21/12/2020 21/12/2020 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος για μία ακόμη φορά απευθύνει προς όλον τον ιερό κλήρο και τον φιλόχριστο λαό ισχυρή παράκληση και προτροπή να ακολουθεί με πιστότητα και ακρίβεια όλα τα αποφασισθέντα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ειδικώς μάλιστα εκείνα που αφορούν στη θεία λατρεία και στον αριθμό των πιστών που δύνανται να συμμετέχουν...
21 Δεκεμβρίου, 2020 - 17:58
Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2020 - 17:51

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Δεύτερη Θεία Λειτουργία σε ναούς των Σερρών

Διαδώστε:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Δεύτερη Θεία Λειτουργία σε ναούς των Σερρών

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος για μία ακόμη φορά απευθύνει προς όλον τον ιερό κλήρο και τον φιλόχριστο λαό ισχυρή παράκληση και προτροπή να ακολουθεί με πιστότητα και ακρίβεια όλα τα αποφασισθέντα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ειδικώς μάλιστα εκείνα που αφορούν στη θεία λατρεία και στον αριθμό των πιστών που δύνανται να συμμετέχουν σ’ αυτήν, λόγω της σοβαράς πανδημίας. Η τήρηση αυτών των μέτρων, που έχουν έκτακτο και παροδικό χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η πανδημία, αποτελεί για όλους έμπρακτη έκφραση του χριστιανικού ήθους, του υψηλού αισθήματος ευθύνης, προσωπικής και συλλογικής, αλλά και του φιλανθρώπου ενδιαφέροντός μας για την διασφάλιση του αγαθού της υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της ενότητας του λαού, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στο μεταξύ, ένεκα των μέτρων λόγω της πανδημίας, και δεύτερη Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί σε ιερούς ναούς της πόλεως των Σερρών, κατά την αγία ημέρα των Χριστουγέννων απο τις 8.00 έως τις 09.30 το πρωί. Η Θεία Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων θα τελεσθεί κανονικώς (Όρθρος και Α’ Θεία Λειτουργία) εις άπαντας τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης από τις 5:00 π.μ. μέχρι στις 7:30 π.μ., σύμφωνα πάντοτε με τις υφισταμένες ειδικές και έκτακτες συνθήκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

21-12-2020

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἀντιλαμβανομένη σαφῶς τά ἀνακύψαντα σοβαρά προβλήματα ἕνεκα τῆς πανδημίας covid-19 καί ἀφουγκραζομένη μέ τήν δέουσα ποιμαντική εὐαισθησία τόν ζέοντα πόθο τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν νά συμμετάσχουν στήν Θεία Λειτουργία τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τῆς πίστεώς μας, προέκρινε γιά λόγους καθαρῶς ποιμαντικούς νά τελεσθεῖ κατά τήν ἁγίαν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων καί δεύτερη Θεία Λειτουργία ἀπό τίς 8:00 π.μ. μέχρι στίς 9:30 π.μ. (χωρίς τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου), στούς παρακάτω Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν:

1. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, 2. Ἁγίου Ἀντωνίου, 3. Ἁγίου Δημητρίου, 4. Κοι-μή¬σεως Θεοτό¬κου, 5. Προφήτου Ἠλιού, 6. Εὐαγγελιστρίας καί 7. Τιμίου Σταυροῦ. Κατ’ αὐτό τόν τρόπο, παρέχεται στούς πιστούς ἡ δυνα-τότητα συμμετοχῆς στήν θεία λατρεία μέ αὐστηρή ὅμως πάντοτε τήρηση α) πάντων τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας, ὡς καί β) τοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν (50 καί 25), ὅπως αὐτός προβλέπεται ἀπό τίς τελευταῖες ἀποφάσεις τῆς Δ.Ι.Σ. καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων θά τελεσθεῖ κανονικῶς (Ὄρθρος καί Α’ Θεία Λειτουργία) εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀπό τίς 5:00 π.μ. μέχρι στίς 7:30 π.μ., σύμφωνα πάντοτε μέ τίς ὑφισταμένες εἰδικές καί ἔκτακτες συνθῆκες.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος γιά μία ἀκόμη φορά ἀπευθύνει πρός ὅλον τόν ἱερό κλήρο καί τόν φιλόχριστο λαό ἰσχυρή παράκληση καί προτροπή νά ἀκολουθεῖ μέ πιστότητα καί ἀκρίβεια ὅλα τά ἀποφασισθέντα μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας, εἰδικῶς μάλιστα ἐκεῖνα πού ἀφοροῦν στή θεία λατρεία καί στόν ἀριθμό τῶν πιστῶν πού δύνανται νά συμμετέχουν σ’ αὐτήν, λόγῳ τῆς σοβαρᾶς πανδημίας. Ἡ τήρησις αὐτῶν τῶν μέτρων, πού ἔχουν ἔκτακτο καί παροδικό χαρακτήρα γιά ὅσο χρονικό διάστημα ὑπάρχει ἡ πανδημία, ἀποτελεῖ γιά ὅλους ἔμπρακτη ἔκφραση τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, τοῦ ὑψηλοῦ αἰσθήματος εὐθύνης, προσωπικῆς καί συλλογικῆς, ἀλλά καί τοῦ φιλανθρώπου ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν διασφάλιση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων