04/04/2024 04/04/2024 Να γεμίσουμε το Ελληνικό Κολλέγιο και την Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού με υποψηφίους κληρικούς που θα διακονήσουν τις επόμενες γεννεές της Εκκλησίας μας στην Αμερική, καλεί, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος μέσα από την Εγκύκλιό για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. “Κατά την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, όπου η νηστεία μας εξυψώνεται με...
04 Απριλίου, 2024 - 17:08
Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2024 - 17:04

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Να γεμίσουμε το Ελληνικό Κολλέγιο και την Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού με υποψηφίους κληρικούς

Διαδώστε:
Αμερικής Ελπιδοφόρος: Να γεμίσουμε το Ελληνικό Κολλέγιο και την Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού με υποψηφίους κληρικούς

Να γεμίσουμε το Ελληνικό Κολλέγιο και την Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού με υποψηφίους κληρικούς που θα διακονήσουν τις επόμενες γεννεές της Εκκλησίας μας στην Αμερική, καλεί, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος μέσα από την Εγκύκλιό για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Κατά την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, όπου η νηστεία μας εξυψώνεται με την ελεημοσύνη, ας προσπαθήσουμε όλοι μας να κάνουμε μία προσφορά στην αγαπημένη μας Θεολογική Σχολή, δίδοντας απτή οικονομική υποστήριξη σε όσους ανταποκρίνονται στην ιερατική κλήση του Κυρίου”, υπογραμμίζει ο Σεβασμιώτατος.

Παρακάτω ολόκληρη η Εγκύκλιος:

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
«Καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν» (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 22:2).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Στὸ μέσον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τοποθετήσει τὴν ὄαση τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Σήμερα τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ μᾶς ἐπισκιάζει μὲ τὰ θεραπευτικά του φύλλα καὶ τοὺς καρπούς, ἐνῶ τὰ ἄνθη μὲ τὰ ὁποῖα τὸ προσκυνοῦμε στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες ἀντανακλοῦν τὴν ζῶσα δόξα του. Ὁ σταυρός, ἀπὸ ὄργανο βασανισμοῦ καὶ θανάτου, γίνεται τὸ δένδρο τῆς αἰωνίου ζωῆς. Καλούμαστε σήμερα νὰ μετάσχουμε σὲ αὐτὴ τὴν πορεία λύτρωσης καὶ σωτηρίας ποὺ μᾶς δείχνει ὁ ζωοποιὸς Σταυρός. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἐκδίδει κάθε χρόνο Ἐγκύκλιο, κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Κύριος προσκαλεῖ τὸν καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς, «νὰ ἄρει τὸ σταυρὸν αὐτοῦ καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσει». Νὰ βαδίσουμε δηλαδὴ στὸ ἴδιο μονοπάτι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θυσίας ποὺ βάδισε ὁ ἴδιος πρὸς τὸ Γολγοθᾶ καὶ τὸν τάφο. Ἡ πρόσκληση αὐτὴ ἀπευθύνεται πρὸς κάθε χριστιανό, εἴτε ἔχουμε ἀντιληφθεῖ αὐτὴ τὴν κλήση εἴτε ὄχι. Μία ἰδιαίτερη «κλήση» νιώθουν ὅσοι ποθοῦν τὴν ἱερωσύνη διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν. Νιώθουν νὰ προσκαλοῦνται νὰ ὑπηρετήσουν τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του ὡς κληρικοί. Ἔτσι, ἀφοῦ συμβουλευτοῦν τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας τους καὶ τὸν ἱεράρχη τους, κατευθύνονται πρὸς τὸ ἀγαπημένο μας Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ κάνουν τὶς σπουδὲς ποὺ ὁδηγοῦν στὴ χειροτονία. Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νὰ ἐνθαρρύνουμε ὅλοι μας τὸν εὐγενῆ αὐτὸ στόχο καὶ νὰ γεμίσουμε τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μὲ ὑποψηφίους κληρικοὺς ποὺ θὰ διακονήσουν τὶς ἑπόμενες γεννεὲς τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὅπου ἡ νηστεία μας ἐξυψώνεται μὲ τὴν ἐλεημοσύνη, ἂς προσπαθήσουμε ὅλοι μας νὰ κάνουμε μία προσφορὰ στὴν ἀγαπημένη μας Θεολογικὴ Σχολή, δίδοντας ἁπτὴ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη σὲ ὅσους ἀνταποκρίνονται στὴν ἱερατικὴ κλήση τοῦ Κυρίου. Αὐτοὶ ποὺ ἀνέλαβαν νὰ ἄρουν τὸν σταυρὸ τῆς διακονίας ὡς κληρικοί, εἴτε ὡς διάκονοι, ὡς πρεσβύτεροι ἢ ὡς ἀρχιερεῖς, καλοῦνται διὰ βίου νὰ θυσιάσουν τὸ προσωπικό τους θέλημα καὶ σίγουρα ἀξίζουν τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴν ἐκτίμησή μας.

Ἂς ἀνταπακριθοῦμε λοιπὸν σήμερα θετικὰ στὸ κάλεσμα τοῦ Κυρίου κατὰ δύναμιν ὁ καθένας, γιὰ νὰ εἰσέλθουμε καὶ νὰ δροσισθοῦμε στὴν ὄαση τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐκεῖ θὰ βροῦμε τὴν ἀναψυχὴ καὶ τὴ θεραπεία ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ Δένδρο τῆς Αἰωνίου Ζωῆς, ἀλλὰ καὶ δύναμη νὰ συνεχίσουμε τὸ πνευματικό μας ταξίδι τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς πρὸς τὸ Ἅγιο Πάσχα.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος
† ὁ Βοστώνης Μεθόδιος † ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος
† ὁ Ντιτρόϊτ Νικόλαος † ὁ Πιττσβούργου Σάββας
† ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος † ὁ Νέας Ἰερσέης Ἀπόστολος
† ὁ Σικάγου Ναθαναήλ

Διαβάστε ακόμη: Αμερικής Ελπιδοφόρος: “Θα ακολουθήσουμε κάθε δρόμο που οδηγεί στην απομάκρυνση του τουρκικού στρατού κατοχής από την Κύπρο”

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων