21/06/2024 21/06/2024 “Στην ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχουν «τυχαία» γεγονότα, αλλά η Χάρις του Θεού, η Πρόνοιά Του και ο Αγιασμός” αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος σε Εγκύκλιο του μέσα από την οποία καλεί το ποίμνιο να συμμετάσχει στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου (Ντάμιαλης). Tα Θυρανοίξια του Ιερού Προσκυνήματος...
21 Ιουνίου, 2024 - 14:40
Τελευταία ενημέρωση: 21/06/2024 - 14:48

Κισάμου Αμφιλόχιος: Στην ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχουν «τυχαία» γεγονότα, αλλά η Χάρις του Θεού

Διαδώστε:
Κισάμου Αμφιλόχιος: Στην ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχουν «τυχαία» γεγονότα, αλλά η Χάρις του Θεού

“Στην ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχουν «τυχαία» γεγονότα, αλλά η Χάρις του Θεού, η Πρόνοιά Του και ο Αγιασμός” αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος σε Εγκύκλιο του μέσα από την οποία καλεί το ποίμνιο να συμμετάσχει στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου (Ντάμιαλης).

Tα Θυρανοίξια του Ιερού Προσκυνήματος του σπηλαιώδους Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου (Γενέσιον) θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 24-25 Ιουνίου. (Πατήστε ΕΔΩ να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα).

“Βεβαιώνουμε και πιστεύουμε ότι ευδόκησε ο Θεός αυτή την «θεία συγκυρία» για να δυναμώσει την πίστη μας, να ενισχύσει το φρόνημα και τον πνευματικό μας αγώνα, να δηλώσει και διά του τρόπου αυτού την άπειρη αγάπη Του, την πρόνοια και φροντίδα Του για όλους εμάς, τα παιδιά Του”, σημειώνει ο Σεβασμιώτατος.

Αναλυτικά στην Εγκύκλιο γράφει: 

Ἀγαπητά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐλογημένοι Χριστιανοί καί Χριστιανές τῶν Ἐπαρχιῶν μας,

Μέσα στήν πνευματική εὐφροσύνη, τήν ὀμορφιά καί τήν χαρά τῆς περιόδου τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, πού ἡ Ἐκκλησία μας βεβαιώνει καί βιώνει τήν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδας, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στό ὄνομα τῆς Ὁποίας τελεσιουργοῦνται ὅλα τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κορυφαῖο αὐτό τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδή τῆς μεταβολῆς τοῦ ψωμιοῦ καί τοῦ κρασιοῦ σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ· μυστήριο πού ζεῖ, λυτρώνει καί ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο, καθώς τρέφει τήν ψυχή του καί τήν ζωή του μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό, μέσα, λοιπόν, σέ αὐτή τήν ὀμορφιά καί χαρά, ἐπικοινωνῶ μέ τήν ἀγάπη σας, ὡς ὁ Ἐπίσκοπός σας καί πνευματικός σας πατέρας, ὡς ὁ πρῶτος καί ὁ πάντων ἔσχατος, ὡς ὁ ἔχων τήν εὐθύνη σωτηρίας τῶν ψυχῶν, ἐπικοινωνῶ ἐπιθυμῶντας ὅπως σᾶς καταστήσω μετόχους καί κοινωνούς ἑνός μεγάλου πνευματικοῦ γεγονότος, τό ὁποῖο θά συντελεστεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Γεγονός, τό ὁποῖο Θείᾳ συνεργείᾳ καί εὐδοκίᾳ, θά ζήσουμε καί θά ἑορτάσουμε τό διήμερο τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἐφέτος συμπίπτει μέ τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Δηλαδή τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 24 Ἰουνίου, καί τό πρωί τῆς ἑπομένης, Τρίτη 25 Ἰουνίου. Πρόκειται γιά τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, πού βρίσκεται στήν θέση «Ντάμιαλης» στήν Κίσαμο, ἐπί τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ καί λίγο πρίν τό λιμάνι τῆς Κισάμου. Ὁ σπηλαιώδης αὐτός Ἱερός Ναός, δέν εἶναι μόνο ἰδιαιτέρου φυσικοῦ κάλλους, ἀλλά ἔχει καί πολλή Χάρη. Μαρτυρεῖται, κατά τήν παράδοση, ὡς κτίσμα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου, (10ος αἰ.), ὁ ὁποῖος τόν ἔκτισε στήν ἀρχική του μορφή κατά τήν διέλευσή του πρός τήν Ἀκτή Φαλασάρνων, ὅπου ἀσκήτεψε, ἐκοιμήθη καί εὑρίσκεται ὁ τάφος του.

Ὁ ξεχωριστός καί ἰδιαίτερος αὐτός Ναός ἐγκαινιάστηκε 24 Ἰουνίου τοῦ 1947 ἀπό τόν τότε Ἐπίσκοπο Κισάμου καί Σελίνου Εὐδόκιμο. Ἦλθε, λοιπόν, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἑβδομήντα ἑπτά (77) χρόνια μετά τά Ἐγκαίνιά του, ὁ Ναός αὐτός, ὡς καί ὁ περιβάλλων χῶρος του νά ἀνακαινιστοῦν ἐκ βάθρων. Νά συντηρηθοῦν, νά ἐξωραϊστοῦν, νά καλλωπιστοῦν, νά ἀναδειχθοῦν ἀκόμα περισσότερο, σύμφωνα καί μέ ἐγκεκριμένη μελέτη τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Χανίων. Καθώς τόν εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα οἱ κάτοικοι τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, βρίσκεται καί σέ κομβικό σημεῖο ἐπί τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ, δέχεται πλῆθος προσκυνητῶν καί κόσμου, διερχομένων, ἰδιαίτερα τούς θερινούς μῆνες.

Στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ριζικῆς ἀνακαίνισης καί ἐξωραϊσμοῦ, σκεφτήκαμε νά συνδυάσουμε τά θυρανοίξια μέ τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, δηλαδή 23 Ἰουνίου. Καί ἐνῶ ὀργανώναμε καί προγραμματίζαμε τόν συνδυασμό τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων, δηλαδή τά Θυρανοίξια μέ τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ναοῦ, τελικῶς καταλήξαμε ὅπως μεταθέσουμε τά θυρανοίξια κατά μία (1) ἡμέρα, πρός διευκόλυνση, ἀφοῦ ἐφέτος ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου συμπίπτει μέ τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀναζητῶντας, ἐκ τῶν ὑστέρων καί μετά τήν τελική μας αὐτή ἀπόφαση μετάθεσης τῶν θυρανοιξίων, τήν ἱστορία τοῦ Ναοῦ διά νά τήν καταγράψουμε σέ πέτρινη στήλη, διαπιστώσαμε, ὡς ἤδη μνημονεύσαμε, ὅτι ὁ Ναός ἐγκαινιάστηκε 24 Ἰουνίου τοῦ 1947. Γεγονός θαυμαστό, καθώς μετά ἀπό 77 ὁλόκληρα χρόνια, ὁ Θεός προνόησε καί ὁ Τίμιος Πρόδρομος εὐδόκησε, ἀκριβῶς τήν ἴδια ἡμερομηνία, δηλαδή 24 Ἰουνίου, νά τελεστοῦν τά θυρανοίξιά του. Ἐπαναλαμβάνουμε, χωρίς ἐμεῖς μέχρι τότε, πού ἀναζητήσαμε τήν ἱστορία τοῦ Ναοῦ καί πού ἦταν μετά τήν ἀπόφασή μας μετάθεσης τῶν θυρανοιξίων, χωρίς μέχρι τότε, νά γνωρίζουμε πότε εἶχαν γίνει τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ!

Καθώς στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχουν «τυχαῖα» γεγονότα, ἀλλά ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ Πρόνοιά Του καί ὁ Ἁγιασμός, βεβαιώνουμε καί πιστεύουμε ὅτι εὐδόκησε ὁ Θεός αὐτή τήν «θεία συγκυρία» γιά νά δυναμώσει τήν πίστη μας, νά ἐνισχύσει τό φρόνημα καί τόν πνευματικό μας ἀγῶνα, νά δηλώσει καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ τήν ἄπειρη ἀγάπη Του, τήν πρόνοια καί φροντίδα Του γιά ὅλους ἐμᾶς, τά παιδιά Του.

Τό διήμερο αὐτό τῶν Ἱερῶν Θυρανοιξίων, Δευτέρα 24 καί Τρίτη 25 Ἰουνίου, θά ἔχουμε, ἐπίσης, τήν μεγάλη εὐλογία νά προσκυνήσουμε Τίμιο Σταυρό εὐλογίας τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐμενίου τοῦ νέου τοῦ Κρητός, πνευματικοῦ ἀναστήματος τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου. Σταυρό εὐλογίας, πού ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Εὐμένιος χάρισε, ὅταν ἦταν ἀκόμα ἐν ζωῇ, σέ εὐλαβῆ Κληρικό, παραγγέλλοντάς του: «…μέ αὐτόν τόν Σταυρό νά σταυρώνεις τόν κόσμο». Ὁ ἴδιος ὁ Κληρικός, κάτοχος τοῦ Σταυροῦ, θά κομίσει τόν Τίμιο Σταυρό. Τόσο κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας τῶν Θυρανοιξίων, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 24 Ἰουνίου καί ἀπό ὥρα 18.30 μ.μ. ἕως ἀργά τό βράδυ, ὅσο καί κατά τήν ἡμέρα τῆς Τρίτης, 25 Ἰουνίου, κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἕως καί ὥρα 13.00 μεσημβρινή, πού θά τελεσθεῖ ἡ Ἱερά Παράκληση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί θά ἀναχωρήσει, κατά τό διήμερο αὐτό θά σταυρώνει, μέ τόν Σταυρό τοῦ Ὁσίου Εὐμενίου, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές πού θά προσέλθουν.

Σᾶς καλοῦμε ὅλους καί ὅλες σας ὅπως μοιραστεῖτε μαζί μας τήν μεγάλη αὐτή πνευματική ἐμπειρία καί εὐκαιρία, μετέχετε καί βιώσετε τήν χαρά τῶν Ἱερῶν Θυρανοιξίων, τά ὁποῖα ἔχουν ἰδιαίτερη χάρη, ὡς καθαγιασμός τοῦ Ναοῦ, προσκυνήσετε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Ὁσίου Εὐμενίου, ἀντλῶντας δύναμη ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τό ἔλεός Του, τήν ἄπειρη ἀγάπη Του, τήν δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖες τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, γιά τόν ὁποῖο ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας εἶπε: «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ», (Ματθ., 11:11), (σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἀνώτερος ἀπό τόν Ἰωάννην τόν Βαπτιστήν δέν ἔχει παρουσιασθεῖ μεταξύ ὅλων, πού ἔχουν γεννηθεῖ ἕως τώρα ἀπό γυναῖκες).

Ἐλᾶτε, ἀγαπημένοι Χριστιανοί καί Χριστιανές τῶν Ἐπαρχιῶν μας, ἐλᾶτε νά χαροῦμε καί νά γευθοῦμε ὅλοι μας, ὡς Ἐκκλησία καί μέλη αὐτῆς, τό Οὐράνιο αὐτό δῶρο καί τή Θεϊκή χαρά τῶν Ἱερῶν Θυρανοιξίων καί τῆς εὐλογίας – προσκύνησης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ὁσίου Εὐμενίου, τοῦ νέου τοῦ Κρητός.

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ὁ Ἐπίσκοπός σας,

† Ὁ Κισάμου & Σελίνου

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων