05/08/2020 05/08/2020 «Την εμπιστοσύνη μας προς την Παναγία, Μητέρα του Κυρίου και μητέρα μας» εκφράζουμε με τον ιερό υμνογράφο, είπε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά την δεύτερη παράκληση στην οποία χοροστάτησε προχθές, Δευτέρα 3 Αυγούστου, το απόγευμα στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς...
05 Αυγούστου, 2020 - 14:08
Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2020 - 13:10

«Η Παναγία είναι εκείνη που θα μας προστατεύσει!»

Διαδώστε:
«Η Παναγία είναι εκείνη που θα μας προστατεύσει!»

«Την εμπιστοσύνη μας προς την Παναγία, Μητέρα του Κυρίου και μητέρα μας» εκφράζουμε με τον ιερό υμνογράφο, είπε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά την δεύτερη παράκληση στην οποία χοροστάτησε προχθές, Δευτέρα 3 Αυγούστου, το απόγευμα στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτή­με­θα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτη­ρίαν», ψάλλαμε πριν από λίγo σε ένα από τα τροπάρια του Μικρού Παρακλητικού Κανό­νος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία Μητέρα μας, στην οποία είναι αφιε­ρωμένες ό­λες αυτές οι ημέρες του Δεκα­πε­νταυ­γούστου, oι ημέ­ρες που μας προετοι­μ­ά­ζουν για να εορτάσουμε τη μεγάλη εορτή­ της Κοιμήσεως και της εις ουρανούς ενδόξου Μεταστά­σεώς της.

Και εκφράσαμε μαζί με τον ιερό υμνογράφο την πίστη και την εμ­πι­στοσύνη μας προς την Πανα­γία Μητέρα του Κυρίου και μητέρα μας, την πίστη και την εμπι­στο­σύ­νη μας για την προστασία και τη σωτηρία που μας παρέχει.

«Ως τείχος καταφυγής κεκτή­με­θα και ψυχών σε παντελή σωτη­ρίαν»

Πριν από αιώνες οι πατέρες μας οικοδομούσαν τείχη και κάστρα για να προφυλαχθούν από τους εχθρούς που τους απει­λούσαν, για να προφυλαχθούν από όλους εκεί­νους τους επιδρο­μείς και τους πει­ρατές που υπέ­βλε­­παν τη γη τους και εποφθαλ­μι­ού­σαν τα αγαθά που με κόπο είχαν συγκεντρώσει, αλλά και για να προ­φυλάξουν τους εαυτούς και τις οικογένειές τους από τους κιν­δύ­νους που διέτρεχαν ζώντας απρο­στάτευτοι από την μανία των επι­βούλων.

Στην προστασία που προσέφερε το τείχος αναζητούσαν οι άνθρω­ποι τη σωτηρία τους από τις επι­θέσεις των πολεμίων, και εκεί κα­τέφευγαν πάντοτε στις δύ­σκο­λες ώρες των επιθέσεων και του πο­λέμου. Και δεν ήταν λίγες οι φο­ρές που οι πατέρες μας περιέφεραν την ει­κόνα της Παναγίας στα τεί­χη της Κωνσταντινουπόλεως, προ­­­κειμέ­νου να τους προστατεύ­σει από τις επιθέ­σεις και τις πο­λι­ορ­κίες των βαρβά­ρων, και εκεί­νη με θαυμα­στό πάντοτε τρόπο τους έσωζε.

Όμως ο ιερός υ­μνογράφος δεν αναφέρεται εδώ μόνο στην προ­στα­σία που προσ­φέ­ρει η Παναγία μας από τους ορα­τούς εχθρούς· αναφέρεται και στην προστασία που μας προσ­φέ­ρει από τους αό­ρα­τους εχθρούς, από όλα τα λυπηρά και δυσάρεστα που μας επιφυ­λάσ­σει η ζωή και ο κόσμος, από τις προσβολές του πο­νηρού και τις επιθέσεις της αμαρ­τίας και της αν­θρωπίνης κα­κίας.

Διότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη, η οποία με τις πρεσβείες της στον Υιό της και τις σωτήριες επεμ­βάσεις της είναι σε θέση να απο­τρέψει τις επιθέσεις του δια­βό­λου εναντίον μας· είναι εκείνη που με τη χάρη της μπορεί να αμ­βλύνει την ένταση του πειρασμού· είναι εκείνη που με τη μητρική της αγάπη μπορεί να απαλύνει τη θλίψη και τον πόνο που μας προ­καλούν οι ασθένειες και οι δοκι­μασίες της ζωής· είναι εκείνη που με τη χάρη της μπορεί να μας προ­στατεύσει από κινδύνους και ασθέ­νειες που μας απειλούν, όπως και από την παν­δημία που απειλεί τους τελευταί­ους μήνες και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο.

Και εάν το τείχος που κατα­σκευά­­ζουμε εμείς οι άνθρωποι μπο­ρεί να μας προ­στα­τεύει από κάποιους κινδύνους και αποτελεί γι᾽ αυτό το καταφύγιό μας στις δύσκολες ω­ρες, η Παναγία μας μας προσ­φε­ρει ακόμη αποτελεσματι­κό­τερη προ­στασία από ό,τι και εάν στρέ­φε­ται εναντίον μας.

Και εάν οι άνθρωποι καταφεύ­γου­με μέσα στο τείχος για να προ­στα­τευθούμε από τα βέλη του ε­χθρού, πολύ περισσότερο θα πρέ­πει να καταφεύγουμε στο πνευμα­τι­κό τείχος, το οποίο είναι για μας η Παναγία μας, για να αποφεύ­γου­με τα πεπυρωμένα βέλη του πονη­ρού, ώστε να παραμένουμε πά­ντο­τε σώοι και ασφαλείς από τις προσ­βολές του.

Και εάν τα τείχη που υψώνουμε εμείς οι άνθρωποι μας εξασφαλί­ζουν τη ζωή και τα υλικά αγαθά μας, το πνευματικό τείχος που μας προσφέρει με την παρουσία της στη ζωή μας η Πα­ναγία μας μας εξασφαλίζει τη σω­τηρία μας, μας χαρίζει την αιώ­νια ζωή κοντά στον Υιό της, μας χαρίζει τα αιώ­νια αγαθά που ετοί­μασε ο Θεός «τοις αγαπώσιν αυ­τόν».

Γι᾽ αυτό ας αξιο­ποι­­ήσουμε την δυ­νατότητα που μας προσφέρει η Παναγία μας, ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρουν οι καθημερινές Παρακλήσεις του Δε­καπενταυγούστου και ας προσ­φεύ­­γουμε στην Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας. Ας την παρακαλούμε από τα βάθη της ψυχής μας να είναι και για μας και για την πατρίδα μας τείχος ισχυρό και απρόσβλητο τόσο από τους ορα­τούς όσο και από τους αόρατους εχθρούς που μας επιτίθενται και μας πο­λιορ­κούν. Ας προσφεύ­γουμε στην Πα­ναγία μας με πίστη και εμπι­στο­σύνη και κυρίως ας υπακούουμε στη σωτήρια μητρική συμβουλή και παρότρυνση της, την οποία μας δίδει και με τους λόγους της αλλά κυρίως με τη ζωή της. Και αυτή δεν είναι άλλη από την υπακοή στον Υιό της και στο θέλημά του.

Αν αγωνιζόμεθα να ρυθμίζουμε σύμφωνα με αυτό τη ζωή μας, τότε η Παναγία μας θα μας προστατεύει και θα δέεται στον Κυ­ριό μας και Υιό της για τη σω­τηρία μας από παντός κακού και από πάσης επηρείας όλων εκείνων οι οποίοι απε­ι­λούν και τη ζωή μας και πολύ περισσότερο την ψυχή μας και τη σωτηρία μας».

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων