11/02/2019 11/02/2019 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 11ης Φεβρουαρίου, ἀπένειμεν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, πρός φοιτητάς τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας τάς θεσμοθετηθείσας ὑπό Ρωμαίηκων Ὀρθόδοξων Κοινοτήτων τῆς Πόλεως ὑποτροφίας διά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος, συγχαρείς καί εὐλογήσας αὐτούς πατρικῶς καί εὐχηθείς αὐτοῖς πᾶσαν ἀπό τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ εὐλογίαν.
11 Φεβρουαρίου, 2019 - 17:14
Τελευταία ενημέρωση: 11/02/2019 - 18:16

Υποτροφίες σε φοιτητές χορήγησε ο Οικ. Πατριάρχης

Διαδώστε:
Υποτροφίες σε φοιτητές χορήγησε ο Οικ. Πατριάρχης

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 11ης Φεβρουαρίου, ἀπένειμεν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, πρός φοιτητάς τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας τάς θεσμοθετηθείσας ὑπό Ρωμαίηκων Ὀρθόδοξων Κοινοτήτων τῆς Πόλεως ὑποτροφίας διά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος, συγχαρείς καί εὐλογήσας αὐτούς πατρικῶς καί εὐχηθείς αὐτοῖς πᾶσαν ἀπό τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ εὐλογίαν.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων