03/06/2021 03/06/2021 Την ημέρα της Εθνικής Αδελφότητας των Πρεσβυτέρων θα τιμήσει την προσεχή Κυριακή 6 Ιουνίου η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Η Κυριακή της Εθνικής Αδελφότητας των Πρεσβυτερών καθορίζεται ως η πιο κοντινή Κυριακή στην εορτή των αγίων αδελφών Μάρθας και Μαρίας η μνήμη των οποίων τιμάται στις 4 Ιουνίου.  Στην Ποιμαντορική του Εγκύκλιο για την ημέρα ο...
03 Ιουνίου, 2021 - 11:06
Τελευταία ενημέρωση: 03/06/2021 - 11:09

Αμερικής: “Οι Πρεσβυτέρες αποτελούν παράδειγμα πίστεως”

Διαδώστε:
Αμερικής: “Οι Πρεσβυτέρες αποτελούν παράδειγμα πίστεως”

Την ημέρα της Εθνικής Αδελφότητας των Πρεσβυτέρων θα τιμήσει την προσεχή Κυριακή 6 Ιουνίου η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Η Κυριακή της Εθνικής Αδελφότητας των Πρεσβυτερών καθορίζεται ως η πιο κοντινή Κυριακή στην εορτή των αγίων αδελφών Μάρθας και Μαρίας η μνήμη των οποίων τιμάται στις 4 Ιουνίου.  Στην Ποιμαντορική του Εγκύκλιο για την ημέρα ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι “δεν αφιερώσαμε την Κυριακή αυτή απλά επειδή οι πρεσβυτέρες μας δικαιούνται μία Κυριακή το έτος τιμής για την προσφορά τους στην Εκκλησία, αλλά μάλλον επειδή θέλουμε να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε την αυταπάρνηση και τη θυσιαστική προσφορά τους στην Εκκλησία μας, που αποτελεί το Σώμα του Χριστού, κάθε Κυριακή αλλά και κάθε μέρα που περνάει”. 

“Να μη ξεχνάμε ποτέ ότι οι πρεσβυτέρες μας είναι μαζί μας καθημερινά, υποστηρίζοντας τα παιδιά τους και τους ιερείς συζύγους τους, αποτελώντας παράδειγμα πίστεως, ελπίδας και αγάπης, προτρέπωντας όλους εμάς όχι μόνο να ακούμε τους λόγους του Θεού, αλλά να τους φυλλάτουμε και να τους διατηρούμε στις καρδιές μας”, καταλήγει.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: 

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. (Λουκ. 11:28)

Ἔφτασε ἐπιτέλους ἡ ἡμέρα ποὺ ἡ Ἀρχιεπισκοπή μας ἀφιερώνει μία Κυριακὴ στὶς ἁπανταχοῦ πρεσβυτέρες της. Ἡ Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν καθορίζεται ὡς ἡ πιὸ κοντινὴ Κυριακὴ στὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀδελφῶν Μάρθας καὶ Μαρίας. Δὲν ἀφιερώσαμε τὴν Κυριακὴ αὐτὴ ἁπλᾶ ἐπειδὴ οἱ πρεσβυτέρες μας δικαιοῦνται μία Κυριακὴ τὸ ἔτος τιμῆς γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπειδὴ θέλουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε καὶ νὰ τιμοῦμε τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴ θυσιαστικὴ προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κάθε Κυριακὴ ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα ποὺ περνάει. Ἡ παρουσία τους φανερώνει βαθιὰ πίστη μὲ ἡρεμία καὶ ἀπίστευτη ἐνέργεια. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ οἱ προστάτες τους εἶναι οἱ ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου, ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία, οἱ ὁποῖες ἔδιναν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους στὴ διακονία τῶν ἄλλων, μὲ ἀπίστευτη γαλήνη καὶ ἡρεμία.

Διαβάζουμε γιὰ τὶς ἀδελφὲς τοῦ Λαζάρου κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλες τὶς θεομητορικὲς ἑορτές (Λουκᾶ ι´: 38-42, ια´:27-28) καὶ εἰδικὰ κατὰ τὴν περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Στὴ συγκεκριμένη περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ, ὁ παραλληλισμὸς τῆς διακονίας τῶν δύο ἀδελφῶν μὲ τὴν ἀκούραστη προσευχητικὴ διακονία ποὺ προσφέρουν οἱ πρεσβυτέρες στὴν Ἐκκλησία εἶναι ὁλοφάνερος. Ἡ περικοπὴ καταλήγει μὲ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν». Μὲ αὐτὴ τὴ διαβεβαίωση ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία μιμοῦνται τὴν ἴδια τὴ Θεοτόκο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ πρεσβυτέρες μας, μὲ τὴν ἀφοσίωσή τους τόσο στὶς οἰκογένειές τους ὅσο καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὶς ὁφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη.

Ἔτσι λοιπόν, ἂς τιμήσουμε τὶς θυσίες καὶ τὴν ἀνεκτίμητη ἐργασία τους κατὰ τὴν Κυριακὴ αὐτή, κάθε χρόνο, μὲ ἐκδηλώσεις τιμῆς ἀφιερωμένες στὶς πρεσβυτέρες μας. Ἀλλὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι οἱ πρεσβυτέρες μας εἶναι μαζί μας καθημερινά, ὑποστηρίζοντας τὰ παιδιά τους καὶ τοὺς ἱερεῖς συζύγους τους, ἀποτελώντας παράδειγμα πίστεως, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης, προτρέπωντας ὅλους ἐμᾶς ὄχι μόνο νὰ ἀκοῦμε τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ τοὺς φυλλάτουμε καὶ νὰ τοὺς διατηροῦμε στὶς καρδιές μας.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων