και δυσεπιλύτων προβλημάτων ο πιστός Χριστιανός δεν κλονίζεται στην Πίστη του, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, αλλ’ εμπιστεύεται την ζωή του στον Πανάγαθο και Θείο Δημιουργό του και στην πάνσοφο Θεία Πρόνοιά Του”, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

Η εγκύκλιος:

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,

Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά. Ας είναι ευλογημένη, ειρηνική κατά Θεόν και αγλαόκαρπη η αγία και κατανυκτική περίοδος της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων.
Από Θεού, του Τρισαγίου Τριαδικού Κυρίου και Θεού μας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αρχόμεθα των αγώνων του πνευματικού σταδίου της τεσσαρακονθημέρου νηστείας της Δεσποτικής Εορτής της του Χριστού Γεννήσεως. Ευλογητός ο Θεός!

Εν μέσω δυσκολιών και δυσχερών καταστάσεων εκ της παρατεινομένης δοκιμασίας του μεταλλασσομένου ιού, των συνεχιζομένων πολεμικών συρράξεων και επιχειρήσεων εις τον Βορράν μεταξύ Ορθοδόξων λαών, της απειλουμένης συμφοράς εκ της παρατηρουμένης κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής κρίσεως, της αναμενομένης οικονομικής δυσπραγίας των λαών εκ της καθημερινής ανόδου των τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης, με τα επακόλουθά της, και της αυξανομένης ανεργίας, εν μέσω, λοιπόν, όλων αυτών των δυσβαστάκτων και δυσεπιλύτων προβλημάτων ο πιστός Χριστιανός δεν κλονίζεται εις την Πίστιν του, δεν απογοητεύεται, δεν αποθαρρύνεται, αλλ’ εμπιστεύεται την ζωήν του εις τον Πανάγαθον και Θείον Δημιουργόν του και εις την πάνσοφον Θείαν Πρόνοιάν Του.

Επαναλαμβάνει μετ’ ενθέρμου Πίστεως και αφοσιώσεως το προταχθέν λόγιον του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, το οποίο λέγει ότι: «Ανερμήνευτη
είναι η Πρόνοια του Θεού, και ακατάληπτη η κηδεμονία Του, ανείπωτη η αγαθότητα και ανεξιχνίαστη η φιλανθρωπία Του».

Μέγα πνευματικό κέρδος θα έχη ο πιστός δούλος του Θεού, εάν εμπιστευθή την ζωήν του και παραδώση τον εαυτόν του και το μέλλον του εις την πανσθενουργό και αγαθοποιό Πρόνοια του Υψίστου. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πρέπει βέβαια το παν να εναποθέτωμεν εις την Πρόνοιαν του Θεού, αλλά συγχρόνως, να συμβάλλωμεν και ημείς οι πιστοί με τους κόπους και τους αγώνας μας» (Ε.Π.Ε. 23,90).

Εις άλλο σημείο ο Χρυσορρήμων Πατήρ παρατηρεί: «Αφού μας τρέφει ο Θεός, δεν χρειάζεται να έχωμεν αγωνία. Αν ένας βασιλεύς υπόσχονταν να σου παρέχει την καθημερινή τροφή από τις αποθήκες του, θα γέμιζες από θάρρος. Πολύ περισσότερο τώρα πρέπει να είσαι απαλλαγμένος από κάθε φροντίδα, όταν ο Θεός τα παρέχη όλα και τρέχουν ενώπιόν σου σαν από πηγές τα πάντα…» (Ε.Π.Ε. 11, 230).

«Από τον Χριστόν εξαρτάται η υπόστασις όλων. Όχι μόνο Αυτός τα έφερε όλα από την ανυπαρξία στην ύπαρξι, αλλ’ Αυτός και τα συγκρατεί τώρα. Δεν είπε, ότι τα έχει κάτω από την εξουσία Του, που θα ήταν πιο έντονο, αλλ’ είπε το πιο λεπτό, ότι από Αυτόν όλα εξαρτώνται. Και μόνο το να στρέφωνται προς Αυτόν, είναι αρκετό να τα συγκρατήση και να τα περισφίγξη» (Ε.Π.Ε. 22, 134).

Και προσεπιλέγει ο θείος Χρυσόστομος: «Δεν είναι δυνατόν, την στιγμή που υπάρχει τόση ευταξία, να μην υπάρχη πρόνοια. Πλην όμως, αν δεν υπήρχε Θεός, πως έγιναν όλα αυτά; Και εφ’ όσον υπάρχει, πως είναι δυνατόν να παραβλέπη τα δημιουργήματά Του;» (Ε.Π.Ε. 34, 608).

Εις το σημείον αυτό θεωρώ ωφέλιμο να παραθέσω την θεοφώτιστη απάντησι του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας μας, του εν Αγίοις αναπαυομένου Μητροπολίτου Εδέσσης Καλλινίκου, εις το ερώτημα: Πως θα
αντιμετωπίσωμεν την αβεβαιότητα του νέου έτους; «Απλούστατα, απαντά ο Άγιος αυτός Επίσκοπος, με την βεβαιότητα ότι υπάρχει Θεός. Και ο Θεός αυτός, ο αληθινός Θεός, είναι ιδικός μας. Πλάστης,

Δημιουργός, Πατέρας μας. Πατέρας στοργικός. Πατέρας γεμάτος αγάπην μέχρι θυσίας. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν (εις σταυρικόν θάνατον), ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. γ’, 16). »Υπάρχει ο Θεός Κυβερνήτης και Προνοητής, συνεχίζει ο Άγιος Καλλίνικος. Κυβερνά τον κόσμον και προνοεί δι’ αυτόν. Ο Πατήρ ημών ο
ουράνιος τρέφει «τα πετεινά του ουρανού» και φροντίζει διά «τον χόρτον του αγρού, σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον», πολύ δε περισσότερον διά τον άνθρωπον, τον πλασθέντα «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν αυτού»…

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Ο λόγος μέχρι τώρα είναι περί της Θείας Προνοίας, περί της ανυστάκτου και αγαθοποιού Θείας Προνοίας. Περισσότερον από κάθε άλλη φορά είναι αναγκαίος και απαραίτητος ο λόγος αυτός σήμερα.
Τα προβλήματα, τα οποία αναφέραμε εις την αρχήν της παρούσης Εγκυκλίου, βιοτικά και οικονομικά (δοκιμασία του μεταλλαγμένου ιού, παρατεινόμενος πόλεμος, ενεργειακή κρίσις και κλιματική αλλαγή, οικονομική δυσπραγία, ακόμη και πείνα, αυξανόμενη ανεργία), δεν είναι τα μόνα.

Τον τελευταίο καιρό αναφέρομαι με πόνο καρδίας και άλγος ψυχής και σε σοβαρά  πνευματικά ζητήματα, όπως είναι: η αποστασία των ανθρώπων από τον Θείο Δημιουργό. Η παράβασις των Θείων Νόμων και του Θείου Θελήματος.

Η απομάκρυνσις συνανθρώπων μας από την Αγία Μάνδρα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας μας και από την λατρευτική και μυστηριακή ζωή της. Η έλλειψις χριστιανικής ανατροφής και αγωγής, αλλά και επαρκούς Ορθοδόξου Κατηχήσεως της μαθητιώσης και σπουδαζούσης νεολαίας μας.

Η παραχάραξις και η κατάλυσις των ηθικών και πνευματικών νόμων και αρχών της Ορθοδόξου Χριστιανικής ζωής διά της εισαγωγής νέων ιδεών και τρόπων ζωής αντιβαινόντων εις τα χρηστά ήθη και την ηθικο-πνευματικήν διδασκαλίαν της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας μας. Ο επανευαγγελισμός του Λαού του Θεού και η στερέωσίς του εις την Αγίαν Ορθόδοξον Πίστιν.

Η προστασία και η διαφύλαξις του Χριστεπωνύμου Πληρώματος της Αγίας μας Εκκλησίας από της λύμης των σχισμάτων, των κακοδοξιών και των αιρέσεων, και μάλιστα από της παναιρέσεως του οικουμενισμού, ο οποίος καταφέρεται και πολεμεί λυσσωδώς την Ορθόδοξον Εκκλησιολογίαν, τα Θεία Δόγματα και την Δογματικήν Διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Πίστεώς μας, καθώς επίσης και τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας μας, και προωθεί την ανεπίτρεπτη κοινωνία και συμπροσευχή με αιρετικούς, σχισματικούς και κακοδόξους, η οποία καταδικάζεται από τους Ιερούς Κανόνας της Εκκλησίας.

Ο οικουμενισμός «βαπτίζει» ως εκκλησίες τις αιρετικές και κακόδοξες ομολογίες και τις θεωρεί μαζί με τις υπάρχουσες  διάφορες θρησκείες «ως οδούς σωτηρίας».

Αδελφοί Χριστιανοί,

Βλέπετε ότι εκτός από τα βιοτικά και οικονομικά προβλήματα υπάρχουν και τα προαναφερθέντα σοβαρά πνευματικά, εκκλησιολογικά και σωτηριολογικά ζητήματα, τα οποία προβληματίζουν σοβαρώς την Αγίαν ημών Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Διά την θεοφιλή αντιμετώπισίν των μας είναι απαραίτητος η προσευχή και οι προς Κύριον ικεσίες, ιδιαίτερα κατά την αγία και κατανυκτική περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, και η ενίσχυσις της Πίστεώς μας εις την Θείαν Πρόνοιαν. Η προσφυγή μας με Πίστιν και ελπίδα εις τον Κύριον και Θεόν μας και η εμπιστοσύνη μας εις την Πρόνοιαν του Θεού θα αναπτερώση το ηθικόν μας και θα μας χαρίση την ποθητή ειρήνη, την Χάρι του Θεού και την θεοδίδακτη υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής, διώχνοντας την λύπη, την ταραχή, την δυσθυμία και την απόγνωσι.

Ευχόμενος από καρδίας πάσαν παρά Κυρίου ευλογίαν και χαρίτωσιν εις τον πνευματικόν αγώνα της ζωής μας, και ιδιαίτερα εις το αγωνιστικό σκάμμα της Αγίας Τεσσαρακοστής, της διπλής νηστείας, πνευματικής και σωματικής, της μετανοίας και της θεοδιδάκτου προσευχής, διατελώ,

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων