29/11/2023 29/11/2023 Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός και εν συνεχεία εψάλη ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου το απόγευμα της Τρίτης 28ης Νοεμβρίου 2023. Στον Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας...
29 Νοεμβρίου, 2023 - 17:48
Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2023 - 17:43

Ο Μητροπολίτης Κίτρους στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Διαδώστε:
Ο Μητροπολίτης Κίτρους στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός και εν συνεχεία εψάλη ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου το απόγευμα της Τρίτης 28ης Νοεμβρίου 2023.

Στον Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο.

Πλήθος κόσμου προσήλθε, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, για να προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα του Θαυματουργού Αγίου Λουκά, να ζητήσει τη θεραπευτική του χάρη και να τον ευχαριστήσει για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί καθημερινά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, ο οποίος διακόνησε επί είκοσι έτη ως Πρωτοσύγκελος της Αποστολικής Μητροπόλεως Βεροίας και άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της διαβάσεως του, ενώ στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής ακούσαμε τον διάλογο του Χρι­στού με τον πλούσιο που τον πλησίασε ζητώ­ντας να μάθει πως θα κληρο­νο­μήσει την αιώνια ζωή. «Απήλθεν» όμως «λυ­πού­μενος», για­τί δεν θέ­λη­σε να μοιράσει τα υπάρ­χοντά του στους φτωχούς, όπως του ζήτησε ο Χριστός προ­κει­μένου να τον ακο­λου­θήσει, επειδή ήταν πολύ πλού­σιος.

Ας ακούσουμε, λοιπόν, σήμερα τι λέγει ο άγιος Λουκάς σχετικά με το θέμα του πλούτου με αφορμή αυτή την ευαγγελική περικοπή.

«Σαν να είναι περιττό να μιλάει κανείς σήμερα περί του πλούτου, διότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν πλέον πλού­σιοι», λέγει ο άγιος· και το ίδιο θα επαναλαμβά­να­με ίσως και εμείς. «Αλλά νο­μι­ζω», συνεχί­ζει, «ότι αν με ακού­σε­τε θα παρα­δεχθείτε ότι πάντα ει­ναι καιρός να μιλάει κανείς περί του πλούτου.

Όταν ο Κύριος είπε ότι ο πλούτος είναι εμπόδιο να εισέλθει κανείς στη βασιλεία του Θεού, οι κατά­πλη­­κτοι μαθητές του τον ρώτησαν ποιος άραγε μπορεί να σωθεί, για­τι και αυτοί είχαν τη γνώμη ότι οι πλούσιοι έχουν την ευλογία του Θεού. Αν οι πλούσιοι δεν θα σω­θούν, τότε ποιος θα σωθεί; Και ο Κυ­ριος τους απάντησε: «Τα αδύνα­τα παρ᾽ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν».

Ας σκεφτούμε καλύτερα αυτά τα λόγια», μας προτρέπει ο άγιος Λου­κάς. «Όταν εκείνος ο άνθρω­πος ει­πε στον Κύριο την επιθυμία του να τον ακολουθήσει, ο Κύριος τον ρώτησε αν γνωρίζει τις εντο­λες και εκείνος του απήντησε ότι τις γνω­ριίζει και τις τηρεί από μικρός. Αλλά ο Κύριος έδειξε και σ᾽αυτόν και σε όλους τους άλλους ότι δεν είναι αρκετό να τηρεί κανείς μόνο τις εντολές του παλαιού νόμου, όπως πίστευαν οι Εβραίοι.

Γιατί όμως δεν είναι αρκετό; Διό­τι όλες οι εντολές του παλαιού νόμου είναι αρνητικές και λένε να μην είμαστε αυτοί και αυτοί. Δεν λένε όμως πως πρέπει να είμαστε.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που ήλ­θε για να συμπληρώσει τον νόμο, μας έδωσε τις εννέα σωτήριες εν­το­­λές των μακαρισμών με τις οποί­ες μας διδάσκει πως πρέπει να είμαστε, ώστε να είμαστε τέλειοι.

Στον άνθρωπο, λοιπόν, που ήθε­λε να γίνει τέλειος και είχε εκπλη­ρώ­σει τον παλαιό νόμο ο Χριστός είπε: αν θέλεις να είσαι τέλειος, πή­γαινε πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρα­σε τα στους πτωχούς και ακολού­θη­σε με.

Γιατί ο Κύριος του ζήτησε να πω­λήσει όλα όσα είχε και να τα δώ­σει στους φτωχούς; Γιατί το να έχει κανείς μεγάλο πλούτο είναι τελεί­ως ασυμβίβαστο με το να ζει κανείς σύμφωνα με τις εντολές του Χρι­στού. Πως μπορεί ένας άν­θρωπος πράος και ταπεινός να χυύνει συνέ­χεια δάκρυα βλέποντας να υποφέ­ρουν οι αδελφοί του και να πολλα­πλα­σιάζει ταυτόχρονα τον πλούτο του, να κτίζει καινούρ­για σπίτια, να αγοράζει καινούργια και ακριβά ρούχα;

Σίγουρα δεν μπορεί, γιατί αν εί­ναι σπλαχνικός θα μοιράζει συνέ­χεια αυτά που έχει. Αν κρατάει για τον εαυτό του τον πλούτο του, αυτό σημαίνει ότι αγαπάει τον εαυ­­τό του πιο πολύ από τον πλη­σίον του. Αλλά ο Κύριος είπε να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Κι αν έτσι αγαπάμε τον πλη­σίον μας, δεν θα δώσουμε στον ανή­μπορο και τον πεινασμένο όλα όσα έχουμε;

Γι᾽ αυτό και λέγει ο Κύριος ότι, αν δεν θελήσουμε να αφήσουμε τον πλούτο μας, δεν θα εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού, διότι σ᾽αυτή την περίπτωση παρα­μέ­νουμε σκλη­ρό­καρδοι και μισάν­θρω­ποι εγωιστές.

Ποια σχέση όμως έχουν όλα αυτά με μας, τους ανθρώπους που δεν έχουν πλούτο», ρωτά ο άγιος Λου­κάς, προλαμβάνοντας τη δική μας ερώτηση.

«Έχουν άμεση σχέ­ση», απαντά. «Σκεφτείτε τι είναι αυτό που βλάπτει την ψυχή εκείνων των αν­θρώ­πων που έχουν πλούτο. Την βλάπτει ότι βάζουν τα αγαθά, τις διάφορες απολαύσεις και την πο­λυ­τέλεια πάνω απ᾽όλα. Τα θεω­ρούν πιο σημαντικά και από τα πνευματικά αγαθά.

Αυτός που είναι προσκολλημένος στα γήινα, που ζητά απολαύσεις, αυτός πάσχει ακριβώς από εκείνο το πάθος που δεν αφήνει τους πλούσιους να εισέλθουν στη βασι­λεία του Θεού.

Αν εμείς, παρ᾽ όλο που δεν είμα­στε πλούσιοι, ζητάμε τις απο­λαύ­σεις και τις χαρές της ζωής. Αν ο σκοπός της ζωής μας είναι η ευη­με­­ρία, αν όλες οι σκέψεις μας είναι πως να περάσουμε καλύτερα σε αυτή τη ζωή και μόνο αυτό επι­διώ­κουμε, τότε σίγουρα είμα­στε μα­κριά από αυτό που ζητά ο Κύριος.

Ο Θεός όμως μπορεί να μας σώσει όλους, πτωχούς και πλουσίους. Μπορεί να σώσει τον πλούσιο, αν εκείνος μετανοήσει, αν μισήσει τον πλούτο του και κάνει πράξη τον λόγο του Χριστού, όπως έκανε ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος όταν ήταν είκοσι χρονών οι γονείς του πέθαναν και εκείνος έγινε κληρο­νό­μος μιάς μεγάλης περιουσίας. Και όταν μία ημέρα άκουσε στον ναό την ευαγ­γε­λική περικο­πή του πλούσιου νεανίου, πώλησε τα πάντα και έφυγε στην έρημο και έλαβε από τον Θεό πλούτο πνευ­μα­τικό και κληρονόμησε τη βα­σιλεία των ουρανών.

Έτσι πρέπει», καταλήγει ο άγιος Λουκάς, «και εμείς να δεχθούμε τα λόγια του Χριστού περί του γήινου πλούτου. Να διώξουμε από την καρ­διά μας την προσκόλληση στα γήινα αγαθά. Και μόνο ένα πράγ­μα να επιδιώκουμε, το να είμαστε φίλοι και αδελφοί του Θεού, που αγαπούν τον Χριστό και τους οποί­ους αγαπά Εκείνος».

Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:

Μητροπολίτης Κίτρους: «Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός επιτελεί θαύματα καθημερινά».

 

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων