24/06/2023 24/06/2023 Σε Ιερά Αγρυπνία, που τελέστηκε χθες το απόγευμα στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους για την εορτή της Παναγίας “Άξιον Εστίν”, προέστη Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων , προσκεκλημένος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους. Στη συνάντηση που έλαβε χώρα ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτεπιστάτη, Αρχιμανδρίτη Στέφανο Χιλανδαρινό και τα Μέλη της Ιεράς Επιστασίας, επί τη...
24 Ιουνίου, 2023 - 17:08
Τελευταία ενημέρωση: 24/06/2023 - 17:18

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας στο Πρωτάτο για την πανήγυρη της Παναγίας “Άξιον Εστί»

Διαδώστε:
Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας στο Πρωτάτο για την πανήγυρη της Παναγίας “Άξιον Εστί»

Σε Ιερά Αγρυπνία, που τελέστηκε χθες το απόγευμα στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους για την εορτή της Παναγίας “Άξιον Εστίν”, προέστη Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων , προσκεκλημένος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

Στη συνάντηση που έλαβε χώρα ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον Πανοσιολογιώτατο Πρωτεπιστάτη, Αρχιμανδρίτη Στέφανο Χιλανδαρινό και τα Μέλη της Ιεράς Επιστασίας, επί τη αναλήψει των υψηλών καθηκόντων τους και με ιδιαίτερη συγκίνηση θυμήθηκε όλα τα γεγονότα της υποδοχής και της φιλοξενίας της Ιεράς και Σεβασμίας Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου του «Άξιον Εστιν» στην πόλη της Κομοτηνής.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Την Κυριακή 25 Ιουνίου και ώρα 07:00 ο Μητροπολίτης Μαρωνείας θα ιερουργήσει στον ενοριακό ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Αετοκορυφής.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτη Μαρωνείας στην πανήγυρη της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνας «Άξιον Εστί»

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτεπιστάτα,

Πανοσιολογιώτατοι ἅγιοι Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν,

Ἀγαπητοί πατέρες καὶ ἀδελφοὶ προσκυνητές,

Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μου νά παρίσταμαι σήμερα στὴν ἱερὰ πανήγυρι τοῦ «Ἄξιόν Ἐστίν», τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίου ἐφεστίου εἰκόνος τῶν Καρυῶν, στὸν περικαλλῆ καὶ πάνσεπτο ἀρχαιότατο ναὸ τοῦ Πρωτάτου, τὸν καρπὸ τῆς εὐλαβείας τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου καὶ τῶν ἀοιδίμων αὐτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκᾶ καὶ Ἰωάννου Τσιμισκῆ.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς εἰκόνος καὶ τοῦ «ὑπηκόου μοναχοῦ» ἐψάλη σὲ ἕνα ταπεινὸ Κελλί τῶν Καρυῶν ὁ ἀρχαγγελικὸς ὕμνος ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ καὶ ἀπὸ τότε ἐπὶ χίλια καὶ πλέον ἔτη ψάλλεται σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους ἱεροὺς ναούς.

Αὐτὴ ἡ εἰκόνα, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίσατε Ἅγιε Πρωτεπιστάτα, ἐπισκέφθηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ περασμένου ἔτους καὶ ἁγίασε, ἐχαρίτωσε τὴν ἀκριτικὴ Μητρόπολί μου, τὴν πόλι τῆς Κομοτηνῆς καὶ ὅλη τὴν Θράκη μας. Τὸ προσκύνημα αὐτὸ παραμένει ἀνεξίτηλο ἀκόμη σὲ ὅλους ἐμᾶς στὴν Θράκη καὶ ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας αἰσθητὴ καὶ μεγάλη. Τὸ προσκύνημα αὐτὸ συνέδεσε τὴν Θράκη μας μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ ἀκόμη ἰσχυροτέρους πνευματικούς δεσμούς.

Οἱ δεσμοὶ αὐτοὶ ὑπῆρχαν πάντοτε, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ὕπαρξη ἐπάνω ἀπὸ τὴν Κομοτηνὴ ἑνὸς ἄλλου Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Παπικίου Ὄρους, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πέρασαν Ἁγιορεῖται πατέρες ὅπως ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, πρὶν μονάσουν ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου οἱ συνθῆκες ἦταν εὐνοϊκώτερες.

Ὁ φιλοκαλικὸς πατὴρ Κοσμᾶς Τζιντζιλούκης, ποὺ τὸν 11ο αἰῶνα ἵδρυσε μία περίφημη Μονή τοῦ Παπικίου Ὄρους, μία Μονὴ τῆς Παναγίας, συνδεδεμένη στενὰ μὲ τὴν Κομοτηνή, συνέταξε καὶ παρέδωσε στοὺς Ἁγιορείτας πατέρας τὸ δεύτερο τυπικὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Θ´ Μονομάχο.

Αὐτοὶ οἱ ἅγιοι, μετὰ τῶν λοιπῶν ὁσίων Ἁγιορειτῶν πατέρων, καὶ φυσικὰ ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Δέσποινά μας, εἶναι ἡ κοινὴ πνευματικὴ κληρονομία τῆς Μητροπόλεώς μου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ μᾶς ἑνώνουν μὲ ἀρρήκτους πνευματικοὺς δεσμοὺς ἀπὸ αἰώνων μέχρι σήμερα, σὲ καιροὺς εὐτυχίας καὶ δυστυχίας, εὐθηνίας καὶ στερήσεως, εἰρήνης καὶ πολέμου.

Ἡ σκέπη καὶ ἡ πρόνοια τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι ἡ ἐλπίδα ὅλων μας στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε, μὲ τὴν συνεχῶς αὐξανόμενη ἀπομάκρυνσι τοῦ κόσμου ἀπὸ τὶς εὐαγγελικὲς ἀξίες.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, ἅγιοι Πατέρες, γιὰ τὸν ἀγῶνα καὶ τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλετε νὰ παραδώσετε στὶς μεταγενέστερες γενεὲς ἀλώβητη τὴν ὑπερπολύτιμη πνευματικὴ κληρονομία τοῦ γηραιοῦ Ἄθωνος.

Εὐχαριστῶ πολὺ τὴν Ἱερὰν Ἐπιστασίαν γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκλησί της νὰ χοροστατήσω στὴν ἱερὰ αὐτὴν πανήγυρι τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν».

Εὐχαριστῶ κι ἐγὼ τοὺς συλλειτουργήσαντας Ἁγιορείτας πατέρας, τοὺς ἐκλεκτοὺς ἱεροψάλτας ποὺ ἐλάμπρυναν τὴν πανήγυρι, τοὺς συμμετέχοντας πατέρας καὶ διακονητάς, καὶ ὅλους τοὺς προσκυνητὰς ποὺ προσῆλθαν στὴν χάρι τῆς Θεοτόκου.

Σᾶς παρακαλῶ, εὑρισκόμενοι καὶ ζῶντες στὸν εὐλογημένο τοῦτον εὔδιο λιμένα τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς παραδόσεως, νὰ μὴν λησμονῆτε τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μου καὶ τὴν Θράκη μας, γιατὶ ἀντιπαλαίουμε διαρκῶς καὶ καθημερινῶς πρὸς ἀοράτους καὶ ὁρατοὺς ἐχθρούς, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διατηρήσουμε καὶ νὰ μεταδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενεὲς τῶν Θρακῶν ἄσβεστη τὴν λαμπάδα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὶς προσευχές σας.

Εὔχομαι διαπύρως ἡ Κυρία Θεοτόκος νὰ μεσιτεύῃ, μετὰ πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων, εἰς τὸν Υἱόν Της καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, νὰ ἀξιώσῃ ὅλους μας τοῦ ποθητοῦ Παραδείσου.

Ἀμήν.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων