27/01/2021 27/01/2021 «Το Ελληνικόν Έθνος, αφ’ ού υπέκυψεν εις τον βάρβαρον και σκληρότατον ζυγόν της Οθωμανικής τυραννίας, υστερήθη όχι μόνον την ελευθερίαν του, αλλά και παν είδος μαθήσεως…και ήτον ενδεχόμενον να εκλείψη διόλου από το Έθνος η Ελληνική γλώσσα, εάν δεν την διέσωζεν η Εκκλησία προς ήν οφείλεται και κατά τούτο ευγνωμοσύνη». Παλαιών Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα
27 Ιανουαρίου, 2021 - 22:40

Η Ελληνική γλώσσα θα εξέλιπε εάν δεν την διέσωζε η Εκκλησία

Διαδώστε:
Η Ελληνική γλώσσα θα εξέλιπε εάν δεν την διέσωζε η Εκκλησία

«Το Ελληνικόν Έθνος, αφ’ ού υπέκυψεν εις τον βάρβαρον και σκληρότατον ζυγόν της Οθωμανικής τυραννίας, υστερήθη όχι μόνον την ελευθερίαν του, αλλά και παν είδος μαθήσεως…και ήτον ενδεχόμενον να εκλείψη διόλου από το Έθνος η Ελληνική γλώσσα, εάν δεν την διέσωζεν η Εκκλησία προς ήν οφείλεται και κατά τούτο ευγνωμοσύνη».

Παλαιών Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων