23/11/2022 23/11/2022 Την ημέρα των Ευχαριστιών ας κάνουμε πράξη την πίστη μας στο Χριστό σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στην Εγκύκλιο του για την εορτή των Ευχαριστιών η οποία θα τιμηθεί στις 24 Νοεμβρίου. Όπως σημειώνει ο Σεβασμιώτατος η εθνική εορτή της ημέρας των Ευχαριστιών είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για όλους τους απανταχού Αμερικανούς να...
23 Νοεμβρίου, 2022 - 11:22
Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2022 - 11:25

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Την ημέρα των Ευχαριστιών ας κάνουμε πράξη την πίστη μας στο Χριστό

Διαδώστε:
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Την ημέρα των Ευχαριστιών ας κάνουμε πράξη την πίστη μας στο Χριστό

Την ημέρα των Ευχαριστιών ας κάνουμε πράξη την πίστη μας στο Χριστό σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στην Εγκύκλιο του για την εορτή των Ευχαριστιών η οποία θα τιμηθεί στις 24 Νοεμβρίου.

Όπως σημειώνει ο Σεβασμιώτατος η εθνική εορτή της ημέρας των Ευχαριστιών είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για όλους τους απανταχού Αμερικανούς να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευλογίες που απλόχερα έδωσε στους προγόνους μας, όταν αυτοί μετανάστευσαν στο Νέο Κόσμο και προσθέτει: “Ο Πρόεδρος Κένεντυ, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση της εορτής με την ευχαριστία προς το Θεό, εξέδωσε τη διακήρυξη 3560 στις 5 Νοεμβρίου 1963, σημειώνοντας: «Τρεις αιώνες πριν, οι προπάτορές μας στη Βιρτζίνια και στη Μασσαχουσέττη, μακριά από τα σπίτια τους, στη μοναξιά της άγριας φύσεως, στάθηκαν για να δοξάσουν το Θεό. Στη συγκεκριμένη ημέρα, ευχαρίστησαν ευγνωμόνως για την ασφάλειά τους, για την υγεία των τέκνων τους, για την ευφορία των καρπών της γης, για το σύνδεσμο της μεταξύ τους αγάπης και για αυτή την αγία πίστη που μας ενώνει με το Θεό»”

“Με ιλαρή καρδία πλήρη από τις ευλογίες του Θεού, ας ζούμε την κάθε ημέρα σαν την ημέρα των Ευχαριστιών”, καταλήγει.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος: 

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν» (Πρὸς Φιλιππησίους 4:6).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς ἡμέρας τῶν Εὐχαριστιῶν εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ ὅλους τοὺς ἁπανταχοῦ ἀμερικανοὺς νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ ὅλες τὶς εὐλογίες ποὺ ἁπλόχερα ἔδωσε στοὺς προγόνους μας, ὅταν αὐτοὶ μετανάστευσαν στὸ Νέο Κόσμο. Ὁ Πρόεδρος Κένεντυ, ὑπογραμμίζοντας τὴ σύνδεση τῆς ἑορτῆς μὲ τὴν εὐχαριστία πρὸς τὸ Θεό, ἐξέδωσε τὴ διακήρυξη 3560 στὶς 5 Νοεμβρίου 1963, σημειώνοντας: «Τρεῖς αἰῶνες πρίν, οἱ προπάτορές μας στὴ Βιρτζίνια καὶ στὴ Μασσαχουσέττη, μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τους, στὴ μοναξιὰ τῆς ἄγριας φύσεως, στάθηκαν γιὰ νὰ δοξάσουν τὸ Θεό. Στὴ συγκεκριμένη ἡμέρα, εὐχαρίστησαν εὐγνωμόνως γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους, γιὰ τὴν ὑγεία τῶν τέκνων τους, γιὰ τὴν εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς, γιὰ τὸ σύνδεσμο τῆς μεταξύ τους ἀγάπης καὶ γιὰ αὐτὴ τὴν ἁγία πίστη ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸ Θεό».

Ἡ ζωὴ γιὰ τοὺς πρώτους ἀποίκους ἦταν γεμάτη δυσκολίες μὲ πολλὲς κακουχίες καὶ στερήσεις. Εἶχαν ὅμως ὡς πρότυπο τὸν ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν, ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὸ Θεὸ «μετ᾽ εὐχαριστιῶν», ἀντιμετωπίζοντας τὶς δυσκολίες χωρὶς ὑπερβολικὴ θλίψη, ἀλλὰ μὲ ἐλπίδα πρὸς τὸν Κύριο. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦμε σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη χώρα τῶν εὐκαιριῶν καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, ὅπως ὁ ἀπόστολος Πέτρος τονίζει: «πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιῤῥίψαντες ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν» (α᾽ Πέτρ. 5:7). Οἱ θλίψεις αὐτῆς τῆς ζωῆς δὲ συγκρίνονται μὲ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ, εἴτε σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο εἴτε στὸν ἄλλο. Διότι τὸ πνεῦμα τῆς εὐχαριστίας καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐνδυναμώνει τὴ σχέση μας μὲ τὸ Θεό. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἡ κύρια λειτουργικὴ πράξη λατρείας πρὸς τὸ Θεό.

Ἔτσι λοιπὸν ἀγαπητοί μου χριστιανοί, αὐτὴ τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν ἂς κάνουμε πράξη τὴν πίστη μας στὸ Χριστό. Ἂς μὴ μεριμνοῦμε μὲ ὑπερβολικὸ ἄγχος γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, καθὼς «oὐδεὶς ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα, ἀλλὰ καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει» (Ματθ. 6:27-28). Ἀλλὰ μὲ ἱλαρὴ καρδία πλήρη ἀπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ἂς ζοῦμε τὴν κάθε ἡμέρα σὰν τὴν ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Φωτογραφία: Associated Press/Mark Lennihan

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων