03/10/2018 11/10/2018 Συνήλθε την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, στη δεύτερη Τακτική Συνεδρία της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή ανεγνώσθη ο Κατάλογος των συμμετεχόντων Ιεραρχών και διαπιστώθηκε απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα...
03 Οκτωβρίου, 2018 - 13:14
Τελευταία ενημέρωση: 11/10/2018 - 13:41

Εισήγηση του Μητρ. Λαγκαδά στη 2η συνεδρία της Ιεραρχίας

Διαδώστε:
Εισήγηση του Μητρ. Λαγκαδά στη 2η συνεδρία της Ιεραρχίας

Συνήλθε την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, στη δεύτερη Τακτική Συνεδρία της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Μετά την προσευχή ανεγνώσθη ο Κατάλογος των συμμετεχόντων Ιεραρχών και διαπιστώθηκε απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της χθεσινής Συνεδρίας.

Ακολούθως, σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, ανέγνωσε την Εισήγησή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης με θέμα: «Το χθες, το σήμερα και το αύριο του τόπου μας: μια εκκλησιαστικοκοινωνική προσέγγιση».

Αρχικά ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι, παρά τα όσα πέρασε ο τόπος αυτός στην ιστορική διαχρονία του παρελθόντος, κατόρθωσε να κρατήσει ανόθευτη και ανεξίτηλη την φυσιογνωμία του ως τόπος αγιότητας, άσκησης και ως τόπος άνθησης του ελληνικού, εν γένει, πνεύματος.

Σήμερα όμως παρατηρείται έντονα μία περιφρόνηση του χθες και μία πιστή αντιγραφή του δυτικού τρόπου ζωής με την εισαγωγή νέων, ξενόφερτων ηθών και προτύπων ζωής, τα οποία οδηγούν στην αποκοπή του λαού μας από τις ελληνορθόδοξες ρίζες του. Ανέφερε μάλιστα ότι αυτή η επιχειρουμένη αποσύνδεσή μας από το χθες της παραδόσεως σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου και με επίκεντρο επικαιρότητας, συν τοις άλλοις, το θέμα της παιδείας και της οικογενείας και τα όσα προκύπτουν από την σπουδαιότατη αυτή διάσταση της πνευματικότητας που χαρακτηρίζει τον τόπο μας, είναι κάτι το οποίο αποσκοπεί με ξεκάθαρο τρόπο στην αλλοτρίωση όχι μόνον του φρονήματος αλλά και της ταυτότητος του λαού μας.

Ακολούθως αναφερόμενος ο Σεβασμιώτατος στις συνεχείς ανατροπές σε όλες τις πτυχές της ζωής των Ελλήνων και στη μεγάλη αξιακή και ηθική κρίση που διέρχεται σήμερα ο τόπος μας, επισήμανε ιδιαίτερα τα εξής στοιχεία: την αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας, τις μεταναστευτικές ροές και την απειλή της «Λιβανοποίησης» της πατρίδας μας, την μετανάστευση των νέων μας και δη του επιστημονικού μας προσωπικού (brain drain), ως και την κοινωνική περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και την επιχειρούμενη αποχριστιανοποίηση του λαού μας. Σχετικά με την πολεμική που ασκείται σε βάρος της Εκκλησίας και με την έντεχνη προσπάθεια ακύρωσης του έργου της, σημείωσε ότι τελικά δεν βλάπτεται η ίδια η Εκκλησία, αλλά πλήττεται η κοινωνία.

Αναφορικά με το αύριο του τόπου μας, χρησιμοποιώντας λεπτομερή επίσημα στοιχεία και σχετικούς πίνακες, υπογράμμισε την απειλή του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος και τον κίνδυνο της εθνικής αλλοίωσης, που απειλούν την ενότητα του Έθνους και την διαφοροποίηση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης στον επίλογο της Εισηγήσεώς του επισήμανε ότι σε όλα αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα που παρατηρούνται στον τόπο μας η Εκκλησία οφείλει να πράξει και πράττει το χρέος της, όπως έπραξαν το χρέος τους στην πορεία των αιώνων κληρικοί όλων των βαθμών, οι οποίοι πλήρωσαν τους τίμιους αγώνες με το αίμα τους.
Η Εκκλησία της Ελλάδος, με την ποιμαντική της διακονία, προσφέρει τον καθημερινό άρτο σε όλους όσοι τον στερούνται, με τα συσσίτια. Παράλληλα παρεμβαίνει ευεργετικά με τα κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα φαρμακεία, τα κοινωνικά φροντιστήρια και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες αναπτύσσουν τα πνευματικά κέντρα της Εκκλησίας. Συμπαρίσταται στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται, κατά κοινή ομολογία είναι υψηλού επιπέδου. Όμως, προκειμένου να καλυφθούν και οι ανάγκες της ψυχής του ανθρώπου, αποτελούν επιτακτική ανάγκη ο επανευαγγελισμός και η κατήχηση του λαού μας.

Τονίζοντας ιδιαίτερα αυτή την επιτακτική ανάγκη ο Σεβασμιώτατος ανέφερε: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα τηλεοπτικά κανάλια, η πολύγλωσσος παρουσία της φωνής της Εκκλησίας εις το διαδίκτυον, θα πρέπει να εξασφαλισθή το συντομότερον. Η Εκκλησία οφείλει όλα αυτά να τα απαιτήση από την Ελληνικήν Πολιτείαν. Η Εκκλησία δεν είναι ο πτωχός συγγενής αλλά ούτε και επιχειρηματίας. Εκείνο που την ενδιαφέρει είναι το σωτήριον μήνυμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να φθάση παντού με κάθε τρόπον κάνοντας χρήσιν της συγχρόνου τεχνολογίας και αξιοποιώντας επικοινωνικά όλα τα μέσα. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις την εποχήν του εχρησιμοποίησε εις το κήρυγμά Του όλα τα μέσα που υπήρχαν τότε. Πρέπει, λοιπόν, με κάθε τρόπον ο επανευαγγελισμός και η κατήχησις να αποτελέσουν έργον προτεραιότητος με συστηματικήν και εξειδικευμένην ποιμαντικήν μέριμναν».

Τέλος, τόνισε τα εξής: «Ζούμε μία πραγματικότητα ρευστότητος εις όλους τους τομείς. Το επάναγκες είναι η Αγία μας Εκκλησία να διατηρήση κατά πρώτον μέσα από την δικήν της ενότητα την ενότητα του λαού. Να στηρίξη τον λαόν εις την παιδείαν, εις την επαγγελματικήν κατάρτισιν και να επιδείξη ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια την ελληνικήν οικογένειαν, ώστε να ξεπεράση την κρίσιν της και να στηρίξη τους πολυτέκνους ως το πράττει ήδη, ούτως ώστε και με αυτόν τον τρόπον να υπάρξουν αποτρεπτικαί από την πλευράν της βοήθειαι εις την αποτροπήν του μεγάλου αυτού προβλήματος που έχει σχέσιν με την δημογραφικήν συρρίκνωσιν του πληθυσμού».

Κλείνοντας την Εισήγησή του ο Σεβασμιώτατος κ. Ιωάννης απήγγειλε τους εξής στίχους από ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη:

…το πλοίον της Ελλάδος…
«είναι από μαύρη πέτρα κι είναι απ’ όνειρο….
«είναι από μαύρη πέτρα κι είναι απ’ όνειρο….
από τα βάθη φτάνει στους παλιούς καιρούς,
βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς.
Έλα Χριστέ και Κύριε λέω κι απορώ
τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο
χρόνους μας ταξιδεύει, δε βουλιάξαμε,
χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε!
Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε,
μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε
κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό, τον Ήλιο, τον Ηλιάτορα»,
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό!

Επηκολούθησε ευρύτατος διάλογος επί της Εισηγήσεως, κατά τον οποίο έλαβαν τον λόγο πολλοί Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς και αποφασίσθηκε να παραπεμφθεί η Εισήγηση στην Δ.Ι.Σ. και στις καθ’ ύλην αρμόδιες Επιτροπές για την ενδελεχή μελέτη των θιγομένων θεμάτων και για την επί μέρους και κατά θέματα αξιοποίησή της.

Η Ιερά Συνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες Της την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου ε.έ.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων