09/12/2020 09/12/2020 Άρχισαν οι εργασίες αποπερατώσεως, αποκαταστάσεως και εξοπλισμού του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου «Σαντραπέ» Καστελλορίζου, τις οποίες ανέλαβε και προσφέρει δωρεάν η Εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» του Ευεργέτου κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Όπως αναφέρεται στην  ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος κ. Χαράλαμπος Σαχπατζίδης....
09 Δεκεμβρίου, 2020 - 13:39
Τελευταία ενημέρωση: 09/12/2020 - 13:13

Άρχισαν οι εργασίες στον Άγιο Γεώργιο Σαντραπέ

Διαδώστε:
Άρχισαν οι εργασίες στον Άγιο Γεώργιο Σαντραπέ

Άρχισαν οι εργασίες αποπερατώσεως, αποκαταστάσεως και εξοπλισμού του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου «Σαντραπέ» Καστελλορίζου, τις οποίες ανέλαβε και προσφέρει δωρεάν η Εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» του Ευεργέτου κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Όπως αναφέρεται στην  ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος κ. Χαράλαμπος Σαχπατζίδης. Την επίβλεψη των εργασιών έχει αναλάβει η Αρχιτέκτων κ. Φωτεινή Χαλβατζή με την υψηλή επίβλεψη του Καθηγητού κ. Σταύρου Μαμαλούκου.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ανακαινιστικές και στερεωτικές εργασίες του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Πηγαδιού Καστελλορίζου, την υλοποίηση των οποίων έχει από έτους και πλέον αναλάβει η Ιερά Μητρόπολις Σύμης, με τη συνδρομή και προσφορά ευλαβών εξ Αυστραλίας Καστελλοριζίων και άλλων.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Σαντραπέ χτίστηκε το 1902 με δωρεά του Αιγυπτιώτη Καστελοριζιού, Λουκά Σαντραπέ και της συζύγου του Αναστασίας, ακολουθώντας ως πρότυπο την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, στην Αθήνα.

Ο ναός -έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- εγγεγραμμένος σταυροειδής, εκλεκτικιστικού ρυθμού, έμεινε ημιτελής έπειτα από τον θάνατο του δωρητή και του αρχιτέκτονα. Οι προσπάθειες αποκατάστασής του, κατά τη δεκαετία του ΄80, δεν ολοκληρώθηκαν.

Η ανακοίνωση

Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου, εὐχαρίστως φέρει εἰς γνώσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὅτι, ὅπως ἤδη προανηγγέλθη, ἄρχισαν οἱ ἐργασίες ἀποπερατώσεως, ἀποκαταστάσεως καί ἐξοπλισμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Σαντραπέ» Καστελλορίζου, ἔργον τό ὁποῖο εὐγενῶς ἀνέλαβε καί δωρεάν προσφέρει ἡ Ἑταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» τοῦ Εὐεργέτου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί τήν ἐν Καστελλορίζῳ τοπική κοινωνία.

Τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου ἔχει ἀναλάβει νά ἐκτελέσει ὁ ἀνάδοχος κ. Χαράλαμπος Σαχπατζίδης. Τήν ἐπίβλεψη τῶν ἐργασιῶν ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἀρχιτέκτων κ. Φωτεινή Χαλβατζῆ μέ τήν ὑψηλή ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητοῦ κ. Σταύρου Μαμαλούκου.

Ὡσαύτως παραθέτομεν φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τάς ἐν ἐξελίξει ἀνακαινιστικάς καί στερεωτικάς ἐργασίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πηγαδιοῦ Καστελλορίζου, τήν ὑλοποίησιν τῶν ὁποίων ἔχει ἀπό ἔτους καί πλέον ἀναλάβει ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, τῇ συνδρομῇ καί προσφορᾷ εὐλαβῶν ἐξ Αὐστραλίας Καστελλοριζίων καί ἄλλων τινων, οἵτινες καταθέτουν τόν ὀβολόν τῆς συμμετοχῆς των εἰς τόν ἐν τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ Λογαριασμόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὑπ’ ἀριθ. ΙΒΑΝ GR 57 0110 8320 0000 832 290 00092 μέ αἰτιολογία «Ἅγιος Γεώργιος Πηγαδιοῦ», ὥστε ἐν συνεχείᾳ νά ἐκδίδονται ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη καί νά ἀποστέλλονται στούς εὐλαβεῖς δωρητές οἱ ἀπαραίτητες ταμειακές ἀποδείξεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων