18/12/2023 18/12/2023 Θερμή έκκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νομοθέτηση του γάμου των “ομόφυλων ζευγαριών”, απευθύνει με σημερινή της ανακοίνωση η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.  Στην ανακοίνωση υπογραμμίζετε ότι κάθε μορφή γάμου ή τεκνο­θεσίας, η οποία αντίκειται στην ευαγγελική διδα­σκαλία, αλλά και στην μακραίω­νη πα­ράδοση του ευσεβούς έθνους και γεένους ημών, όσον αφορά...
18 Δεκεμβρίου, 2023 - 14:23
Τελευταία ενημέρωση: 18/12/2023 - 14:29

Η Ιερά Κοινότητα ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νομοθέτηση γάμου “ομόφυλων ζευγαριών”

Διαδώστε:
Η Ιερά Κοινότητα ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νομοθέτηση γάμου “ομόφυλων ζευγαριών”

Θερμή έκκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νομοθέτηση του γάμου των “ομόφυλων ζευγαριών”, απευθύνει με σημερινή της ανακοίνωση η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. 

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζετε ότι κάθε μορφή γάμου ή τεκνο­θεσίας, η οποία αντίκειται στην ευαγγελική διδα­σκαλία, αλλά και στην μακραίω­νη πα­ράδοση του ευσεβούς έθνους και γεένους ημών, όσον αφορά στον ιερόν θεσμό της οικογενείας, “ευρίσκει ημάς απολύτως αντιθέτους”.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Ιεράς Κοινότητας: 

Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δηλώσεων περὶ τῆς προθέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ­νήσεως διὰ τὴν νομοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν «ὁμοφύλων ζευγῶν», ὡς ἐπίσης καὶ τῆς υἱο­θεσίας τέκνων ὑπ’ αὐτῶν, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης ἐκφρά­ζει τὸν ἔντονον προβλη­μα­τισμὸν καὶ ἀνησυχίαν πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέ­ρων.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως εὔχεται ταπεινῶς γιὰ ὅ­λους τοὺς ἀνθρώπους, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.

Παρὰ ταῦτα ἐκφράζομεν τὸν προβληματι­σμὸν καὶ τὴν βαθεῖαν λύπην μας γιὰ τὰ σχεδιαζόμενα νομοθετήμα­τα.

Ὀφείλομεν, διὰ τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, νὰ δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι κάθε μορφὴ γάμου ἢ τεκνο­θεσίας, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὴν εὐαγγελικὴν διδα­σκαλίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μακραίω­νην πα­ράδοσιν τοῦ εὐσεβοῦς ἔθνους καὶ γέ­νους ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, εὑρίσκει ἡμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους.

Ἀπευθύνομεν θερμὴν ἔκκλησιν ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις μὴ προ­χωρήση εἰς τὴν ἀναγγελθεῖσαν ἀντιευαγγελικὴν νομοθεσίαν, εὐχόμενοι ἡ Προ­στάτις τῆς πατρίδος μας καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτό­κος νὰ μεσιτεύη πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ νὰ ὁδηγήση ὅλους σὲ μετάνοια καὶ ζωὴ συμφώνως πρὸς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διδασκαλία Του.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων