06/03/2019 06/03/2019 Το πρόγραμμα των Πατριαρχικών Χοροστασιών, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, κατά τις πρώτες ημέρες της Σαρακοστής  ανακοινώθηκε από το Φανάρι. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 10ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν θά ἀναγνωσθῇ καί ὁ Κατηχητήριος...
06 Μαρτίου, 2019 - 10:22

Οι Πατριαρχικές Χοροστασίες της Σαρακοστής

Διαδώστε:
Οι Πατριαρχικές Χοροστασίες της Σαρακοστής

Το πρόγραμμα των Πατριαρχικών Χοροστασιών, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, κατά τις πρώτες ημέρες της Σαρακοστής  ανακοινώθηκε από το Φανάρι.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 10ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν θά ἀναγνωσθῇ καί ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν,
β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καί ὥραν 4ην μ. μ.,
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 11ης Μαρτίου, καί ὥραν 2αν μ.μ.,
δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 12ης Μαρτίου, καί ὥραν 2αν μ.μ., καί
ε) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Τετάρτης, 13ης Μαρτίου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων