07/08/2019 07/08/2019 Δελτίο τύπου αναφορικά με την υποβολή παραίτησης της Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης, εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας. Στην ανακοίνωση εκφράζεται η θλίψη για την παραίτηση της Μοναχής Θεοδοσίας, για λόγους υγείας. Το Δελτίο Τύπου Μετά θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὴν ὑποβολήν παραιτήσεως ἐκ μέρους τῆς Μοναχῆς Θεοδοσίας, Καθηγουμένης τῆς...
07 Αυγούστου, 2019 - 11:11

H I.M. Ύδρας για την Καθηγουμένη της Μονής Αγίας Τριάδος

Διαδώστε:
H I.M. Ύδρας για την Καθηγουμένη της Μονής Αγίας Τριάδος

Δελτίο τύπου αναφορικά με την υποβολή παραίτησης της Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης, εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η θλίψη για την παραίτηση της Μοναχής Θεοδοσίας, για λόγους υγείας.

Το Δελτίο Τύπου
Μετά θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὴν ὑποβολήν παραιτήσεως ἐκ μέρους τῆς Μοναχῆς Θεοδοσίας, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης.

Εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεός νὰ τὴν βοηθήσῃ εἰς τὴν ἀσθένειάν της καὶ νὰ σταθῇ ἀρωγός ἄχρι τέλους εἰς τὰ τῆς Μονῆς, τὴν ὁποία ἐπί ἔτη διηκόνησε.

Ὡς πρὸς τὴν δρομολογουμένην ἐκλογήν νέας Ἡγουμένης, διατηροῦμεν ἐπιφυλάξεις καὶ ὡς πρὸς τὴν κανονικότητα-νομιμότητα τοῦ νέου Καταστατικοῦ καὶ τῶν προβλέψεων αὐτοῦ καὶ ὡς πρὸς λοιπάς ἐνεργείας τῆς τοποτηρήτριας Μοναχῆς, καθ’ ὅσον ἀντίκειται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ νομίμου Καταστατικοῦ, ἰσχύσαντος βάσει τοῦ – ἀπό τῆς 15/3/1950 – ὑπ’ ἀριθμ. Α΄ Προεδρικοῦ Διατάγματος τῆς 6ης Ἰουλίου 1931 (ΦΕΚ Α 190/1931) καὶ τροποποιηθέντος μὲ τὴν εὐλογία μας τὸ ἔτος 2004.

Εἴθε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἱδρυτής καὶ προστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νὰ φωτίσῃ τὰς Μεγαλοσχήμους Ἀδελφάς εἰς ὀρθὰς-κανονικὰς ἀποφάσεις, ἐν πνεύματι συνεργασίας μὲ τὸν οἰκεῖον Μητροπολίτην, πνευματικόν Προϊστάμενόν των κατά τὴν διαθήκην καὶ τὰς συμβουλὰς τοῦ Ἁγίου, πρὸς ἀποφυγήν σκανδαλισμοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν πιστῶν.

Το έγγραφο της παραίτησης

Έγγραφο – Δελτίο Τύπου το οποίο υπογράφει η Τοποτηρήτρια του Ιερού Κοινοβίου Μοναχή Φιλοθέη και έχει ημερομηνία 4 Αυγούστου 2019, εστάλη στο Aegina Portal μέσω του δικηγόρου της Μονής και αναφέρει τα ακόλουθα:

Την 1η Αυγούστου 2019 η Καθηγουμένη του Ιερού ημών Γυναικείου Κοινοβίου της Αγίας Τριάδος – Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Μεγαλόσχημος Μοναχή Θεοδοσία, ενώπιον της Αδελφότητος μετά δεκαπέντε, (15) έτη ακάματης πνευματικής διακονίας από την θέσιν ταύτην, υπέβαλε την παραίτησίν της λόγω σωματικής δοκιμασίας σχετιζόμενης με την υγείαν της, η οποία δυσχεραίνει υπέρμετρα την εκ μέρους της άσκησιν κατά τον τρόπον που επιθυμούσε τα απορρέοντα εκ της διακονίας της Ηγουμένης καθήκοντά της, επιθυμώντας η ιδία όσο ακόμη ο Άγιος της χαρίζει δύναμη και αντοχή να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση της διαδοχής της.

Άπαντα τα μέλη της Αδελφότητος εν κλίματι συγκινήσεως και κατανύξεως, έλαβαν την ευχήν της, έχοντα πλέον τη φωτίσει της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ομοουσίου Τριάδος και του Αγίου Ημών Ιδρυτού εις χείρας τους το δύσκολον έργον της επιλογής της πλέον καταλλήλου εκ της Αδελφότητος διά την θέσιν της Καθηγουμένης. Ούτως τη χάριτι & ευλογία του Αγίου Ιδρυτού του Ιερού Κοινοβίου Ημών και βάσει των καταστατικών προβλέψεων δρομολογούνται οι διαδικασίες εκλογής νέας Ηγουμένης εν τω Ιερώ ημών Κοινοβίω, κατόπιν προσευχής, νηστείας και πνευματικής ασκήσεως.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων