23/09/2019 23/09/2019 Περίπου 700 παιδιά και έφηβοι, αγόρια και κορίτσια φιλοξενήθηκαν φέτος στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου που βρίσκονται στην περιοχή Σταφύλια της Λάρδου. Το σύνθημα της φετινής κατασκήνωσης ήταν . Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου αναφέρει για το θέμα τα εξής: «Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ λειτούργησαν κι ἐφέτος οἱ Ἐκκλησιαστικές Kατασκηνώσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας...
23 Σεπτεμβρίου, 2019 - 14:17
Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2019 - 14:03

700 νέοι και παιδιά «Συνοδοιπόροι με τον Χριστό»

Διαδώστε:
700 νέοι και παιδιά «Συνοδοιπόροι με τον Χριστό»

Περίπου 700 παιδιά και έφηβοι, αγόρια και κορίτσια φιλοξενήθηκαν φέτος στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου που βρίσκονται στην περιοχή Σταφύλια της Λάρδου. Το σύνθημα της φετινής κατασκήνωσης ήταν .

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου αναφέρει για το θέμα τα εξής:
«Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ λειτούργησαν κι ἐφέτος οἱ Ἐκκλησιαστικές Kατασκηνώσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας στήν περιοχή Σταφύλια Λάρδου. Αὐτό τό Καλοκαίρι φιλοξενήθηκαν περίπου 700 παιδιά καί ἔφηβοι. Την ευθύνη είχε ο Αρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτης, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Τό σύνθημα τῆς φετινῆς κατασκήνωσης ἦταν τό «Συνοδοιπόροι μέ τόν Χριστό». Ἡ ἰδέα προῆλθε ἀπό τή συνοδοιπορία τοῦ Χριστοῦ μέ δύο μαθητές Του. Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δύο ἀπό τούς Ἑβδομήκοντα μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὁ Λουκᾶς καί ὁ Κλεόπας, πορεύονταν πρός τό χωριό Ἐμμαούς συζητώντας τά γεγονότα τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ. Στό δρόμο τούς πλησίασε ἕνας ἄγνωστος καί τούς εἶπε: Ποιά ζητήματα σᾶς ἀπασχολοῦν καί εἶστε σκυθρωποί; Ὁ Κλεόπας τοῦ εἶπε γιά τά γεγονότα τῶν Ἱεροσολύμων:

«Ὁ Ἰησοῦς, ἄνδρας προφήτης, δυνατός στά ἔργα καί στά λόγια, καταδικάσθηκε ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί τούς ἄρχοντες καί σταυρώθηκε. Ἐμεῖς ἐλπίζαμε ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Μεσσίας. Ἀλλά κάποιες γυναῖκες μας ἐξέπληξαν σήμερα λέγοντας, ὅτι πῆγαν στό μνῆμα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπου δέν βρῆκαν τό σῶμα Του, καί ὅτι εἶδαν ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι εἶπαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ζεῖ. Πῆγαν καί μερικοί μαθητές καί εἶδαν ἄδειο τόν τάφο, Αὐτόν δέν τόν εἶδαν». Ὁ ξένος, πού ἦταν ὁ Ἰησοῦς, τούς ἐξήγησε λεπτομερῶς ὅτι ὁ Μεσσίας σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες ἔπρεπε νά θυσιασθεῖ. Ἔφθασαν στούς Ἐμμαούς καί ὁ ξένος προσποιόταν ὅτι θά πορευθεῖ μακρύτερα.

Οἱ μαθητές τόν ἀνάγκασαν νά παραμείνει, γιατί πλησίαζε τό βράδυ. Στό τραπέζι ὁ ξένος ἔκοψε τό ψωμί μέ τόν τρόπο πού τό ἔκοβε ὁ Ἰησοῦς καί τότε ἄνοιξαν τά μάτια τῶν μαθητῶν καί κατάλαβαν ὅτι εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἐξαφανίσθηκε ἀπό μπροστά τους. Οἱ μαθητές γύρισαν στά Ἱεροσόλυμα τό ἴδιο βράδυ καί βρῆκαν τούς δώδεκα μαθητές συγκεντρωμένους. Ὁ Πέτρος ἤδη συνάντησε τόν ἀναστημένο Χριστό. Σέ λίγο ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰησοῦς πρώτη φορά ἐνώπιον ὅλων τῶν μαθητῶν.
Ὁ Χριστός εἶναι πάντα συνοδοιπόρος τῶν χριστιανῶν. Εἶχε ὑποσχεθεῖ στούς μαθητές Του, ὅτι θά εἶναι μαζί τους μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων. Ἐπίσης εἶπε πώς ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι στό ὄνομά Του ἐκεῖ θά εἶναι ἀνάμεσά τους κι Αὐτός.

Στήν κατασκήνωση προσπαθήσαμε νά φανερώσουμε στούς ἐφήβους ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν, εἶναι ὁ φίλος πού δέν προδίδει ποτέ, εἶναι ὁ καλύτερος συνοδοιπόρος. Ὅσοι ζοῦν μαζί μέ τό Χριστό, βρίσκουν βαθύ νόημα στή ζωή τους. Οἱ χριστιανοί νέοι συνοδοιποροῦν μέ τόν Χριστό, ὅταν τηροῦν τίς ἐντολές Του, προσεύχονται σ’ Αὐτόν, ἐξομολογοῦνται καί κοινωνοῦν τό Τίμιο Σῶμα καί Αἷμα Του. Οἱ νέοι συνοδοιποροῦν μέ τό Χριστό, ὅταν ἔχουν τό Λόγο Του γιά ὁδηγό καί προσπαθοῦν νά πορεύονται σύμφωνα μέ τό θέλημά Του σάν νά τόν ἔχουν δίπλα τους, ὅπως οἱ δύο μαθητές, ὁ Λουκᾶς καί ὁ Κλεόπας, στό δρόμο πρός Ἐμμαούς. Πόσο εὔκολο εἶναι αὐτό; Χρειάζεται ἀγώνας.

Τίποτε δέν εἶναι εὔκολο, γιατί ὁ πειρασμός καραδοκεῖ καί θέλει νά βγάλει κάθε νέο ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά παλέψουν οἱ νέοι ἐνάντια στά πάθη τους καί νά ἐνισχυθοῦν μέ τήν πίστη καί τήν προσευχή. Ζοῦν σέ πολύ δύσκολη ἐποχή, πού δέν εὐνοεῖ τόν χριστιανικό τρόπο ζωῆς. Εἶναι πολλές οἱ φορές πού χάνονται οἱ μάχες. Μά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ πολλοί νέοι προσπαθοῦν νά μήν χάσουν τόν πόλεμο. Κι ἄν πέσουν, ξανά θά σηκωθοῦν καί θά παρακαλέσουν τό Θεό νά τούς συγχωρήσει καί νά συνεχίσει νά στέκει δίπλα τούς ὡς συνοδοιπόρος καί προστάτης. Ἡ ἐφηβεία εἶναι μία ἡλικία πού ἡ πίστη δοκιμάζεται. Πολλές φορές οἱ νέοι χάνουν τό δρόμο τους. Ὅμως κι ἄν χαθοῦν κι ἄν λαθέψουν κι ἄν δειλιάσουν, θά ἔρθει ἡ στιγμή, πού ἡ συνείδηση θά τούς ὁδηγήσει νά παλέψουν γιά τή σωτηρία τους. Τά παιδιά τῶν κατασκηνώσεων εἶχαν κι ἐφέτος τήν εὐκαιρία νά περάσουν ἔξω ἀπό τά συνηθισμένα, νά γευθοῦν πνευματικές χαρές, νά κάνουν καινούργιες φιλίες καί προπάντων νά ξαναγίνουν παιδιά μέ τό τρέξιμο, τό παιχνίδι καί τήν ἀνεμελιά, κάτι πού λείπει ἀπό τήν ἐποχή μας.

Οἱ ὁμάδες εἶχαν τά ὀνόματα: ἀγωνιστές, ταπεινοί, ἀληθινοί, δίκαιοι, φιλάνθρωποι, εὐγνώμονες καί ὑπομονετικοί. Αὐτά τά ὀνόματα προῆλθαν ἀπό διάφορες διδασκαλίες καί θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Καλέσαμε τά παιδιά νά ἀποκτήσουν τίς ἀντίστοιχες ἀρετές: ἀγωνιστικότητα, ταπείνωση, εἰλικρίνεια, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία, εὐγνωμοσύνη καί ὑπομονή.
Ἡ κατασκήνωσή σας μυρίζει Χριστό μά καί Ἑλλάδα. Σήμερα ζοῦμε σάν ἔθνος τήν ἀπαξίωση τῶν σταθερῶν ἀξιῶν: τῆς πατρίδας, τῆς θρησκείας καί τῆς οἰκογένειας. Οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου θέλουν νά σβήσουν τό παρελθόν μας καί νά μείνουμε χωρίς ἱστορία, προσπαθοῦν νά σβήσουν τήν ἰδιοπροσωπία μας μέ τή θρησκεία καί τή γλώσσα μας καί νά ἀκολουθοῦμε ἄκριτα τίς ἀπόψεις τους καί τίς προτάσεις ζωῆς γιά μᾶς. Χωρίς πατρίδα θά ὁμογενοποιηθοῦμε ὅλοι οἱ λαοί καί θά χαθοῦμε στήν παγκόσμια χοάνη».

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων