20/02/2021 20/02/2021 Επίκαιρο μήνυμα εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος επί τη ενάρξει της περιόδου του Τριωδίου. «Όλη, λοιπόν, αυτή η περίοδος με την ιερή υμνολογία και τα νοήματα των Ευαγγελικών περικοπών, όπως είναι η αποφυγή της υπερηφάνειας του Φαρισαίου, η αξία της ταπεινοφροσύνης του Τελώνου, της μετάνοιας του ασώτου υιού, της μνήμης της Δευτέρας Παρουσίας...
20 Φεβρουαρίου, 2021 - 22:45
Τελευταία ενημέρωση: 20/02/2021 - 22:07

«Να αρχίσετε να διαβάζετε το Ψαλτήριον»

Διαδώστε:
«Να αρχίσετε να διαβάζετε το Ψαλτήριον»

Επίκαιρο μήνυμα εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος επί τη ενάρξει της περιόδου του Τριωδίου. «Όλη, λοιπόν, αυτή η περίοδος με την ιερή υμνολογία και τα νοήματα των Ευαγγελικών περικοπών, όπως είναι η αποφυγή της υπερηφάνειας του Φαρισαίου, η αξία της ταπεινοφροσύνης του Τελώνου, της μετάνοιας του ασώτου υιού, της μνήμης της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και της τελικής κρίσεως και της ανάμνησης της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο, όλα αυτά πράγματι, συνιστούν μία δυναμική περισυλλογής και προσευχής για τον αγώνα της χριστιανικής μας ζωής» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

Παρακάτω, θα πει: «Με την ευκαιρία, λοιπόν, της επικοινωνίας μας αυτής, σας προτρέπω ως Ποιμενάρχης σας, να αρχίσετε να διαβάζετε το «Ψαλτήριον». Είναι ένα σπουδαιότατο βιβλίο της λατρείας της Εκκλησίας μας, που πολύ μας βοηθά στη διόρθωση του βίου μας, στη μετάνοια, στη στήριξη της πίστεως, στην ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Θεό. Το «Ψαλτήριον» να είστε βέβαιοι θα σας προσφέρει πολλή πνευματική δύναμη και ωφέλεια στη ψυχή σας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἔχει διαφόρους περιόδους γιά νά μᾶς βοηθᾶ στόν πνευματικό μας καταρτισμό καί στήν οὐσιαστικότερη προσέγγιση τοῦ Θεοῦ καί περιλαμβάνει ὄχι μόνον ἀκινήτους ἑορτές ἀλλά καί κινητές, δηλαδή ἑορτές, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν σταθερή ἡμερομηνία. Μία τέτοια μεγάλη ἑορτή εἶναι τό Ἅγιον Πάσχα. Ἔτσι πρό τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως ἔχουμε τόν κύκλο τοῦ Τριωδίου καί τόν κύκλο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Συγκεκριμένα, τό «Τριώδιον», ὀνομασία πού δόθηκε ἀπὸ τό ἐκκλησιαστικό βιβλίο πού περιέχει τίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί τελειώνει τό Μέγα Σάββατον, ἐνῶ τό «Πεντηκοστάριον» περιλαμβάνει τίς ἑορτές μετά τό Πάσχα.

Εἰδικότερα, ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου πού ἀρχίζει σήμερα, περιλαμβάνει ὡς στάδιον προπαρασκευῆς τίς τρεῖς ἑβδομάδες, οἱ ὁποῖες προηγοῦνται τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουμε τίς Κυριακές: Τήν Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου, τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω καί τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Ἐνδιάμεσα τό Σάββατο πρό τῶν Ἀπόκρεω ὀνομάζεται «Ψυχοσάββατον», γιατί ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ Μνημόσυνα ὑπέρ πάντων τῶν κεκοιμημένων.

Ὅλη, λοιπόν, αὐτή ἡ περίοδος μέ τήν ἱερή ὑμνολογία καί τά νοήματα τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἀποφυγή τῆς ὑπερηφάνειας τοῦ Φαρισαίου, ἡ ἀξία τῆς ταπεινοφροσύνης τοῦ Τελώνου, τῆς μετάνοιας τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, τῆς μνήμης τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς τελικῆς κρίσεως καί τῆς ἀνάμνησης τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ ἀπό τόν Παράδεισο, ὅλα αὐτά πράγματι, συνιστοῦν μία δυναμική περισυλλογῆς καί προσευχῆς γιά τόν ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ἐπικοινωνίας μας αὐτῆς, σᾶς προτρέπω ὡς Ποιμενάρχης σας, νά ἀρχίσετε νά διαβάζετε τό «Ψαλτήριον». Εἶναι ἕνα σπουδαιότατο βιβλίο τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας, πού πολύ μᾶς βοηθᾶ στή διόρθωση τοῦ βίου μας, στή μετάνοια, στή στήριξη τῆς πίστεως, στήν εὐγνωμοσύνη καί δοξολογία πρός τόν Θεό. Τό «Ψαλτήριον» νά εἶστε βέβαιοι θά σᾶς προσφέρει πολλή πνευματική δύναμη καί ὠφέλεια στή ψυχή σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων