12/07/2021 12/07/2021 Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως αποστέλλει ο κ. Γεώργιος Α. Κωνσταντινόπουλος Πτυχιούχος Π.Ι.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς, διατυπώνοντας ενστάσεις και αιτούμενος την άρση του άρθρου 169 του νέου Νομοσχεδίου που θέλει την συγχώνευση της Α.Ε.Α. Βελλάς με την αντίστοιχη των Αθηνών. “Κυρία Υπουργέ, η Α.Ε.Α. της Βελλάς στα Ιωάννινα είναι το...
12 Ιουλίου, 2021 - 19:37
Τελευταία ενημέρωση: 12/07/2021 - 19:44

“Κυρία Υπουργέ, στην Α.Ε.Α. της Βελλάς αρμόζει κάτι καλύτερο”

Διαδώστε:
“Κυρία Υπουργέ, στην Α.Ε.Α. της Βελλάς αρμόζει κάτι καλύτερο”

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως αποστέλλει ο κ. Γεώργιος Α. Κωνσταντινόπουλος Πτυχιούχος Π.Ι.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς, διατυπώνοντας ενστάσεις και αιτούμενος την άρση του άρθρου 169 του νέου Νομοσχεδίου που θέλει την συγχώνευση της Α.Ε.Α. Βελλάς με την αντίστοιχη των Αθηνών. “Κυρία Υπουργέ, η Α.Ε.Α. της Βελλάς στα Ιωάννινα είναι το πρώτο εκκλησιαστικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας, συνεπώς του αρμόζει κάτι καλύτερο” όπως χαρακτηρριστικά αναφέρει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Άγιος Ανδρέας Αιγιαλείας, 12-07-2021

Πρός
την Αξιότιμη
κα Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Μαρούσι Αττικής

«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Αξιότιμε κα Υπουργέ,

λαμβανομένου υπ όψιν το νέο νομοσχέδιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εκκλησιαστική εκπαίδευση – ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ – θα ήθελα ταπεινά να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ενστάσεις μου σχετικά με την Εκκλησιαστική Σχολή στη Βελλά Ιωαννίνων, καθότι απόφοιτος της Α.Ε.Α. Βελλάς.

Όπως γνωρίζετε, στο Εκκλησιαστικό Εκπαιδευτικό Συγκρότημα της Βελλάς λειτουργούν σήμερα Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Α.Ε.Α.) και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο (ΓΕ.Ε.Λ.), ενώ σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιό του Υ.ΠΑΙ.Θ. καταργούνται και τα δύο παραπάνω εκπαιδευτικά σχήματα με σκοπό να φιλοξενηθεί η νεόδμητη Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.). Είναι ευχάριστο το γεγονός που η μία από τις τρείς Σ.Μ.Υ.Κ. θα υφίσταται στο χώρο της Βελλάς – αφού θα καλύπτει όλη τη βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής χώρας ως προς τη φοίτηση στη μετα-δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση των υποψηφίων κληρικών – αλλά δυσάρεστο και τραγικό που καταργείται η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία.

Ένα τόσο σπουδαίο καθίδρυμα της Εκκλησίας μας το οποίο ανάγεται ιστορικά στο 1911 μ.Χ. στην ήδη τουρκοκρατούμενη ήπειρο, όταν ιδρύθηκε ως Ιεροδιδασκαλείο από τον τότε Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σπυρίδωνα Βλάχο, για την διαπαιδαγώγηση Ιερέων και Δασκάλων. Ένα σπουδαστήριο που πέρασε από πολλά εκπαιδευτικά σχήματα Ιεροδιδασκαλείο – Εκκλ. Παιδαγωγική Ακαδημία και Ανωτέρα – Ανωτάτη Εκκλ. Ακαδημία) συμβάλλοντας τα μέγιστα ακόμα και σε σπουδαίες εθνικές αποστολές, στέκοντας αγέρωχα έως και σήμερα στην ηρωική μας ήπειρο φυλάσσοντας Θερμοπύλες και αναδεικνύοντας Ιερείς μορφωμένους και καλλιεργημένους στο ορθόδοξο δόγμα για την στελέχωση της Εκκλησίας μας.

Κυρία Υπουργέ, η Α.Ε.Α. της Βελλάς στα Ιωάννινα είναι το πρώτο εκκλησιαστικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας, συνεπώς του αρμόζει κάτι καλύτερο. Επιπλέον εφόσον παραμείνει, θα καλύπτει σε ανώτατο επίπεδο την εκκλησιαστική μόρφωση σπουδαστών από όλη τη βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια νησιά και μεγάλο μέρος της Στ. Ελλάδας, πράγμα που την καθιστά απαραίτητη για έναν επιπλέον λόγο. Αλλά να σας αποθέσω και μία ανησυχία μου: στην πρωτεύουσα που προτίθεστε να παραμείνει σε λειτουργία η Α.Ε.Α., λειτουργεί ήδη θεολογική σχολή και σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο θα λειτουργήσει και Σ.Μ.Υ.Κ, ενώ η περιοχή των ιωαννίνων και της ηπείρου ευρύτερα, θα στερηθεί από οποιοδήποτε Εκκλησιαστικό Α.Ε.Ι.! Κρίμα και άδικο!!

Άλλωστε η ύπαρξη μόνο της Σ.Μ.Υ.Κ. στην Βελλά, αποτελεί υποβάθμιση και προσβολή όχι μόνο για τη περιοχή, αλλά και για το ίδιο το εκκλησιαστικό τούτο καθίδρυμα και στο όραμα του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα.

Συνεπώς ζητείται από την εξοχότητά σας η άρση του άρθρου 169 που θέλει την συγχώνευση της Α.Ε.Α. Βελλάς με την αντίστοιχη των Αθηνών (παραθέτω παρακάτω):

«Άρθρο 169

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες –
Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
…………….

β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η λειτουργία των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών…..»

Συνεπώς και με βάση τα παραπάνω θα γίνει τροποποίηση και των παρακάτω παραγράφων:

«2. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 εκδίδονται εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3.Ειδικά η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 4 του άρθρου 156 του παρόντος, ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023».

Επιπλέον να γίνει και τροποποίηση του άρθρου 156 προσθέτοντας στα υπογραμμισμένα και την Α.Ε.Α. Βελλάς (παραθέτω παρακάτω):

«Άρθρο 156

Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης έχουν μόνο άρρενες υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.»

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην Α.Ε.Α. Αθηνών και στην Π.Α.Ε.Α. Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται σε μισθολογική βαθμίδα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών είναι διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική. Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύει το άρθρο 34 του ν. 4777/2021 (Α΄25).».

Κυρία Υπουργέ, αποτελώντας και εγώ μία από τις χιλιάδες εκείνες πονεμένες φωνές αντίδρασης για το παρόν νομοσχέδιο και την Α.Ε.Α. Βελλάς, σας ζητώ ταπεινά να ανακαλέσετε τα παραπάνω και ευελπιστώ στην εύρεση σωστής λύσης, όχι μόνο για την Εκκλησία αλλά και τη Πατρίδα μας.

Εύχομαι ο Θεός δια πρεσβειών της Παναγίας μας της Βελλαϊτίσσης να σας ενδυναμώνει σε κάθε έργο σας!!

Με εκτίμηση πολλή,

Γεώργιος Α. Κωνσταντινόπουλος
Πτυχιούχος Π.Ι.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς

Κοινοποίηση:

Αξιότιμο κ. Γεώργιο Καλαντζή
Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων