14/10/2021 14/10/2021 «Η Ηγεσία των 100 είναι ένα μοναδικό μέσο για την εξάσκηση της γενναιοδωρίας της Αρχιεπισκοπής και ανταποκρίνεται πλήρως στην αποστολή της για περισσότερο από τέσσερεις δεκαετίες», υπογραμμίζει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος σε Ποιμαντορική Εγκύκλιο που εξέδωσε με αφορμή την ερχόμενη Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021, η οποία είναι αφιερωμένη στην «Ηγεσία των 100», ως...
14 Οκτωβρίου, 2021 - 16:00
Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2021 - 21:12

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχαριστεί την «Ηγεσία των 100»

Διαδώστε:
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχαριστεί την «Ηγεσία των 100»

«Η Ηγεσία των 100 είναι ένα μοναδικό μέσο για την εξάσκηση της γενναιοδωρίας της Αρχιεπισκοπής και ανταποκρίνεται πλήρως στην αποστολή της για περισσότερο από τέσσερεις δεκαετίες», υπογραμμίζει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος σε Ποιμαντορική Εγκύκλιο που εξέδωσε με αφορμή την ερχόμενη Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021, η οποία είναι αφιερωμένη στην «Ηγεσία των 100», ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό – Κληροδότημα, ο οποίος ιδρύθηκε επί του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Ιακώβου και στηρίζει ανελλιπώς για δεκαετίες την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος, κάνει, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη του οργανισμού προς το Ελληνικό Κολλέγιο και στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, επισημαίνοντας ότι «έχει συμπαρασταθεί πολλαπλά και έχει καλύψει επαρκώς το έλλειμα της Σχολής μας, έτσι ώστε να συνεχίσουν να αναδεικνύονται κατάλληλα καταρτισμένοι υποψήφιοι κληρικοί που θα υπηρετήσουν μελλοντικά την Αρχιεπισκοπή μας».

«Ας ευχαριστήσουμε αυτούς αλλά και για αυτούς το Θεό, για τη σοφή τους διαχείριση και γιά τήν αφιέρωσή τους στην Αγία μας Εκκλησία», καταλήγει ο Σεβασμιώτατος, ευχαριστώντας τα μέλη του οργανισμού για την στήριξη τους.

Αναλυτικά, η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου για την Κυριακή της «Ηγεσίας των 100» αναφέρει τα εξής:

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 231/2021

Ποιµαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100.

17 Ὀκτωβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.

«Ὅλην τὴν ἡµέραν ἐλεεῖ καὶ δανείζει ὁ δίκαιος καὶ τὸ σπέρµα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται» (Ψαλµός 36:26).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Παντοῦ στὶς ἱερὲς γραφὲς τονίζονται ἰδιαιτέρως ἡ γεναιοδωρία, ἡ ἐλεηµοσύνη, ἡ εὐσπλαχνία ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ ἀγάπῃ, ὡς τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν δικαίων καὶὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀντιλαµβάνονται τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ ὅλους τοὺςφορεῖς τῆς Ἱερᾶς µας Ἀρχιεπισκοπῆς ποὺ ἐµπνέουν αὐτὲς τὶς αἰώνιες ἀξίες, µὲ κύρια ἀποστολὴ τὸ διαµοιρασµὸ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερη θέση κατέχει τὸ ἀποθεµατικὸ Ταµεῖο τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 «Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος». Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 εἶναι ἕνα µοναδικὸ µέσο γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῆς γενναιοδωρίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀνταποκρίνεται πλήρως στὴν ἀποστολή της γιὰ περισσότερο ἀπὸ τέσσερεις δεκαετίες.

Ἡ σηµερινὴ ἡµέρα, ὅπου σὲ ὅλη τὴν Ἀµερικὴ ἑορτάζουµε τὴν Κυριακὴ τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἀποτελεῖ µία εὐκαιρία νὰ πληροφορηθοῦµε καλύτερα γιὰ τὴ σηµαντικὴἐργασία τοῦ ὀργανισµοῦ καὶ νὰ ἐκφράσουµε τὴν εὐγνωµοσύνη µας. Διότι ἡ γενναιοδωρία καὶ ἡ φιλανθρωπία της ἔχουν χαρίσει πολλαπλῶς δῶρα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, µὲ σπουδαιότερο τὴ στήριξη στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. Ἡ Ἡγεσία τῶν 100 ἔχει συµπαρασταθεῖ πολλαπλὰ καὶ ἔχει καλύψει ἐπαρκῶς τὸ ἔλλειµα τῆς Σχολῆς µας, ἔτσι ὥστε νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναδεικνύονται κατάλληλα καταρτισµένοι ὑποψήφιοι κληρικοὶ ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν µελλοντικὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπή µας.

Σήµερα, ἀναγνωρίζοντας τὰ ἐπιτεύγµατα τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, ἂς ἐπισηµάνουµε ὅτι ἡ Ἡγεσία τῶν 100 ἀποτελεῖται ἀπὸ µέλη, ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς τῆς Ἐκκλησίας µας. Κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ αὐτὰ τὰ µέλη ἔχει ἀποφασίσει νὰ ἀποδώσει στὸν Κύριο ὡς εὐχαριστία, κάποιες ἀπὸ τὶς εὐλογίες ποὺ ἔχει ἀποκτήσει. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορµή, ἂς εὐχαριστήσουµε αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτοὺς τὸ Θεό, γιὰ τὴ σοφή τους διαχείριση καὶ γιὰ τὴν ἀφιέρωσή τους στὴν Ἁγία µας Ἐκκλησία.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

 

Η «Ηγεσία των 100» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός – Κληροδότημα, ο οποίος ιδρύθηκε επί Αρχιεπισκοπίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού Ιακώβου το έτος 1984.

Η βασική αρχική ιδέα ήταν να βρεθούν εκατό Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι να πεισθούν να δώσουν εκατό χιλιάδες δολάρια ο καθένας. Το ποσό θα μπορούσαν να το δώσουν είτε συνολικά σε μία δόση, είτε σε δέκα χρόνια επί δέκα χιλιάδες δολάρια το χρόνο, οπότε έτσι προέκυψε και η αρχική του ονομασία, «Ηγεσία των 100», ενώ αργότερα αφιερώθηκε επ’ ονόματι του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Το σκεπτικό ήταν το Κληροδότημα αυτό να χρηματοδοτεί διάφορα προγράμματα της Εκκλησίας. Διά μέσου των ετών, η «Ηγεσία των 100» αυξήθηκε σε αριθμό μελών και έχει φτάσει σήμερα να ξεπερνά τα 1.100 με συνολικά κεφάλαια ύψους περί τα εκατό εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα χρήματα κάθε χρόνο αντλούνται οι τόκοι τα ποσά των οποίων δίνονται ως χορηγίες για προγράμματα και διακονίες της Αρχιεπισκοπής. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η «Ηγεσία των 100» έχει δώσει σε χορηγίες σε προγράμματα της Αρχιεπισκοπής και υποτροφίες στη Θεολογική Σχολή πάνω από $54,0 εκατομμύρια δολάρια.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων