08/04/2020 08/04/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ περί των ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή και η τελετή της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο, το βράδυ, θα τελεσθούν εντός του Ιερού Ναού. Οι Ιερές Μονές μας παρακαλώ να μην δέχονται...
08 Απριλίου, 2020 - 22:44
Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2020 - 22:25

«Να προσεύχεσθε εκτενώς και γονυκλινώς υπέρ απαλλαγής της οικουμένης»

Διαδώστε:
«Να προσεύχεσθε εκτενώς και γονυκλινώς υπέρ απαλλαγής της οικουμένης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ περί των ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή και η τελετή της Αναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο, το βράδυ, θα τελεσθούν εντός του Ιερού Ναού. Οι Ιερές Μονές μας παρακαλώ να μην δέχονται προσκυνητές και να τελούν τις ιερές Ακολουθίες σύμφωνα με το τυπικό τους, μόνον με την αδελφότητα. Σε αυτήν την ευκαιρία που μας δίδεται, παρακαλώ θερμώς όλους σας κατά τις ιερές Ακολουθίες να προσεύχεσθε εκτενώς και γονυκλινώς υπέρ απαλλαγής της οικουμένης υπό του λοιμού, υπέρ των ιατρών, νοσηλευτών, ασθενούντων και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τοὺς Πανοσιολ. καὶ Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους

Τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Τὰ Ἡγουμενοσυμβούλια

Τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἕδρας των

Ἀγαπητοί μου,

Δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3018 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1654 καὶ διεκπ. 741/07-04-2020 καὶ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), μὲ δοξολογία στὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ χαρὰ σᾶς ἀνακοινώνω, ὅτι σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας θὰ τελεσθοῦν οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω σᾶς ἐφιστῶ τὴν προσοχὴ καὶ σᾶς καθιστῶ ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση ὅλων τῶν κατωτέρω:

Θὰ ἀρχίσετε νὰ τελεῖτε τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες μὲ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων ἕως καὶ τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα.

Ὅλες οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ οἱ Θείες Λειτουργίες θὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μόνον μὲ τὴν παρουσία τὴν ἰδική σας, τοῦ ἱεροψάλτου, τοῦ Νεῳκόρου καὶ ἐκ περιτροπῆς ἐκ τῶν Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Οἱ ἀκολουθίες θὰ τελοῦνται κατὰ τὶς ὥρες σύμφωνα μὲ τὸ Ὡρολόγιο Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Οἱ θῦρες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πρὸς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν, θὰ ἀνοίγουν ἀφοῦ θὰ ἔχετε τελειώσει τὴν ἱερὰ Ἀκολουθία.

Ἡ κωδωνοκρουσία θὰ εἶναι σύντομη καὶ τά μεγάφωνα σὲ χαμηλὴ ἔνταση.

Ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως τὸ Μεγάλο Σάββατο, τὸ βράδυ, θὰ τελεσθοῦν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Οἱ Ἱερὲς Μονές μας παρακαλῶ νὰ μὴν δέχονται προσκυνητὲς καὶ νὰ τελοῦν τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες σύμφωνα μὲ τὸ τυπικό τους, μόνον μὲ τὴν ἀδελφότητα.

Σὲ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίδεται, παρακαλῶ θερμῶς ὅλους σας κατὰ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες νὰ προσεύχεσθε ἐκτενῶς καὶ γονυκλινῶς ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς τῆς οἰκουμένης ὑπὸ τοῦ λοιμοῦ, ὑπὲρ τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, ἀσθενούντων καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων.

Ἐφιστῶ τὴν προσοχὴ σὲ ὅλους σας γιὰ τὴν πιστὴ τήρηση ὅλων τῶν ἀνωτέρω χωρὶς ἰδεοληψίες, ἐπιπολαιότητες, ἀνυπακοή, ὥστε νὰ προφυλαχθοῦν ὅλοι ἀπὸ τὴν μετάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ.

Παρακαλῶ οἱ ἱερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται σὲ μεγάλη ἡλικία ἢ ἔχουν ὑποκείμενα νοσήματα, ἐὰν δὲν δύνανται νὰ τελέσουν τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, νὰ παραμείνουν στὴν οἰκία τους ἐνημερώνοντας τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς περιφερείας τους καὶ τοὺς ἐνορίτες τους.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Μετ’ εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων