09/04/2022 10/04/2022 Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην πόλη των Πατρών το πρώτο μεγάλο αθλητικό Συνέδριο με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό. Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού». Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, Επιμελητήριο, Αχαίας Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, Ο.Α.ΚΑ, Π.Ε.Α.Κ, Ε.Σ.Ν. «Παπαχαραλάμπειο». Τον αγιασμό της έναρξης τέλεσε...
09 Απριλίου, 2022 - 16:45
Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2022 - 0:36

Μητροπολίτης Πατρών: «Η Εκκλησία ευλογεί τον υγιή αθλητισμό»

Διαδώστε:
Μητροπολίτης Πατρών: «Η Εκκλησία ευλογεί τον υγιή αθλητισμό»

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην πόλη των Πατρών το πρώτο μεγάλο αθλητικό Συνέδριο με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό. Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού».

Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, Επιμελητήριο, Αχαίας Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, Ο.Α.ΚΑ, Π.Ε.Α.Κ, Ε.Σ.Ν. «Παπαχαραλάμπειο».

Τον αγιασμό της έναρξης τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος κλήθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Ελευθέριο Αυγενάκη να μετέχει και στο πάνελ του Προεδρείου του Συνεδρίου και να κηρύξει την έναρξη.

Ο Σεβασμιώτατος κηρύσσοντας την έναρξη του σημαντικού αυτού Συνεδρίου, απηύθυνε θερμό χαιρετισμό και μεταξύ των άλλων είπε τα εξής:

«Κύριε Ὑφυπουργέ,

Ἀγαπητοί μου,

Mέ πολλή χαρά χαιρετίζομε τήν ἒναρξη τῆς ἀνοιχτῆς ὃπως ὀνομάζεται ἐκδηλώσεως, μέ θέμα: «Ἐθνικό Στρατηγικό Σχέδιο γιά τόν Ἀθλητισμό, Συμπαῖκτες στό μέλλον τοῦ Ἀθλητισμοῦ», ἡ οποία περιλαμβάνει διήμερο ἀνοιχτό Συνέδριο καί τριήμερη ἒκθεση Ἀθλητισμοῦ καί συγχαίρομε ἐκ βάθους ψυχῆς, τούς διοργανωτάς αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως καί τούς συνδιοργανωτάς. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν εὐγενική σας πρόσκληση καί εὐχόμεθα ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ Δυτική Ἑλλάδα ἒχει κάθε λόγο νά καυχᾶται, ὡς κοιτίδα τοῦ ἀθλητισμοῦ ἀπό χρόνων ἀρχαιοτάτων καί ἡ πόλις τῶν Πατρῶν ἐπίσης, ἀφοῦ ἀνέδειξε κατά καιρούς ἀθλητάς μέ ἦθος καί ἀρετή.

Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τήν ἂθληση ὂχι μόνο τῆς ψυχῆς, ἀλλά καί τοῦ σώματος καί οἱ μεγάλοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες, πολλάκις ὡμίλησαν περί τῆς διπλῆς αὐτῆς γυμνασίας καί ἀθλήσεως, τῆς ψυχοσωματικῆς δηλαδή. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀθλητική ὁρολογία τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προκειμένου νά χαρακτηρίσῃ τά πνευματικά ἀγωνίσματα. Ἐπίσης τόσον ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὃσον καί ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀλλά καί ἂλλοι Πατέρες μιλοῦν γιά τήν σωματική γυμνασία, παράλληλα μέ τήν ψυχική.

Ἐνδεικτικά ἀναφερόμεθα σέ ἓνα ἐκ τῶν Ἀγίων τοῦ 20ου αἰῶνος τόν Ἃγιο Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος σέ ὁμιλία του σέ ἐγκαίνια ἀθλητικοῦ κέντρου τό ἒτος 1893, ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «… Ἡ ἐκγύμναση τοῦ σώματος καί ἡ ἀγωγή τῆς ψυχῆς, εἶναι συμφυῆ καθήκοντα τά ὁποῖα ἐπιβάλλονται στόν ἂνθρωπο ἀπό τήν ἲδια τή φύση του, ἀλλά καί τόν προορισμό του. Διότι ὃταν τό σῶμα εἶναι εὒρωστο, ὑπηρετεῖ τήν ψυχή πρόθυμα καί ἀκούραστα, ἐνῶ ὃταν ἡ ψυχή ἒχει ἀνεπτυγμένες τίς δικές της δυνάμεις, χειρίζεται τό σῶμα μέ σωφροσύνη» καί συνεχίζει: «…«Ἡ σωματική ἂσκηση καί ἡ πνευματική ἀνάπτυξη εἶναι οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστρέφεται ἡ τέλεια μόρφωση καί ἡ τέλεια ἀγωγή, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν τόν ἂνθρωπο στήν εὐδαιμονία, τή δόξα καί τό μεγαλεῖο»

Σημειώνομε ἀπό τόν τίτλο τοῦ Συνεδρίου τίς λέξεις: α)«Στρατηγικό Σχέδιο». Ὂντως χρειάζεται σχεδιασμός, μελέτη, ὃραμα καί υἱοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικῶν γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν, καί

β)τόν ὃρο «Συμπαῖκτες», ὁ ὁποῖος δηλώνει τήν συνεργασία ἐν ἀγάπῃ καί ἀγαστῇ συμπνοίᾳ. Ὃλοι μαζί στήν προσπάθεια γιά τήν διατήρηση καί ἀνάδειξη τῶν ἀξιῶν. Ὃλοι, συνοδοιπόροι καί συνυπεύθυνοι στούς ὡραίους αὐτούς καί εὐγενεῖς ἀγῶνες, πού καταξιώνουν τόν ἂνθρωπο, ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα, ἀφοῦ ἒτσι ἐδημιουργήθη ἀπό τόν Θεό.

Μαζί στήν κοινωνία τῆς ἀγάπης, μαζί  ἐνώπιον τῶν προκλήσεων καί τῶν προσκλήσεων γιά τήν προαγωγή τοῦ εὐγενοῦς ἀθλητικοῦ ἰδεώδους, τό  ὁποῖο καλλιεργεῖ τήν εὐγενῆ ἃμιλλα, τόν ἒσω γενικά ἂνθρωπο.

Χαιρόμεθα καί εὐλογοῦμε ὃλες τίς ὡραῖες προσπάθειες πού γίνονται στόν χῶρο τοῦ ἀθλητισμοῦ. Σέ πολλές Ἐνορίες μας λειτουργοῦν, ἀθλητικές ὁμάδες μέ θαυμάσιους νέους καί νέες, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τήν πίστη τους στό Θεό, γιά τό ἦθος, τήν συνεργασία καί τίς  πολλές ἀρετές τους. Ἀγκαλιάζομε καί ὃλες τίς ἂλλες ὑγιεῖς προσπάθειες στόν ἀθλητικό χῶρο. Ὁ ἀθλητισμός ἑνώνει τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί γλώσσης καί προάγει τόν πολιτισμό.

Χαιρόμεθα γιά τίς ἀθλητικές ὑποδομές πού δημιουργοῦνται, στηρίζομε ὃλες τίς προσπάθειες γιά τήν καταξίωση τοῦ ἀθλητισμοῦ καί ἐπαινοῦμε γιά τούς ἀγῶνες προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν ὃλα τά προβλήματα καί οἱ παθογένειες πού, τυχόν, ὑπάρχουν στόν ἀθλητικό χῶρο.

Ἐκφράζοντες καί αὖθις τήν χαρά γιά τήν παροῦσα ἐκδήλωση- Συνέδριο, εὐχόμεθα ἐπιτυχία στίς ἐργασίες καί μέ τό καλό καί στίς ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις πού θά ἀκολουθήσουν».

 

Θα ακολουθήσει σειρά συνεδρίων για τον αθλητισμό, σε άλλες δώδεκα πόλεις.

Στο Συνέδριο χαιρέτησαν και τοποθετήθηκαν με σχετικές εισηγήσεις τους, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Ελευθέριος Αυγενάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Πρόεδροι Αθλητικών Σωματείων, Ολυμπιονικών, Παραολυμπιακών, οι Δήμαρχοι Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος και άλλοι.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων