24/06/2019 24/06/2019 Βάσει της επισήμου ενημερώσεως εκ του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως: Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 23ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Καισαρείας, ἔνθα πραγματοποίησε τήν καθιερωμένην κατ’ ἔτος ἱεραποδημίαν Του εἰς τήν Ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν. Εξάλλου, Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας,...
24 Ιουνίου, 2019 - 17:28

Επιστροφή της Α.Θ. Παναγιότητος

Διαδώστε:
Επιστροφή της Α.Θ. Παναγιότητος

Βάσει της επισήμου ενημερώσεως εκ του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως:

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 23ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Καισαρείας, ἔνθα πραγματοποίησε τήν καθιερωμένην κατ’ ἔτος ἱεραποδημίαν Του εἰς τήν Ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν.

Εξάλλου,

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Κέντρου Ἀρχαίων καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν «Σταῦρος Νιάρχος» τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Koç διοργανωθέντος Ε’ Διεθνοῦς Συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Byzantine Anatolia: Space and Communities», ἐν τῇ ἐν Πέραν ἕδρᾳ αὐτοῦ.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων