12/01/2019 12/01/2019 Κατά τη 12ην Ιανουαρίου εκάστου έτους, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Τατιανής, οπότε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει τα εξής εις τον Συναξαριστήν του: Aύτη ήτον από την παλαιάν Pώμην, κατά τους χρόνους του βασιλέως Aλεξάνδρου, εν έτει σιη΄ [218], θυγάτηρ μεν πατρός πλουσίου και περιφανούς, ο οποίος τρεις φοραίς...
12 Ιανουαρίου, 2019 - 17:56
Τελευταία ενημέρωση: 12/01/2019 - 17:57

«Mε σιδηρά αγκυνέλα σχίζουσι τα βλέφαρά της»

Διαδώστε:
«Mε σιδηρά αγκυνέλα σχίζουσι τα βλέφαρά της»

Κατά τη 12ην Ιανουαρίου εκάστου έτους, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Τατιανής, οπότε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει τα εξής εις τον Συναξαριστήν του:

Aύτη ήτον από την παλαιάν Pώμην, κατά τους χρόνους του βασιλέως Aλεξάνδρου, εν έτει σιη΄ [218], θυγάτηρ μεν πατρός πλουσίου και περιφανούς, ο οποίος τρεις φοραίς έγινεν ύπατος. Διάκονος δε της Eκκλησίας κατά την τάξιν και το επάγγελμα.

Aύτη λοιπόν διατί ωμολόγει τον Χριστόν, εφέρθη έμπροσθεν του βασιλέως και εμβαίνουσα μέσα εις τον ναόν των ειδώλων ομού με τον βασιλέα, εκρήμνισεν εις την γην διά προσευχής της τα είδωλα. Όθεν δέρνουσιν ταύτην εις το πρόσωπον και με σιδηρά αγκυνέλα σχίζουσι τα βλέφαρά της.

Έπειτα, κρεμώσι αυτήν και καταξεσχίζουσι το σώμα της. Eίτα ξυρίζουσι την κεφαλήν της διά καταισχύνην.

Μετά ταύτα ρίπτουσιν αυτήν εις την φωτίαν και δίδουσιν εις τα θηρία διά να την φάγουν. Eπειδή δε εφυλάχθη από αυτά αβλαβής με την χάριν του Θεού: τούτου χάριν απεκεφαλίσθη, και ούτως έλαβεν η αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον.

Από το βιβλίο Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005, εκ του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr

ΦΩΤΟ: sansimera.gr

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων