21/05/2019 21/05/2019 Μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς ἱ. Μνήμης τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν Τρίτη 21η Μαΐου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, μετέβη ἐπί τετραήμερον στό ἀκριτικό Καστελλόριζο, γιά νά προστῇ τῶν ἐκεῖ λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Πανηγύρεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Νήσου, ὁ...
21 Μαΐου, 2019 - 16:40
Τελευταία ενημέρωση: 21/05/2019 - 16:45

Κοντά στους ακρίτες φρουρούς της Στρογγύλης ο Μητρ. Σύμης

Διαδώστε:
Κοντά στους ακρίτες φρουρούς της Στρογγύλης ο Μητρ. Σύμης

Μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς ἱ. Μνήμης τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν Τρίτη 21η Μαΐου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, μετέβη ἐπί τετραήμερον στό ἀκριτικό Καστελλόριζο, γιά νά προστῇ τῶν ἐκεῖ λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Πανηγύρεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Νήσου, ὁ ὁποῖος τιμᾶται καί σεμνύνεται ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ αὐτῶν.

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας 20ης Μαΐου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος, δικαιώνοντας ἐμπράκτως τήν ἀπόδοση ἐκ τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς τιμῆς τοῦ τίτλου του ὡς «ὑπερτίμου καί ἐξάρχου νοτίου Αἰγαίου πελάγους», μετέβη ὡς Κανονικός αὐτῆς Ποιμενάρχης στήν νῆσο Στρογγύλη, τό νοτιοανατολικότερο ἄκρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, καί λειτούργησε ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἀνακομιδῆς καί μετακομιδῆς τῶν Ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, στό ὁμώνυμο εξωκλήσιο τοῦ Ἁγίου, πού δεσπόζει στήν κορυφή τοῦ νησιοῦ, ὅπου καί τό στρατιωτικό φυλάκιο.

Ἐκκλησιάστηκαν μέ περισσή εὐλάβεια καί συγκίνηση τά ἐκεῖ ὑπηρετοῦντα στρατευμένα παιδιά τῆς Πατρίδας, ἐνῶν παρών ἦταν καί ὁ Στρατιωτικός Διοικητής κ. Γρηγόριος Γαρουφαλιάς, στόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος παρέδωσε καί ἐξοπλισμό γιά τά τρία ἐξωκλήσια τοῦ στρατιωτικοῦ σχηματισμοῦ τῆς συστάδος τῶν Νήσων τῆς Μεγίστης. Στό ἀπέριττο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τελέστηκε μέ τήν τυπική σειρά του ὁ Ὄρθρος καί ὁ λειτουργός Μητροπολίτης μας, εὐλαβικά προσκόμισε τά τίμια Δῶρα στόν Ποιητῆ οὐρανοῦ καί γῆς, ἐνῶ μελωδικώτατα ἔψαλλε ὁ χορός ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἱεροψάλτη κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτη. Ἡ Θεία Μυσταγωγία ὁλοκληρώθηκε ἥρεμα καί κατανυκτικά στό ταπεινό αὐτό Ναΰδριο, ὅπου οἱ συμμετέχοντες προσέγγισαν τίς καρδιές τους προσευχητικά, «εἰκονίζοντες μυστικῶς τά Χερουβίμ καί προσάδοντες τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τόν Τρισάγιον Ὕμνον». Πολλοί δέ ἐκ τῶν στρατιωτῶν προσῆλθαν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς.

Κατόπιν τῆς Ἀπολύσεως, οἱ Ἐθνοφύλακες τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ἀρχιπελάγους, προσέφεραν εὐγενῶς καφέ στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας καί τήν συνοδεία του, ἐνῶ ἐκεῖνος τούς συνεχάρη ἐγκαρδίως, ἐπαινώντας τήν συνέπεια πού ἐπιδεικνύουν καθημερινά στήν ἐπιτέλεση τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς τους, ἡ ὁποία στοχεύει στήν ἄμυνα τῆς Χώρας, τήν ὑπεράσπιση τῆς Ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας, μεταφέροντας τίς εὐχαριστίες, τήν ἀγάπη καὶ τήν συμπαράσταση ὅλων τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπρόκειτο ἀναμφίβολα γιά μιά εὐλογημένη ποιμαντική πρωτοβουλία, ἡ ὁποία χαροποίησε ὄχι μόνον τόν Σεβασμιώτατο, ἀλλά πρωτίστως τούς ἀκρίτες στρατιῶτες τῆς ἀκρώρειας αὐτῆς τῆς Ἑλλάδας, διότι εἶχαν τήν εὐκαιρία, κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀναστασίμου περιόδου νά συναντήσουν καί νά δεχτοῦν στόν χῶρο τους τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη, δεχόμενοι μεγάλο ἐπιστηριγμό καί πνευματική ἐνίσχυση. Διαπίστωση ὅλων εἶναι τὸ ἀκμαιότατο ἠθικό, ἡ ἄρτια ὀργάνωση καὶ ἐκπαίδευση, ἡ δυναμικὴ παρουσία τῶν στελεχῶν καί τῶν ἐφέδρων, καθώς καὶ ἡ προθυμία καθενός στήν καθημερινὴ ἐκτέλεση τῆς ἀποστολῆς του.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων