24/04/2019 24/04/2019 «Η Ανάσταση νικά το θάνατο και σκορπίζει τη ζωή, η οποία είναι πλήρης φωτός και αληθείας» τονίζει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος. Αναλυτικότερα αναφέρει, «Ζωή, ἀγάπη, ἐλπίδα καί ἑνότητα εἶναι τά μηνύματα τῆς «Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν καί Πανηγύρεως τῶν Πανηγύρεων. Τά δέ δῶρα, τά ὁποῖα...
24 Απριλίου, 2019 - 18:29

Μητρ. Ιταλίας: Η Ανάσταση νικά το θάνατο

Διαδώστε:
Μητρ. Ιταλίας: Η Ανάσταση νικά το θάνατο

«Η Ανάσταση νικά το θάνατο και σκορπίζει τη ζωή, η οποία είναι πλήρης φωτός και αληθείας» τονίζει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος. Αναλυτικότερα αναφέρει, «Ζωή, ἀγάπη, ἐλπίδα καί ἑνότητα εἶναι τά μηνύματα τῆς «Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν καί Πανηγύρεως τῶν Πανηγύρεων. Τά δέ δῶρα, τά ὁποῖα ἐκπηγάζουν ἀπό τόν Τάφον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίασις, ἡ ἐλευθερία καί ἡ σωτηρία. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, βροντοφωνεῖ, μέ τά κηρύγματά του ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διά τόν ἄνθρωπον ἐλευθερία καί σωτηρία. Ἡ Ἀνάστασις νικᾷ, λοιπόν, τόν θάνατον καί σκορπίζει τήν ζωήν, ἡ ὁποία εἶναι πλήρης φωτός καί ἀληθείας. Ἡ νίκη αὐτή ἀποτελεῖ διά τόν ἄνθρωπον τήν κατάκτησιν τῆς «Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν». Ὅπως διακηρύττῇ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Κορυφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Ἀνάστασις, τό Πάσχα, δέν εἶναι μόνον «σύμβολον ἐξουσίας (δυνάμεως) καί νίκης», ἀλλά εἶναι ἡ Ἀγάπη, Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος (Ἄνθρωπος καί Θεός), ὁ ὁποῖος ἐγένετο ἄνθρωπος διά νά σώσῃ τόν γήινον ἄνθρωπον καί νά τόν κάμῃ ἐλέυθερον καί ἅγιον, διότι εἶναι «Εἰκώνα τοῦ Θεοῦ». ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!»

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων