17/12/2019 17/12/2019 Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες τό Β΄ Ἐπιμορφωτικό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τό ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί ξεκίνησε τίς ἐργασίες του τήν Πέμπτη 7 Νοεμβρίου ἐ.ἒ., μέ τήν συμμετοχή 20 Κληρικῶν καὶ 8 λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καί...
17 Δεκεμβρίου, 2019 - 19:22
Τελευταία ενημέρωση: 17/12/2019 - 18:57

Λήξη εργασιών Β’ Κύκλου Επ. Προγραμμάτων στην ΙΜ Χίου

Διαδώστε:
Λήξη εργασιών Β’ Κύκλου Επ. Προγραμμάτων στην ΙΜ Χίου

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες τό Β΄ Ἐπιμορφωτικό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τό ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί ξεκίνησε τίς ἐργασίες του τήν Πέμπτη 7 Νοεμβρίου ἐ.ἒ., μέ τήν συμμετοχή 20 Κληρικῶν καὶ 8 λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καί φορέων, ποὺ παρέχουν ἀνάλογες ὑπηρεσίες, μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐπαγγελματικῶν τους δεξιοτήτων γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου ποὺ προσφέρεται στὶς κοινωνικοπρονοιακὲς καὶ λοιπὲς ἐκκλησιαστικὲς δομές.

Τό πρόγραμμα αὐτό εἶχε ὡς θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ», μέ τὶς κάτωθι θεματικές ἑνότητες:

  • «Οἱ φάσεις ἐξέλιξης τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς», μὲ εἰσηγητή. τὸν Ἐλλογιμώτατο Ἐπίκουρο Καθηγητή τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Χρῆστο Καραγιάννη.
  • «Σύγχρονη ἐκκλησιαστική προσέγγιση τῆς θεολογίας τοῦ Γάμου», μέ εἰσηγητή τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, Δρ. Θεολογίας, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
  • «Ἡ στήριξη τῆς οἰκογενειακῆς ἰσορροπίας ἀπέναντι στὰ προβλήματα τῆς νηπιακῆς, παιδικῆς καὶ ἐφηβικῆς ἡλικίας», μέ εἰσηγητή τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Ἀντώνιο Καλλιγέρη, Ἐκπαιδευτικό-Θεολόγο, Διευθυντή τῆς Δ/νσης Ποιμαντικῆς Γάμου καὶ Οἰκογένειας τοῦ Ἱδρύματος Νεότητας καὶ Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
  • «Ἡ ἰσορροπία τῆς Οἰκογένειας μετά τὴν ἀναχώρηση τῶν παιδιῶν», μέ εἰσηγητή τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Σωτήριο Δεσπότη, Καθηγητή Θεολογίας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
  • «Μεθοδολογία καὶ τρόποι τῆς συμβουλευτικῆς ὑποστήριξης τῆς Οἰκογένειας», μέ εἰσηγητή τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωαννίκιο Γιαννόπουλο, Θεολόγο, Διευθυντή τοῦ Γραφείου Νεότητας Ἱ. Μ. Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως.
  • «Ἐκκλησιαστικές παρεμβάσεις στὴν ὑποστήριξη τῶν ἐνδοοικογενειακῶν σχέσεων», μέ εἰσηγητή τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Χρῆστο Καραγιάννη, Ἐπίκουρο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στήν, δαπάναις τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Γ. Προκοπίου ἀνακαινισθεῖσα καί ἐγκαινισθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», τῆς ὁποίας οἱ χῶροι εἶναι ἰδανικοί καί προσφέρονται γιά ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια.  Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ Προγράμματος, οἱ ἐπιμορφούμενοι προσπάθησαν νὰ προσεγγίσουν καὶ νὰ ἀναλύσουν τὸν ρόλο τῆς οἰκογένειας καθώς καὶ τὰ ὅσα χαρακτηρίζουν καὶ συνιστοῦν τή σύγχρονη οἰκογένεια.

Ἡ γενική διαπίστωση τῶν συμμετεχόντων εἶναι ὅτι τό Σεμινάριο προσέφερε, ἦταν ἐπιτυχές καί ἐπίκαιρο καί ὅτι πολλές ὠφέλειες μποροῦν νά προκύψουν ἀπό τούς προβληματισμούς καί τίς μεθόδους προσεγγίσεως καί ἐνισχύσεως τῆς οἰκογένειας.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιμόρφωση θά συνεχισθεῖ καί μέ ἄλλα προγράμματα.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων