22/12/2018 22/12/2018   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας και Διαποντίων νήσων κ.κ Νεκτάριος ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα και έστειλε το  δικό του μήνυμα για τις  άγιες ημέρες που έρχονται. Ἀγαπητοί μου Πατέρες καὶ ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα, «Μή φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς...
22 Δεκεμβρίου, 2018 - 10:33
Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2018 - 10:34

Μητρ.Κερκύρας: Ο Θεός έλαβε σάρκα για να μας απαλλάξει από την εξουσία του πόνου

Διαδώστε:
Μητρ.Κερκύρας: Ο Θεός έλαβε σάρκα για να μας απαλλάξει από την εξουσία του πόνου

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας και Διαποντίων νήσων κ.κ Νεκτάριος ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα και έστειλε το  δικό του μήνυμα για τις  άγιες ημέρες που έρχονται.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καὶ ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

«Μή φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. 2,10-11).

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ἀγγέλου ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο καὶ μεγάλο χαρμόσυνο μήνυμα στοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Ἀναγγέλλουν τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Θεανθρώπου.

Τὸ μέγιστο καὶ ἀπόκρυφο ἀπ’ αἰώνων μυστήριο τῆς πρόνοιας καὶ τοῦ σχεδίου τῆς ἀφάτου ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ ὁποῖο: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» (Ἰωάν. 1, 14). Δηλαδὴ τέλειος ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ ἐμᾶς σὲ ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη φύση στὴν προπτωτικὴ παραδείσια κατάστασή της.

Ἡ ὑπερφυσικὴ σύλληψη τοῦ Θεανθρώπου Τὸν καθιστᾶ ἀπολύτως ἐλεύθερο ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τὴν πεπτωκυία φύση τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς τυραννᾶ διὰ μέσου τοῦ πόνου.

Ὅμως, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἁγ. Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: «ὁ Θεὸς δὲν θέλει νὰ πονοῦν οἱ ἄνθρωποι». Ὁ Χριστὸς δὲν ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς κρίνει, οὔτε γιὰ νὰ μᾶς τιμωρήσει. Ἦρθε ὡς νήπιο γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν δική μας νηπιότητα. Ἔλαβε σάρκα γιὰ νὰ μᾶς σώσει, γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ πόνου καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πόνο διὰ τῆς χαρᾶς.

Ἡ βίωση τοῦ πόνου, τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ φόβου εἶναι στὴν οὐσία ἀπουσία χαρᾶς. Γι’ αὐτὴ τὴ χαρὰ διψοῦν ἰδιαίτερα οἱ ἄνθρωποι σήμερα. Τὰ τελευταία χρόνια ἡ πατρίδα μας διέρχεται μία περίοδο κρίσης, ἡ ὁποία, ἂν καὶ δὲν εἶναι ἡ πιο δύσκολη στὴν ἱστορία της, ἐντούτοις στέρησε τὴ χαρὰ στοὺς ἀνθρώπους. Παντοῦ πλέον συναντᾶ κανεὶς σκυθρωπὰ πρόσωπα μὲ μάτια ποὺ κοιτάζουν χωρὶς νὰ βλέπουν, μὲ μυαλὰ ποὺ ἀντὶ νὰ σκέφτονται ἔχουν κουραστεῖ ἀπὸ τὶς ἔγνοιες καὶ τὰ βάσανα, μὲ κορμιὰ σκυφτὰ ποὺ ἔχουν ἀποκάμει ἀπὸ τὰ προβλήματα, τοὺς φόβους καὶ τὸ ἄγχος τῆς καθημερινότητας.

Οἱ πολιτικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ ὅροι μὲ τοὺς ὁποίους ὀργανώσαμε τὴ ζωή μας καὶ στοὺς ὁποίους στηρίξαμε τὶς ἐλπίδες μας γιὰ χαρὰ καὶ εὐδαιμονία ἀποδεικνύονται πλέον πηγὴ ἀβεβαιότητος καὶ βασάνων. Οἱ μόνες εἰδήσεις ποὺ ἀκοῦμε εἶναι οἱ δολοφονίες καὶ οἱ αὐτοκτονίες, ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ἡ ἐκμετάλλευση μὲ τὸν πιὸ ἀκραῖο καὶ ἀρρωστημένο τρόπο.

Ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια, τὸ μίσος, ἡ βία σὲ ὅλες της μορφές της, ἡ ἀποξένωση, ἡ ἀδιαφορία, ὁ ἄκρατος ἀνταγωνισμός, ἡ γενικευμένη ἐμπορευματοποίηση, ἡ χειραγώγηση, ὁ καταναλωτισμός, ἡ ἀρρώστια, ἡ μοναξιά, ἡ ἔλλειψη πραγματικῆς παιδείας καὶ κυρίως ἡ ἄσκηση κάθε μορφῆς ἐξουσίας μέσω τοῦ φόβου μᾶς στοιχειώνουν καὶ μᾶς στεροῦν τὴν χαρά.

Ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι: φτάσαμε σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση ὀδύνης μέσα ἀπὸ τὴν ἐγωιστικὴ καὶ ἰδιοτελῆ ἐπιδίωξή μας νὰ κατακτήσουμε τὴν ἡδονή. Τὸ δίπολο ἡδονῆς καὶ ὀδύνης ἀποτελεῖ τὴν βασικὴ αἰτία ἀλλοίωσης τῆς ἠθικῆς συνείδησης καθὼς μᾶς δημιουργεῖ συγκεχυμένη γνώση τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἱκανότητας νὰ διακρίνουμε καὶ νὰ ἀξιολογοῦμε καταστάσεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πνίγεται ἡ ψυχή μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὁ νοητὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ποὺ σαρκώθηκε ἑκουσίως, λαμβάνει τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ τὸν μεταποιεῖ σὲ διαρκῆ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ χαρά, κάνοντας τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ νὰ λάμπει. Μὲ τὰ θαύματά Του ἔδωσε χαρὰ στοὺς ἀνθρώπους, ἀνασταίνοντας νεκρούς, θεραπεύοντας ἀρρώστους, παρηγορώντας ἠθικὰ στιγματισμένους, κοινωνώντας μὲ κοινωνικὰ ἀποβλήτους, σώζοντας ἁμαρτωλοὺς καὶ τέλος, ἐπιλέγοντας νὰ ἀνοίξει τὸν παράδεισο ἕνας μετανοημένος ληστής.

Ὁ γεννηθείς Κύριος μᾶς προσφέρει σωτήρια, οὐσιαστικὴ χαρὰ καὶ ἀνακούφιση ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ ὄχι ἱκανοποίηση τῆς ἰδιοτελοῦς, προσωρινῆς ὑλικῆς εὐχαρίστησης. Γιὰ νὰ οἰκειοποιηθοῦμε ὅμως τὴν πνευματικὴ αὐτὴ πληρότητα καὶ ψυχικὴ ἀγαλλίαση πρέπει νὰ ἀναπτύξουμε ὑπομονὴ στὶς θλίψεις, ἀντοχὴ στὴν ταπείνωση, ἐμπιστοσύνη στὴν ἐλπίδα, ἐνασχόληση μὲ τὴν προσευχή, ὥστε νὰ φθάσουμε στὴν ἀληθινὴ χαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς «Σῶμα Χριστοῦ», δὲν παύει νὰ ἀγωνίζεται καί νά προβάλλει σταθερὰ τὸ νόημα τῆς χαρᾶς, ὅπως τὸ ἀποκάλυψε ὁ Χριστὸς μὲ τὴ Γέννησή Του καὶ μὲ ὁλόκληρη τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία Του. Κανεὶς κοινωνικὸς θεσμὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν Ἐκκλησία σ’ αὐτὴ τὴν προσφορά. Αὐτὴ εἶναι τὸ διαχρονικὸ ἐργαστήριο χαρᾶς καθώς ἒχει κεφαλὴ της τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Σαρκωμένη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Νὰ εἶστε χαρούμενοι γιατί σήμερα ὁ Θεὸς ἀναμιγνύεται μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ ὑψωθεῖ ὁ ἄνθρωπος στὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ.
Χρόνια Πολλά, καλὰ καὶ εὐλογημένα!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί θερμῆς ἐν Κυρίῳ γεννηθέντι ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων