18/03/2024 19/03/2024 Για την ελπίδα που προσέφερε η ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς και για την αρετή της μετανοίας κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ μέσα από τη φετινή Εγκύκλιο του για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, εἶναι ἕνα προσκλητήριο ἀλλαγῆς τρόπου σκέψης καὶ...
18 Μαρτίου, 2024 - 10:54
Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2024 - 21:02

Μητροπολίτης Σύρου: «Κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ένα προσκλητήριο μετανοίας»

Διαδώστε:
Μητροπολίτης Σύρου: «Κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ένα προσκλητήριο μετανοίας»

Για την ελπίδα που προσέφερε η ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς και για την αρετή της μετανοίας κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ μέσα από τη φετινή Εγκύκλιο του για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

«Κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, εἶναι ἕνα προσκλητήριο ἀλλαγῆς τρόπου σκέψης καὶ ζωῆς, εἶναι ἕνα προσκλητήριο Μετανοίας! Ἀλλὰ ἡ μετάνοια, προϋποθέτει ἰσχυρή θέληση, αὐτογνωσία, αὐτοκριτική, ταπείνωση καὶ ἐσωτερικὴ συντριβή, γιὰ νὰ γευθοῦμε τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου, ἀπὸ αὐτὴ ἤδη τὴν ἐπίγεια ζωή. Καὶ τούτο μόνο μὲ τὴν ἐπάξια συμμετοχή μας στὸ Μυστήριο τῆς Ζωῆς, στὴν Τράπεζα τῆς πνευματικῆς τρυφῆς, στὴν ὁποία προσφέρων καὶ προσφερόμενος εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, ο Σεβανσμιώτατος.

Αναλυτικά η φετινή Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωροθέου για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή:

Πρός
τούς Εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΟ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Ευλογημένοι χριστιανοί,

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης, μᾶς ἀξίωσε νά ὑποδεχθοῦμε καί ἐφέτος τίς «πολυπόθητες» ἡμέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, οἱ ὁποῖες, ὡς σκαλοπάτια πνευματικά, μᾶς ὁδηγοῦν στην κορυφή τῶν ἀρετῶν καί τήν ὑπέρβαση τῶν προσωπικῶν μας παθῶν καί ἀτελειῶν.

Καλούμεθα νά ἀπαντήσουμε θετικά στην πρόσκληση τοῦ Κυρίου μας νά ἐφαρμόσουμε τίς ἐντολές του, νά κατακτήσουμε τήν ἀρετή, νά κατατροπώσουμε τήν κακία, να κατανικήσουμε τήν ἁμαρτία, νά θεραπεύσουμε τις πληγές μας ἀπό τόν καθημερινό ἔσωθεν καί ἔξωθεν πόλεμο, να υποτάξουμε τον εγωισμό μας καί νά ὁδηγηθοῦμε πρός τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, πρός τόν ἀπολεσθέντα παράδεισο!

Οἱ ἄνθρωποι, ἀδελφοί μου, χάσαμε τον Παράδεισο, γιατί δώσαμε προτεραιότητα στο δικό μας θέλημα, μιὰ πρακτικὴ ποὺ συνεχίζουμε χιλιάδες χρόνια τώρα, μέχρι σήμερα.

Προβάλλοντας τὸ ἐγωισμό μας καὶ μὲ τὴν ψευδαίσθηση τῆς παντοδυναμίας μας, ἀντὶ νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἐπιστροφὴ στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα μας, τὸν Παράδεισο, προτιμοῦμε νὰ ζοῦμε στὴν Κόλαση τῶν πολέμων, τῶν κοινωνικῶν ἀδικῶν καὶ τῶν κοινωνικών προβλημάτων, τῆς πείνας καὶ τῆς φτώχειας, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος, στην Κόλαση τοῦ μίσους καὶ τῆς κακίας, τοῦ φανατισμοῦ, τῆς ἀδιαφορίας στὰ προβλήματα τῶν διπλανῶν μας και τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας.

Ἡ ἁμαρτία ἐπιπολάζει καὶ ἡ ὑποκρισία κυριαρχεί, πολυαιώνιες ἀξίες ἀνατρέπονται, οἱ λέξεις χάνουν τὸ νόημά τους καὶ ἡ αἴσθηση τῆς ματαιότητας ἀποδυναμώνει κάθε ἐλπίδα μας καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στην παραίτηση ἀπὸ κάθε προσπάθεια καὶ στὴν ἀπελπισία! Καὶ ὅμως, ὑπάρχει ἐλπίδα!

Εἶναι ἡ ἐλπίδα, ποὺ μᾶς προσέφερε ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθε στὸν κόσμο, δίδαξε, θαυματούργησε, ἔπαθε, σταυρώθηκε, τάφηκε, ἀναστήθηκε καὶ στοὺς οὐρανοὺς ἀναλήφθηκε, γιὰ νὰ μᾶς πάρει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ πίσω στὸν ἀπολεσθέντα Παράδεισο νὰ μᾶς φέρει.

Κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, εἶναι ἕνα προσκλητήριο ἀλλαγῆς τρόπου σκέψης καὶ ζωῆς, εἶναι ἕνα προσκλητήριο Μετανοίας!

Ἀλλὰ ἡ μετάνοια, προϋποθέτει ἰσχυρή θέληση, αὐτογνωσία, αὐτοκριτική, ταπείνωση καὶ ἐσωτερικὴ συντριβή, γιὰ νὰ γευθοῦμε τὰ ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου, ἀπὸ αὐτὴ ἤδη τὴν ἐπίγεια ζωή

Καὶ τούτο μόνο μὲ τὴν ἐπάξια συμμετοχή μας στὸ Μυστήριο τῆς Ζωῆς, στὴν Τράπεζα τῆς πνευματικῆς τρυφῆς, στὴν ὁποία προσφέρων καὶ προσφερόμενος εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοί,

Πατρικὰ εὔχομαι, μὲ τὴ βιωματική συμμετοχή μας στη Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὶς θαυμάσιες ἱερές Ἀκολουθίες τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νὰ φθάσουμε στὸ Πάσχα ἀληθινὰ μετανοιωμένοι καὶ πνευματικὰ ἀναγεννημένοι, μὲ τὴν ψυχή μας ἕτοιμη καὶ καθαρή, ὥστε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας νὰ δεχθεῖ καί τὴ χαρὰ τοῦ Παραδείσου νὰ προγευθεῖ.

 

Mετά πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β’

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων