15/04/2023 15/04/2023 Το μήνυμά του για το Πάσχα 2023 εξέδωσε ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, στο οποίο μεταξύ άλλων έκανε έκκληση για την εξάλειψη της πείνας, της ανισότητας και στη μείωση των πολεμικών συγκρούσεων. “Η υιοθέτηση της αληθινής ζωής, την οποίαν μας προσφέρει ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα μας καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς...
15 Απριλίου, 2023 - 16:08
Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2023 - 15:40

Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων – Να βοηθήσουμε στην εξάλειψη της πείνας και της ανισότητας

Διαδώστε:
Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων – Να βοηθήσουμε στην εξάλειψη της πείνας και της ανισότητας

Το μήνυμά του για το Πάσχα 2023 εξέδωσε ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, στο οποίο μεταξύ άλλων έκανε έκκληση για την εξάλειψη της πείνας, της ανισότητας και στη μείωση των πολεμικών συγκρούσεων.

“Η υιοθέτηση της αληθινής ζωής, την οποίαν μας προσφέρει ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα μας καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις καθημερινές δυσκολίες, να βοηθήσουμε στην εξάλειψη της πείνας και της ανισότητος, στην δραστική μείωση των πολεμικών συγκρούσεων, να πραγματώσουμε την ειρήνη και την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων και να κτίσουμε ένα κόσμο, όπου η αγάπη, η δικαιοσύνη και η προστασία του Περιβάλλοντος θα είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός”, επεσήμανε.

Πασχάλιον Μήνυμα
τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου

Παρακάτω το μήνυμα του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· εκ γαρ θανάτου προς ζωήν, και εκ γης προς ουρανόν, Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν, επινίκιον αδοντας». Αυτό είναι, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί το χαρμόσυνον μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το οποίον με πανηγυρικόν τρόπον μας περιγράφει ο υμνωδός της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός εις τον ωραιότατον αναστάσιμον Κανόνα του Πάσχα.

Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατά την διάρκειαν της επιγείου ζωής Του είχεν επανειλημμένως προαναγγείλει το Πάθος και την Ανάστασίν Του προλέγοντας «ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι» (Μαρκ 8,31 πρλ.). Πολλοί τον άκουσαν, συνεπιλαμβανομένων των μαθητών Του, αλλά δεν κατενόησαν την προφητικήν Του ρήσιν.

Μόνον όταν ο Κύριός μας συνελήφθη, εσταυρώθη, απέθανεν, ετάφη ανεστήθη και, τέλος, ενεφανίσθη ανεστημένος προ των μαθητών του και των άλλων πιστών του, ανδρών και γυναικών (Α´ Κορ 15,3-8), πολλαπλώς και πολυτρόπως, τότε όλοι τους κατενόησαν τους προφητικούς Του λόγους.

Ο Ιησούς Χριστός, ακόμη, ως Κύριος, ωμίλησε διά το Πρόσωπόν Του κατά τρόπον αυθεντικόν εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Εκεί επεσήμανε προς τους μαθητάς Του και τον λαόν, άνδρας, γυναίκας, νέους και νέες, ότι: «…ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται» (Ιωάν. 11,25). Έτσι, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αφ’ ενός προσέφερε τον εαυτόν Του ως θυσίαν λυτρωτικήν δι’ όλους τους ανθρώπους, αφ’ ετέρου Αυτός, ως η απόλυτος έκφρασις της Ζωής που είναι, προσέφερε την αληθινήν ζωήν εις όσους και όσες Τον επίστευσαν και Τον ηκολούθησαν.

Αυτός είναι και ο λόγος διά τον οποίον ο υμνωδός με αφορμήν το γεγονός της Αναστάσεως μας προτρέπει: «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις, και οψόμεθα, τω απροσίτω φωτί της αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα, και, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανώς ακουσόμεθα, επινίκιον αδοντες». Είναι μία προτροπή του υμνωδού να ενστερνισθούμε την αληθινήν ζωήν, όλοι μας με την βοήθειαν και την καθοδήγησιν του Τριαδικού Θεού, καθώς και του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, του Φάρου της Ορθοδοξίας.

Η υιοθέτησις της αληθινής ζωής, την οποίαν μας προσφέρει ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα μας καταστήση ικανούς να αντιμετωπίσωμεν επιτυχώς τας καθημερινάς δυσκολίας, να βοηθήσωμεν εις την εξάλειψιν της πείνας και της ανισότητος, εις την δραστικήν μείωσιν των πολεμικών συγκρούσεων, να πραγματώσωμεν την ειρήνην και την αδελφοσύνην μεταξύ των ανθρώπων και να κτίσωμεν ένα κόσμον, όπου η αγάπη, η δικαιοσύνη και η προστασία του Περιβάλλοντος θα είναι ο πρωταρχικός μας σκοπός. Αυτό είναι αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά το οποίον ο υμνωδός έμπλεος χαράς και αισιοδοξίας ψάλλει: «Ουρανοί μεν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω, εορταζέτω δε κόσμος, ορατός τε άπας και αόρατος· Χριστός γαρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος».

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά, με αισθήματα πατρικής αγάπης εύχομαι εις όλους υμάς να βιώσητε την αληθινήν ζωήν που μας προσφέρει η Ανάστασις του Κυρίου μας, μίαν ζωήν πλήρη αγάπης, υγείας και ευημερίας.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
Εν τη Ιερά Μητροπόλει Δέρκων, Άγιον Πάσχα 2023.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων