28/06/2019 28/06/2019 Την Πέμπτη 27 Ιουνίου το βράδυ, στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας, πραγματοποιήθηκε η Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και μέλους με τίτλο : «Στα βήματα του Παύλου». Στην εκδήλωση το Θεατρικό Εργαστήρι παρουσίασε το ομώνυμο μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα, μία νέα παραγωγή με την ευκαρία της 25ετίας των Παυλείων. Στα αναλόγια ερμήνευσαν η κ. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη και ο...
28 Ιουνίου, 2019 - 10:17

«Στα βήματα του Παύλου»: Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και μέλους

Διαδώστε:
«Στα βήματα του Παύλου»: Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και μέλους

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου το βράδυ, στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας, πραγματοποιήθηκε η Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και μέλους με τίτλο : «Στα βήματα του Παύλου».

Στην εκδήλωση το Θεατρικό Εργαστήρι παρουσίασε το ομώνυμο μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα, μία νέα παραγωγή με την ευκαρία της 25ετίας των Παυλείων.

Στα αναλόγια ερμήνευσαν η κ. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη και ο κ. Μιχάλης Λιάγγος, ενώ την παράσταση πλαισίωσε πολυμελής Βυζαντινός χορός του Συλλόγου Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Νομού Κοζάνης «Οι Τρεις Ιεράρχες» υπό την διεύθυνση του κ. Αναστασίου Καγκαρά.

Το έργο συνέγραψε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ο οποίος παρουσίασε και την εκδήλωση, ενώ την σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου Μοναχός Γεράσιμος Μπεκές.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων σε συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στο τέλος της εκδήλωσης βραβεύτηκαν από την Ιερά Μητρόπολη μαθητές και μαθήτριες σχολείων (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) της Ημαθίας και αθλητικών φορέων που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

Δείτε φωτογραφίες

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην έναρξη της εκδήλωσης :

«Οἱ δέ ἀδελφοί εὐθέως διά νυ­κτός ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καί τόν Σίλαν εἰς Βέροιαν».

Ἡ ἀναταραχή πού δημιούργησαν οἱ Ἰουδαῖοι στή Θεσσαλονίκη, πα­ρα­κινώντας τόν ὄχλο ἐναντίον τῶν δύο ἀποστόλων, ἔφερε τά βή­ματα τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, τοῦ πρωτοκορυφαίου Παύλου, πρίν ἀπό 1970 σχεδόν χρόνια στή Μακεδονική Βέροια.

Ἐπάνω στίς λειασμένες πέτρες τῆς μέσης ὁδοῦ τῆς Βεροίας, τήν ὁποία ἀποκάλυψε πρίν ἀπό εἴκοσι περίπου χρόνια ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη, τῆς ὁδοῦ πού ἀνηφόριζε πρός τήν Ἰουδαϊκή Συναγωγή ἀπό τή μία πλευρά καί πρός τό Βῆμα ἀπό τήν ἄλλη, ἄφησε τά ἴχνη του ὁ μέγας ἀπόστολος.

Ἀλλά δέν τά ἄφησε μόνο ἐκεῖ, τά ἄφησε καί στίς ψυχές τῶν Βεροι­έων, οἱ ὁποῖοι «ἐδέξαντο τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ μετά πάσης προθυ­μίας».

Καί ἀπό τότε ἔβαλαν μέσα στήν ψυχή τους οἱ Βεροιεῖς μαζί μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί τόν κλητό του ἀπόστολο, τόν διδάσκαλο καί καθηγεμόνα τους στήν πίστη, καί δέν τόν ξέχασαν ποτέ. Τόν θυμόταν πά­ντοτε μέ τήν ἴδια ἀγάπη, μέ τήν ὁποία τούς ἀγάπησε καί ὁ πρωτο­κορυφαῖος ἀπόστολος, ἄλλοτε ἀφιερώνοντάς του τόν μητροπολιτικό ναό τῆς Βε­ροίας, καί τόν παλαιό καί τόν νέο, καί ἄλλοτε δημιουργώντας ἕνα προσκύνημα στόν τόπο ὅπου Ἐκεῖνος κήρυξε τό εὐαγγέλιο στούς Βεροιεῖς.

Οὔτε ὅμως καί ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος ξέχασε τούς Βεροιεῖς, ἀλλά στήν ἀπόφασή μας νά τοῦ ἀφιε­ρώσουμε ἕνα κύκλο ἐκδηλώσεων τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στό ἱερό πρόσωπό του καί ἕνα Συνέδριο ἀφιε­ρωμένο στή σχέση του μέ τή Βέροια, ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος ἀνταποκρίθηκε μέ τήν εὐ­λογία τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου, πού μᾶς παραχώρησε μέ τή συγ­κα­τάθεση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰ­κου­μενικοῦ μας Πατριάρχου ὁ μακα­ρι­στός Μητροπολίτης Αὐστρίας Μιχαήλ.

Ἦταν Ἰούνιος τοῦ 1995. Ἦταν τά πρῶτα Παύλεια, πού ἀγκαλιά­σθη­καν μέ θέρμη καί ἐνθουσιασμό ἀπό τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Βεροίας καί τῆς Ἠμαθίας καί ὄχι μόνο, καί ἔγι­ναν ἀμέσως θεσμός. Ἀπό τότε πέρασαν 25 χρόνια καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐλογία τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, οὐρα­νοβάμονος ἀποστόλου Παύλου μᾶς χάρισε ἄπειρες εὐκαιρίες καί ἀναρίθμητες εὐλογίες. Ὁ λόγος του ἀκούστηκε διαυγής, γιά νά δώ­σει τό στίγμα του στίς ἡμέρες μας καί νά δώσει ἀπάντηση στά ἐρω­τήματά μας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλοῦσε καί πάλι στήν πόλη μας καί ἀπό ἐδῶ σέ ὅλο τόν κόσμο, μέσα ἀπό τά Συνέδρια, τίς ἐκδηλώσεις, τίς λατρευτικές συνάξεις, μέσα ἀπό τήν προσπάθεια καί τόν κόπο τῶν συνεργατῶν του γιά νά γίνουν ὅλα «εὐσχημόνως καί κατά τά­ξιν», ὅπως θά ἔλεγε καί Ἐκεῖνος. Γιατί συνεργάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου δέν εἶναι μόνο ὅσοι Ἐκεῖ­νος μνημονεύει στίς ἐπιστολές του εὐχαριστῶντας τους, ἤ ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἀναφέρει ὁ εὐ­αγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν ἀποστόλων.

Εἶναι καί ὅσοι σιωπηλά ἀλλά ἀποτελεσματικά ἐργάσθηκαν καί ἐργάζονται ὅλα αὐτά 25 χρόνια γιά τά Παύλεια. Εἶναι ὅλοι οἱ συ­νεργάτες τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως, τῆς Ἐκκλησίας πού ὁ ἀπό­στολος Παῦλος ἵδρυσε μέ τό κή­ρυγμά του στήν πόλη μας. Καί αὐτούς τιμοῦμε στά φετινά Παύλεια μαζί μέ τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο, πού τόν τιμοῦμε καί μέ τήν ἀπο­ψι­νή καλλιτεχνική ἐκδήλωση λόγου καί μέλους μέ τίτλο «Στά βήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου».

Μαζί μας τιμοῦν τόν οὐρανοβά­μο­να ἀπόστολο οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιε­ρεῖς, ἐκπρόσωποι τῶν πρεσβυγε­νῶν καί νεωτέρων Πατριαρχείων καί τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη­σιῶν, μέ πρῶτο τόν ἐκπρόσωπο τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότη­τος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα­τριάρ­χου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σε­βα­σμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδι­κεί­ας κύριο Θεοδώρητο, τούς ὁποί­ους καί εὐχαριστῶ ἀπό καρ­δίας γιά τήν παρουσία τους. Ἐπίσης μᾶς τιμοῦν οἱ ἐλλογιμώτατοι καθηγητές καί καθηγήτριες τοῦ Συνεδρίου μας, τῶν Παυλείων, τούς ὁποίους καί εὐχαριστῶ, ὅπως εὐχαριστῶ καί ὅλους τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, τούς ἐκπροσώπους τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τόν Δήμαρχό μας καί ὅλους ἐσᾶς, πού τιμᾶτε τήν ἀπο­ψινή μας ἐκδήλωση «Στά βήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου». Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τά παιδιά μας, τά ὁποῖα ἦρθαν καί γιά νά τά τιμήσουμε ἀλλά καί γιά νά τιμήσουν καί αὐτά μέ τήν παρουσία τους τόν ἀπόστολο Παῦλο.

Ἄς ἀπολαύσουμε, λοιπόν, τήν ἐκδήλωσή μας!

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στις βραβεύσεις :

Ἀφοῦ ἀπολαύσαμε αὐτή τήν ὑπέ­ροχη ἐκδήλωση, θά ἤθελα πρωτί­στως νά εὐχαριστήσω καί νά συγ­χαρῶ τούς συντελεστές της.

Θά ἀρχίσω ἀπό τήν κ. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη καί τόν κ. Μιχαήλ Λιάγγο γιά τίς ἀπαγγελίες, τό Θεατρικό ἐργαστήρι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τόν ἀρχιμαν­δρί­τη π. Ἀρσένιο Χαλδαιόπουλο γιά τά ὡραῖα κείμενα, καί τόν π. Γε­ρά­σιμο Μπεκέ, πού εἶχε, ὅπως κάθε χρόνο, τήν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως.

Θά ἤθελα ὅμως νά τιμήσω καί δύο πρόσωπα πού δέν γνωρίζω, θά τά δῶ γιά πρώτη φορά, δια­­­βάζω ὅμως τά κείμενά τους στήν ἐφημερίδα «Μακεδονικά Νέα» τῆς Ναούσης, καί μέ ἐντυπω­σιάζουν καί μέ συγκινοῦν γιά τό περιεχόμενό τους καί γιά τόν τρό­πο τους, πού ἀντικατοπτρίζει τό πε­ριε­χόμενο τῆς καρδιᾶς τους.

Τό πρῶτο πρόσωπο εἶναι ἡ κ. Μαρία Κολτσάκη, πού ἀσχολεῖται στά ἄρθρα της μέ θέματα κοινω­νικά, ἐθνικά, πατριωτικά, θρη­σκευ­­­τικά, πάντοτε μέ ἕναν ξε­χω­ρι­στό τρόπο, καί τό δεύτερο πρό­σωπο εἶναι ἕνας μαθητής, ὁ Γα­βριήλ Φειδαντσής, ἀπό τή Νάουσα, πού παρουσιά­ζει καί αὐτός μέ τόν δικό του παι­δικό ἀλλά ὥριμο τρό­πο θέματα ἐπί­και­ρα.

Θά ἤθελα ἀκόμη νά ἀπονείμω τό ἐπετειακό μετάλλιο τῶν ΚΕ´ Παυ­λείων στήν κ. Ἑλένη Θεοδωρίδου, Διευθύντρια τῆς χο­ρω­δίας «Ἀλε­ξαν­δρινές φωνές», ἡ ὁποία μᾶς τρα­γούδησε στήν ἐναρκτήρια ἐκ­δή­­λωση τοῦ ἀργυροῦ ἰωβηλαίου τῶν Παυλείων, στήν ἀρχή τοῦ ἔτους, ἀλλά εἶναι πάντοτε πρόθυμη καί συμμ­ε­τέ­χει στίς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Θά ἤθελα νά τιμήσω καί τήν ὡραία μας χορωδία, ἡ ὁποία ἔρχεται ἀπό τήν Κοζάνη, νά τούς εὐχαριστήσω, διότι ἀπέδωσαν ἔργα τά ὁποῖα μελοποίησε ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Τούς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας, καί ἰδιαιτέρα τόν χοράρχη κ. Ἀνα­στάσιο Καγκαρᾶ.

Τελευταῖο, θέλω νά τιμήσω τό 4Ε, αὐτόν τόν τηλεοπτικό σταθμό, πού μακάρι νά εἶχε ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐννοῶ, ἕναν τέτοιο σταθμό, πού νά προβάλλει τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, πού νά εἶναι μία ἀπάντηση σέ ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι λένε τόσα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅμως τό 4Ε εἶναι πάντοτε δίπλα μας, 25 χρόνια, προ­βάλλει τά Παύλεια, προβάλλει τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας μας στά πέρατα τοῦ κόσμου.

Ἔχουμε νά τιμήσουμε καί τά δύο παιδιά πού μᾶς ἀπέδωσαν τόσο ὡραῖα τά κείμενα μέ δύο ἀναμνηστικά τῶν Παυλείων: τή Συρμούλα καί τόν Μιχάλη. Εἶναι συνεργάτες μας, οἱ ὁποῖοι δέν εἶπαν ποτέ ὄχι στά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Φέτος, ὅπως εἶπα καί στήν ἀρχή, τιμοῦμε τούς συνεργάτες τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας. Στήν ἐναρκτήρια ἐκ­δήλωση τῶν ΚΕ´ Παυλείων εἴχαμε τιμήσει ἐκ­προσώπους τῶν ἱερέων, τῶν ἱερο­ψαλτῶν καί τῶν Ἐκκλη­σιαστικῶν Συμβουλίων. Ἀπόψε θά ἤθελα νά τιμήσω τίς κυρίες Φι­­λοπτώχων ταμείων καί τῶν συσ­σιτίων, πού ἐπιτελοῦν ἕνα πολύ σημαντικό ἔργο στή Μητρόπολή μας.

Σήμερα ὅμως βραβεύουμε, ὅπως κάθε χρόνο, καί τά παιδιά πού πρώ­τευσαν καί μᾶς ἔκαναν ὅλους ὑπερήφανους. Τά συγχαί­ρου­με θερ­­­­μότατα γιά τήν ἐπιτυχία τους καί εὐχόμαστε νά προοδεύουν πάντoτε καί νά ἐπιτυγχάνουν τούς στόχους τους.

Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι ὅλους γιά τήν παρουσία σας.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων