10/09/2019 10/09/2019 Σέ μήνυμά του πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Κέρκυρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσω κ. Νεκτάριος τονίζει τά ἐξῆς: «Στήν ὡραιότερη ἴσως ὁμιλία  πού ἀκούστηκε ποτέ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία (εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου 5, 3-11) ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε, μεταξύ ἄλλων, καί τρεῖς ὁρισμούς τοῦ ποιός εἶναι ὁ μακάριος, ὁ εὐτυχισμένος ἄνθρωπος,...
10 Σεπτεμβρίου, 2019 - 18:44
Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2019 - 18:53

«Δίψα για δικαιοσύνη, καλοσύνη και ειρήνη στη συνάντηση σχολείου και Εκκλησίας»

Διαδώστε:
«Δίψα για δικαιοσύνη, καλοσύνη και ειρήνη στη συνάντηση σχολείου και Εκκλησίας»

Σέ μήνυμά του πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Κέρκυρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσω κ. Νεκτάριος τονίζει τά ἐξῆς:

«Στήν ὡραιότερη ἴσως ὁμιλία  πού ἀκούστηκε ποτέ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία (εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου 5, 3-11) ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε, μεταξύ ἄλλων, καί τρεῖς ὁρισμούς τοῦ ποιός εἶναι ὁ μακάριος, ὁ εὐτυχισμένος ἄνθρωπος, ζητώντας ἀπό ἐμᾶς νά πιστέψουμε σ’ αὐτήν τήν πρόταση ζωῆς καί νά τήν σπουδάσουμε ὄχι μόνο στό σχολεῖο καί στόν ἀγῶνα τῆς γνώσεως, ἀλλά καί σέ κάθε σχέση μας μέ τόν συνάνθρωπό μας.

Εὐτυχισμένος, μακάριος εἶναι αὐτός πού πεινᾶ καί διψᾶ γιά δικαιοσύνη. Αὐτός δηλαδή πού θέλει τήν ἰσότητα ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, πού θέλει νά ὑπάρχουν κανόνες πού προστατεύουν τήν ἐλευθερία τοῦ καθενός, πού δέν μένει εὐχαριστημένος ἄν τά ἔχει ὅλα ὁ ἴδιος καί ὁ διπλανός του ὑποφέρει, πού δέν θέλει να ἀναδεικνύονται ἐκεῖνοι πού φέρονται ἄδικα, μέ κακία, μέ ἔλλειψη σεβασμοῦ στούς συνανθρώπους τους διότι θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ἀνώτερους.

Εὐτυχισμένος, μακάριος εἶναι αὐτός πού εἶναι πρᾶος, πού ἔχει καλοσύνη, παλεύει νά συνυπάρχει μέ τούς ἄλλους, νά συγχωρεῖ, ἀκόμη κι αν ἐκεῖνοι δέν τοῦ φέρονται ὅπως θα ἤθελε. Εἶναι αὐτός πού μοιράζεται ὅ,τι ἔχει ἀποκτήσει, καί γνώσεις καί ἀγαθά, χωρίς νά κοιτάζει τό στενό συμφέρον του καί τό ἄν ὁ ἄλλος θέλει νά τοῦ ἀνταποδώσει τό καλό.

Εὐτυχισμένος, μακάριος, εἶναι αὐτός πού γίνεται στήν ζωή του εἰρηνοποιός. Χωρίς νά παύει νά ἔχει ἄποψη γιά τά πράγματα καί τούς ἀνθρώπους, διαλέγει νά μήν ἑστιάζει σέ ὅ,τι χωρίζει, ἀλλά σέ ὅ,τι ἑνώνει. Κι αὐτό εἶναι ἡ ἀξία τοῦ καθενός ὡς ἀνθρώπου, ὡς μοναδικῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ὅσα λάθη κι ἄν κάνει. Καί δέν μᾶς ταιριάζει ὁ πόλεμος, ἡ σύγκρουση, ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ ψυχρότητα, ἀλλά ἡ προσπάθεια  νά προχωρήσουμε μαζί!

Ἡ Ἐκκλησία μας σᾶς ὑπενθυμίζει αὐτούς τούς τρεῖς ὁρισμούς καί σᾶς προτρέπει στό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἐκτός ἀπό τήν μελέτη, τόν ἀγῶνα γιά πρόοδο, τήν ἀπό κοινοῦ προσπάθεια μέ τούς καθηγητές σας γιά γνώση, δημοκρατική παιδεία καί ὑγιῆ κοινωνικότητα, νά στηριχτεῖτε σ’ αὐτές τίς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς παραδόσεώς μας. Νά ἐπιδιώξετε νά γνωρίσετε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐγγυᾶται τήν ἀξία τους καί νά ἀναζητήσετε τήν παιδεία πού καλλιεργεῖ τήν ψυχή μας!

 Θέλω νά σᾶς εὐχηθῶ πατρικά νά εἶναι καλή κι εὐλογημένη ἡ νέα σχολική χρονιά! Νά ἀξιοποιήσετε γόνιμα κάθε στιγμή της καί νά κάνετε βήματα στό νά ἔχετε νόημα στήν ζωή σας!»

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων