09/07/2020 09/07/2020 Με έκτακτη τηλεδιάσκεψή της η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, απέρριψε πρόταση που κατατέθηκε αναφορικά με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των Αρχιερέων και τη θέσπιση ορίου ηλικίας. Η Σύνοδος τονίζει ότι η παραίτηση ενός Ιεράρχη επαφίεται αποκλειστικώς στην προσωπική επιλογή και κρίση του, σημειώνοντας ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου πουθενά δεν εφαρμόζεται το...
09 Ιουλίου, 2020 - 9:08
Τελευταία ενημέρωση: 09/07/2020 - 8:30

«Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους Ιεράρχες»

Διαδώστε:
«Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους Ιεράρχες»

Με έκτακτη τηλεδιάσκεψή της η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, απέρριψε πρόταση που κατατέθηκε αναφορικά με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των Αρχιερέων και τη θέσπιση ορίου ηλικίας. Η Σύνοδος τονίζει ότι η παραίτηση ενός Ιεράρχη επαφίεται αποκλειστικώς στην προσωπική επιλογή και κρίση του, σημειώνοντας ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου πουθενά δεν εφαρμόζεται το μέτρο του ορίου ηλικίας.

Το ανακοινωθέν της Επαρχιακής Συνόδου:

«Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνήλθε σήμερον εις έκτακτον τηλεδιάσκεψιν κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου με αποκλειστικόν αντικείμενον την προκληθείσαν προσφάτως δημοσίαν συζήτησιν εκ της γενομένης επισήμου προτάσεως προς τροποποίησιν του συνταξιοδοτικού προγράμματος των αρχιερέων.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως, δηλούται ότι συμφώνως προς του Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υφίσταται όριον ηλικίας εις την άσκησιν των καθηκόντων των ιεραρχών. Η παραίτησις η μη ιεράρχου τινός εκ της ενεργού υπηρεσίας επαφίεται αποκλειστικώς εις την προσωπικήν επιλογήν και κρίσιν εκάστου αρχιερέως. Περαιτέρω, σημειούται ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ουδαμού εφαρμόζεται το μέτρον τούτο του ορίου ηλικίας.

Συμπερασματικώς, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος απορρίπτει την γενομένην πρότασιν υπό την μορφήν σχεδίου αποφάσεως της προσεχούς Κληρικολαικής Συνελεύσεως του τρέχοντος έτους 2020, διά τον επιπλέον λόγον ότι τοιαύται αποφάσεις εκφεύγουν της αρμοδιότητος οιασδήτινος Κληρικολαικής Συνελεύσεως, μη δυναμένης να αποφαίνεται επί δογματικών και κανονικών ζητημάτων.

Οι ιεράρχαι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διακονούν τον λαόν του Θεού με πνεύμα αυτοθυσίας, αγάπης και αφοσιώσεως, αφιερώνοντας όλην τους την ζωήν εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας».

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων