31/05/2024 31/05/2024 Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου, 2024 το απόγευμα η δεύτερη εκδήλωση της 6ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για 6η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με όλους τους υγειονομικούς φορείς της Ημαθίας. Νωρίτερα τελέστηκε η Ιερά Παράκληση στον...
31 Μαΐου, 2024 - 16:03
Τελευταία ενημέρωση: 31/05/2024 - 16:10

Εκδήλωση στη Βέροια για την ιατρική περίθαλψη στην ιεραποστολή

Διαδώστε:
Εκδήλωση στη Βέροια για την ιατρική περίθαλψη στην ιεραποστολή

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου, 2024 το απόγευμα η δεύτερη εκδήλωση της 6ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά του Ιατρού που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για 6η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με όλους τους υγειονομικούς φορείς της Ημαθίας.

Νωρίτερα τελέστηκε η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και τέθηκε σε προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά που μεταφέρθηκε από τον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Ακολούθησε η εκδήλωση ιατρικής ενημέρωσης για θέματα ιατρικής περίθαλψης στην εξωτερική ιεραποστολή, κατά την οποία ομίλησαν ο Πρωτοπρ. Νεκτάριος Σαββίδης, υπεύθυνος του Γρα­φείου Εξωτερικής Ιεραποστο­λής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και οι παιδίατροι κ. Σταυ­ρούλα Παπαχατζή και κ. Αγγελική Δημάκου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Καραγέργος, εφημέριος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους ομιλητές και αναφέρθηκε στο ζήτημα της ιατρικής περίθαλψης στην εξωτερική ιεραποστολή, λέγοντας μεταξύ άλλων:

Το ανθρώπινο σώμα, όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, είναι «ναός τοῦ ἐν ἡμῖν ἁγίου Πνεύματος». Γι᾽ αυτό και έχουμε χρέος να το σεβό­μεθα και να φρο­ντίζουμε να μην το φθείρουμε και να μην το καταστρέ­φουμε με την κακή χρήση του, που οφείλεται τις περισσότε­ρες φορές στα πάθη και τις αδυναμίες μας.

Όμως το ανθρώπινο σώμα δεν παύει να είναι υλικό και κατά συνέ­πεια και φθαρτό, και είναι φυσικό να υπόκειται και σε εξωτε­ρι­κές επιδράσεις που προκαλούν τις ασθένειες και τη φθορά του.

Ο Θεός βεβαίως μας έδωσε, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σειράχ, τους ιατρούς και τα φάρμακα, για να θε­ραπεύουν τις ασθένειες μας. Έδω­σε όμως ακόμη στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξελίξει με τα πει­ράματα και τις έρευνές του την ιατρι­κη επιστήμη, ώστε με τη βοή­θεια των φαρμάκων και των α­λ­λων μέσων που έχει η ιατρική στη διάθεσή της, να μπορεί να θερα­πεύει τις ανθρώπινες ασθένειες και να ανακουφίζει από τον πόνο τους ανθρώπους.

Και το διαπιστώνουμε όλοι πόσες ασθένειες και πόσοι άνθρωποι θε­ρα­πεύονται σήμερα με τα σύγχρο­να μέσα, οι οποίοι πριν από μερικά μόλις χρόνια θα ήταν αδύνατο να θεραπευθούν.

Οι δυνατότητες όμως θεραπείας και περιθάλψεως δεν είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ίδιες για όλους τους ανθρώπους.

Στην πατρίδα μας απολαμβάνου­με τις περισσότερες από αυτές, σε αντίθεση με τις λεγόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, στις οποίες οι άνθρωποι συχνά δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα στοιχειώδη μέσα ούτε ακόμη και στα απολύτως ανα­γκαία φάρμακα και εμβόλια.

Αν προσθέσει μάλιστα κανείς σε αυτές τις ελλείψεις και τις πολλές αιτίες που προκαλούν διάφορες ασθέ­νειες, οι οποίες έχουν εκλεί­ψει από δεκαετίες στον δυτικό κόσμο, όπως η έλλειψη βασικών υποδομών υγιεινής, οι προβληματικές συνθήκες διαβιώσεως των ανθρώπων, το κλίμα, οι γνώσεις σχετικά με τη φροντίδα της υγείας, κατανοεί τις μεγάλες ανά­γκες που υπάρχουν στον τομέα της υγείας και της περιθάλψεως στις χώρες, κυρίως της Αφρικής, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία εργάζεται ιερα­πο­στολικά και προσπαθεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο στους «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημέ­νους» αδελφούς μας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των δράσεων της εξωτερικής Ιεραποστο­λής περιλαμβάνονται και οι προ­σπάθειες για την ιατρική περίθαλ­ψη των ανθρώπων, με όποιο τρόπο αυτό είναι δυνατό. Η προσπάθεια αυτή είναι αφενός φυσική και αυτο­νόητη, γιατί κανείς δεν μπο­ρεί να αδιαφορεί για ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του, στο περιβάλλον του, και οι οποίοι ταλαιπωρούνται ή και πεθαίνουν, γιατί τους λείπουν κάποια φάρ­μακα ή κάποια υλικά, που για μας είναι εντελώς κοινά και συνηθι­σμένα, ή γιατί δεν υπάρχουν κα­τάλληλες υποδομές. Αφετέρου όμως η φροντίδα για την περίθαλψη και τη θεραπεία ανθρώπων που πάσχουν, είναι φυ­σι­κή έκφραση της χριστιανικής αγά­πης, την οποία διδάσκει το Ευαγ­γέλιο του Χριστού.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η παραβολή με την οποία ο Κύριός μας μας δίδαξε τη σημασία του όρου «πλησίον» και την αγάπη που έχουμε χρέος να του προσφέρουμε είναι η παραβολή του καλού Σαμα­ρείτου, στην οποία –ανεξάρτητα από το συμβολικό της νόημα– ο κα­λός Σαμαρείτης περιθάλπει και φρο­ντίζει για τη θεραπεία ενός τραυ­ματισμένου από την επίθεση των ληστών ανθρώπου.

Αυτήν την αγάπη προς τους πάσχοντες προσέφερε και προσφέ­ρει ακόμη και σήμερα, θα μπο­ρούσα να πω, διά των ιερών του λειψάνων και των θαυμάτων του, ο άγιος Λουκάς, ο ιατρός και θαυματουργός, του οποίου τα χαρι­τόβρυτα λείψανα μεταφέραμε απόψε στον ναό σας, στο πλαίσιο της 6ης Ιατρικής εβδομάδος προς τιμήν του, για να τα προσκυνήσετε και να λάβετε τη χάρη του.

Αυτή την αγάπη προσφέρουν και οι ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, παρέ­χο­ντας περίθαλψη στους ασθενείς στους τόπους που διακονούν, σω­ζοντάς τους από τις ασθένειες, αλλά και διδάσκοντάς τους συγχρόνως έμπρακτα την εντολή της αγάπης, που μας έδωσε ο Χριστός, ο οποίος και την θεωρεί χαρακτη­ριστικό γνώρισμα των μαθητών του, καθώς ο ίδιος λέγει: «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθη­ταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις».

Πως το κατορθώνουν και τι προ­βλήματα αντιμετωπίζουν οι ορθό­δοξοι ιεραπόστολοι στην προσπά­θεια αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη συνέχεια από τους δύο ομιλητές μας, που θα μας αναπτύξουν θέματα σχετικά με την ιατρική περίθαλψη στην εξωτερι­κή Ιεραποστολή.

Τους ευχαριστώ και τους δύο θερ­μά, και τον π. Νεκτάριο Σαββίδη, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του Γρα­φείου Εξωτερικής Ιεραποστο­λής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αλλά και την παιδίατρο κ. Σταυ­ρούλα Παπαχατζή, που θα μας ομι­λήσουν σχετικά με το θέμα που προανέφερα.

Τους ευχαριστώ και πάλι, και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ομιλίες τους.

Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:

«6η Ιατρική Εβδομάδα» | Ενημέρωση για θέματα ιατρικής περίθαλψης στην εξωτερική ιεραποστολή.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων