28/05/2019 28/05/2019 Eορτάσθη στην Σμύρνη η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής, η οποία εξ έθους άγεται την πέμπτη Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα. Των Ιερών Ακολουθιών προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, συμπαραστατούμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. Ο Μητρ. Δημητριάδος κατά το κήρυγμά του εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι...
28 Μαΐου, 2019 - 8:04

Η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη

Διαδώστε:
Η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη

Eορτάσθη στην Σμύρνη η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής, η οποία εξ έθους άγεται την πέμπτη Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα.

Των Ιερών Ακολουθιών προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, συμπαραστατούμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. Ο Μητρ. Δημητριάδος κατά το κήρυγμά του εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι στην Σμύρνη συνάντησε πολλούς άνθρώπους διαφόρων εθνοτήτων να δοξολογούν τον Χριστόν στην δική τους γλώσσα και παράδοση “και όλοι από κοινού να αποτελούν μίαν εν Χριστώ κοινωνίαν εντός της Εκκλησίας και να συναπαρτίζουν την Ορθόδοξον Κοινότητα της πόλεως”

Η ανακοίνωση της Ι.Μ. Δημητριάδος

Ιεροπρεπώς και σεμνοπρεπώς ετελέσθη και εφέτος η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής εις Σμύρνην, ο οποία, εξ έθους παλαιού της Εκκλησίας των Σμυρναίων, άγεται την πέμπτην Κυριακήν από του Αγίου Πάσχα, καθ’ ην η Αγία ημών Εκκλησία εορτάζει την της Σαμαρείτιδος εορτήν.

Πασών των Ιερών Ακολουθιών προεξήρχεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, συμπαραστατούμενος υπό του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος και προσεκάλεσεν αυτόν όπως προστή της πανηγύρεως ταύτης. Εις αυτήν προσήλθον και μετέσχον τα πάσης εθνικότητος μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και ολιγάριθμοι προσκυνηταί εξ Ελλάδος, ενώ, ως πάντοτε, τόσον τα αγιογραφικά αναγνώσματα της ημέρας όσον και το Σύμβολον της Πίστεως και η Κυριακή Προσευχή απηγγέλθησαν ελληνιστί, τουρκιστί, ρωσσιστί και γεωργιανιστί.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος ηυχαρίστησε δια θερμών λόγων τον Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιον δια την αποδοχήν της απευθυνθείσης εις αυτόν εν καιρώ προσκλήσεως όπως έλθη εις την πρωτεύουσαν της Ιωνίας και προστή της πανηγύρεως ταύτης, γεγονός το οποίον αποτελεί ευλογίαν και τιμήν δια την Κοινότητα και Μητρόπολιν Σμύρνης, ανεφέρθη εις τους μακρούς και ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς οι οποίοι συνδέουν τον ίδιον μετά του Σεβ. κ. Ιγνατίου και των εν Κυρίω συνεργών αυτού εν Βόλω, τη και ιδιαιτέρα αυτού πατρίδι, οι οποίοι, δεσμοί, ενισχύονται έτι περισσότερον εκ του γεγονότος ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού είναι ο Ποιμενάρχης αρκετών χιλιάδων απογόνων Σμυρναίων και κατοίκων της ευρυτέρας περιοχής της Ιωνίας της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κατέφυγον εις τον Βόλον και ίδρυσαν εκεί την πόλιν της Νέας Ιωνίας, τμήμα σήμερον του ευρυτέρου πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτευούσης της Μαγνησίας, της οποίας, Νέας Ιωνίας, κέντρον τυγχάνει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Ευαγγελιστρίας, ανεγερθείς υπό των εκείσε προσφυγόντων Σμυρναίων και λοιπών Ιώνων και Μικρασιατών, εις ανάμνησιν της περιπύστου ομωνύμου ενορίας της Σμύρνης, εις τον οποίον φυλάσσονται πολυάριθμα εκκλησιαστικά κειμήλια της Μικρασιατικής γης.

Εις το κήρυγμά του ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος λαβών αφορμήν από την πρωτοποριακήν πρωτοβουλίαν του Κυρίου μας να συνάρη δημοσία λόγον προς μίαν γυναίκα, γεγονός το οποίον απηγορεύετο την εποχήν εκείνην, και μάλιστα προς μίαν Σαμαρείτιδα γυναίκα, γεγονός το οποίον πολύ περισσότερον απηγορεύετο δια τους Ιουδαίους, τα οποία αμφότερα ήσαν μία έκπληξις, ανεφέρθη εις τον ρόλον τον οποίον οφείλει να διαδραματίζη τόσον ο χριστιανός ως μέλος της Εκκλησίας, όσον και αυτή η ιδία η Ορθόδοξος Εκκλησία μέσα εις την σύγχρονον κοινωνίαν, η οποία Εκκλησία πρέπει να “εκπλήσση, διότι εις την έκπληξιν ευρίσκεται ο Χριστός”. Και εσυνέχισε παρουσιάσας τας εκπλήξεις τας οποίας εβίωσε κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Σμύρνην, όπου συνήντησε πολλούς άνθρώπους διαφόρων εθνοτήτων να δοξολογούν τον Χριστόν εις την ιδίαν αυτών γλώσσαν και παράδοσιν και όλοι από κοινού να αποτελούν μίαν εν Χριστώ κοινωνίαν εντός της Εκκλησίας και να συναπαρτίζουν την Ορθόδοξον Κοινότητα της πόλεως. Κατέκλεισε δε τον λόγον του εξάρας την προ τριετίας σχεδόν πρωτοβουλίαν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου να εισηγηθή εις την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον του Οικουμενικού Πατριαρχείου την εκλογήν Μητροπολίτου Σμύρνης προς διαποίμανσιν του λαού του Θεού ο οποίος διαβιοί εις την ιστορικήν ταύτην περιοχήν, εγκαυχηθείς δια το γεγονός ότι ο οικείος Ποιμενάρχης κατάγεται εκ της κατ’ αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως, ευχηθείς δ’ εις αυτόν αφνειά και πολύκαρπον ποιμαντορίαν εις την ιστορικήν ταύτην Επαρχίαν. Κατά τας Ιεράς Ακολουθίας έψαλλεν η Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών, υπό την διεύθυνσιν του Μουσικολογ. κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, Άρχοντος Υμνωδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος είχε την ευκαιρίαν να συζητήση και να συμπνευματισθή με τα εκκλησιασθέντα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος, τους εκπροσώπους των Ελληνικών Διπλωματικής Αρχής εις Σμύρνην και Στρατιωτικής Αποστολής εις την ενταύθα έδραν του ΝΑΤΟ. Ως φιλοξενούμενος της Ι. Μητροπόλεως επεσκέφθη τον ιστορικόν Ναόν των Αγίων Βουκόλου και Πολυκάρπου, την αρχαίαν Αγοράν της πόλεως, συνοδευόμενος δ’, υπό του Σεβ. κ. Βαρθολομαίου προσεκύνησεν εις τους πάλαι ποτέ ιστορικούς Ναούς Εισοδίων της Θεοτόκου (σήμερον τέμενος) Αλατζάτων και Αγ. Χαραλάμπους Τσεσμέ της πλησιοχώρου Επισκοπής και μετέπειτα Μητροπόλεως Κρήνης.

 

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων