Γιατί φιλάμε το χέρι του ιερέα;

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ο ιερέας σας μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών. Μα η ιερωσύνη του είναι από καταβολής κόσμου. Όταν λοιπόν του ασπάζεσθε το χέρι, προσκυνάτε την ιερωσύνη του, που φθάνει διαδοχικά από τον Χριστό και τους Αποστόλους μέχρι τον ιερέα σας. Όταν φιλάτε το χέρι του παπά σας, φιλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιατί φιλάμε το χέρι του ιερέα;.