28/10/2019 28/10/2019 Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα. * * * Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμονκ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί...
28 Οκτωβρίου, 2019 - 16:39
Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2019 - 16:41

Ο Οικ. Πατριάρχης ευχήθηκε στον Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο

Διαδώστε:
Ο Οικ. Πατριάρχης ευχήθηκε στον Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμονκ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαι-τησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ.Δημήτριον Μυλωνᾶν, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, καίΔημήτριον Χειράκην, Ὑπάλ-ληλον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνή-μονατῆςἉγίαςτοῦΧριστοῦΜ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δανιήλ Τσομπάν, μεταβαίνοντος εἰς Θεσσαλονίκην διά νά σπουδάσῃ τήν ἱεράν ἐπιστήμην, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη καλήν πρόοδον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μήτρου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Μουτσιάνα, Λογιστρίας, ἐκ Πανοράματος Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μακρῆν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.Σουλτάνης Κουβρούκη, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Σταύρου, μαθητῶν, ἐκ Θεσ-σαλονίκης.
Mέλη τοῦ ΠολιτιστικοῦΣυλλόγου «SantaBarbaraKültürKooperatifi», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. FıratErtem, ἐκ Νικομηδείας, παραχωρήσας αὐτοῖς συνέντευξιν ἐν ὄψει τοῦ ἐκεῖσε ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τήν 4ην Δεκεμβρίου.
ΤόνἘντιμ. κ. ἸωάννηνΣμαραγδῆν, Σκηνοθέτην, ἐξἈθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγου-μένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 80 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν ταῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Belfast Ἰρλανδίας, μεταξύ 22ας καί 25ης τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. M. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Φωτογραφία αρχείου: Νίκος Μαγγίνας

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων