12/08/2021 12/08/2021 Εγκύκλιο επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου εκδόθηκε εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου. “Προπάντων οφείλουμε όλοι μας αυτές τις άγιες ημέρες να συνειδητοποιήσουμε, ότι για κάποιο αγαθό σκοπό επιτρέπει ο Θεός τέτοιες θλίψεις, όπως είναι η πανδημία της εποχής μας. «εις το μεταλαβείν της αγιότητος αυτού» (Εβραίους 12,10) μας πληροφορεί...
12 Αυγούστου, 2021 - 19:15
Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2021 - 20:02

Για κάποιον αγαθό σκοπό επιτρέπει ο Θεός τέτοιες θλίψεις

Διαδώστε:
Για κάποιον αγαθό σκοπό επιτρέπει ο Θεός τέτοιες θλίψεις

Εγκύκλιο επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου εκδόθηκε εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου. “Προπάντων οφείλουμε όλοι μας αυτές τις άγιες ημέρες να συνειδητοποιήσουμε, ότι για κάποιο αγαθό σκοπό επιτρέπει ο Θεός τέτοιες θλίψεις, όπως είναι η πανδημία της εποχής μας. «εις το μεταλαβείν της αγιότητος αυτού» (Εβραίους 12,10) μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Όλοι μας ξεχνάμε, δυστυχώς, ότι για το Θεό, τον Πλάστη και Δημιουργό μας, η ζωή δεν είναι χαρές και γέλια και γλέντια, αλλά προπάντων αγώνας για την αγιότητα, την κάθαρση από τα πάθη και την ηθική τελειότητα. Και ο ύψιστος αυτός σκοπός της ζωής δεν επιτυγχάνεται με την διαρκή άνεση και την κοσμική ευτυχία. Βέβαια σήμερα ο πολύς κόσμος, ακόμη και ο χριστιανικός, θέλει να αγνοεί αυτά τα ηθικά ιδεώδη του Ευαγγελίου. Παραξενεύεται μάλιστα και χάνει τη διάθεσή του, όταν ακούσει για αγιότητα και ηθική τελειότητα. Διαρκώς έχει στραμμένο το βλέμμα στη γη, και ουδέποτε το υψώνει στον ουρανό”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες

Ὑπό συνθῆκες καί πάλι ὄχι εὐχάριστες ἑορτάζουμε ἐφέτος τή μεγάλη ἑορτή εἰς τιμήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ φοβερή πανδημία δέν ἔφυγε ἀπό προσώπου γῆς. Συνεχίζει νά ταλανίζει τήν ἀνθρωπότητα, ἔστω καί μέ μικρότερη ἔνταση. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου δέν ἔπαυσε νά πλανᾶται στήν κοινωνία μας. Ἡ πολυπόθητη κανονικότητα δέν ξαναγύρισε στή ζωή μας. Τό ἄγχος ἀπό τήν ἀπειλή της δέν ἐξαφανίσθηκε παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης.

Ὡς χριστιανοί, πού πιστεύουμε στό Θεό καί στίς μεσιτεῖες τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων ἐλπίζουμε μέ ὑπομονή καί καρτερία στό μέγα Ἔλεος. Στό τέλος αὐτῆς τῆς δοκιμασίας.

Προπάντων ὀφείλουμε ὅλοι μας αὐτές τις ἅγιες ἡμέρες νά συνειδητοποιήσουμε, ὅτι γιά κάποιο ἀγαθό σκοπό ἐπιτρέπει ὁ Θεός τέτοιες θλίψεις, ὅπως εἶναι ἡ πανδημία τῆς ἐποχῆς μας. «εἰς τό μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Ἑβραίους 12,10) μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὅλοι μας ξεχνᾶμε, δυστυχῶς, ὅτι γιά τό Θεό, τόν Πλάστη καί Δημιουργό μας, ἡ ζωή δέν εἶναι χαρές καί γέλια καί γλέντια, ἀλλά προπάντων ἀγώνας γιά τήν ἁγιότητα, τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη καί τήν ἠθική τελειότητα. Καί ὁ ὕψιστος αὐτός σκοπός τῆς ζωῆς δέν ἐπιτυγχάνεται μέ τήν διαρκῆ ἄνεση καί τήν κοσμική εὐτυχία. Βέβαια σήμερα ὁ πολύς κόσμος, ἀκόμη καί ὁ χριστιανικός, θέλει νά ἀγνοεῖ αὐτά τά ἠθικά ἰδεώδη τοῦ Ευαγγελίου. Παραξενεύεται μάλιστα καί χάνει τή διάθεσή του, ὅταν ἀκούσει γιά ἁγιότητα καί ἠθική τελειότητα. Διαρκῶς ἔχει στραμμένο τό βλέμμα στή γῆ, καί οὐδέποτε τό ὑψώνει στόν οὐρανό.

Ὅμως ὁ Θεός ὡς στοργικός Πατέρας δέν ἀφήνει τό πλάσμα Του νά χάσει ἔτσι μέ τέτοια νοοτροπία τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς καί τόν τελικό του προορισμό, πού δέν εἶναι ἡ γῆ καί ὁ τάφος. Γι’ αὐτό θέλοντας νά μᾶς διορθώσει, νά μᾶς ἐπαναφέρει στό σωστό δρόμο τῆς ζωῆς, θέλοντας νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τά πάθη τῆς ψυχῆς μας ἐπιτρέπει θλίψεις καί δοκιμασίες πού μᾶς φέρουν «εἰς ἑαυτόν» καί μᾶς ὁδηγοῦν σέ ἀλλαγή πλεύσης.

Μέσα σ αὐτό τό πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς θεωρίας γιά τή ζωή καί τόν προορισμό μας ἂς δοῦμε καί τήν σημερινή δοκιμασία. Ἐξάλλου κανείς Ἅγιος μηδέ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐξαιρουμένης πέρασε τή ζωή του χωρίς θλίψεις καί δοκιμασίες. Τό συμπέρασμά τους, μέ τό ὁποῖο κάθε φορά στίς θλίψεις μας μᾶς παρηγοροῦν εἶναι, ὅτι «διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξεις 14,22).

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἂς στηρίζουμε τίς ἐλπίδες μας στήν πίστη μας, ἐκεῖ ἂς βρίσκουμε ἀνάπαυση καί ἀναψυχή καί ἂς παρακαλοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ποτέ νά μή μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλά νά ἐπιταχύνει τίς πρεσβεῖες καί ἱκεσίες της πρός τόν Ἠγαπημένο Υἱό της ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Ἀμήν

Εὐχέτης πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πάντων Ὑμῶν

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων