01/08/2023 01/08/2023 Την αντίθεσή του σε κάθε είδους προσπάθεια, που οδηγεί στην απαξίωση και τον αποτροπιασμό ιερών συμβόλων, τα οποία εκφράζουν την πίστη δισεκατομμυρίων ανά τον κόσμο ανθρώπων, εκφράζει με κείμενό του με τίτλο “Enough is enough!”, ο Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας.  Αφορμή για την τοποθέτησή αυτή του Ποιμενάρχη της Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Σκανδιναυΐα στάθηκαν...
01 Αυγούστου, 2023 - 10:36
Τελευταία ενημέρωση: 01/08/2023 - 11:30

Αντίθετος με τις προσπάθειες απαξίωσης και αποτροπιασμού ιερών συμβόλων ο Μητροπολίτης Σουηδίας

Διαδώστε:
Αντίθετος με τις προσπάθειες απαξίωσης και αποτροπιασμού ιερών συμβόλων ο Μητροπολίτης Σουηδίας

Την αντίθεσή του σε κάθε είδους προσπάθεια, που οδηγεί στην απαξίωση και τον αποτροπιασμό ιερών συμβόλων, τα οποία εκφράζουν την πίστη δισεκατομμυρίων ανά τον κόσμο ανθρώπων, εκφράζει με κείμενό του με τίτλο “Enough is enough!”, ο Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας

Αφορμή για την τοποθέτησή αυτή του Ποιμενάρχη της Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Σκανδιναυΐα στάθηκαν πρόσφατα γεγονότα σε Σουηδία και Δανία όπου μεμονωμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένα κίνητρα, προέβησαν στο κάψιμο του Κορανίου, συνολικά τρεις φορές.

Ο Μητροπολίτης κ. Κλεόπας κάνει αναφορά σε διεθνείς νομοθεσίες και συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

“Είναι απαράδεκτο κάποιοι εσφαλμένα να πιστεύουν ότι η βεβήλωση θρησκευτικών συμβόλων από μεμονωμένα άτομα εκφράζει το σύνολο των πολιτών των Σκανδιναυϊκών Χωρών. Οι χώρες αυτές έχουν αποδείξει έμπρακτα το πόσο σέβονται όλες ανεξαιρέτως τις θρησκευτικές κοινότητες, τη δράση των οποίων στηρίζουν με κρατικές επιχορηγήσεις και προγράμματα”, σημειώνει.

“Δεδομένου ότι ο Χριστός και το Ευαγγέλιό Του διακηρύττουν την ειρήνη και το σεβασμό στη συνύπαρξη των ανθρώπων, ευχόμαστε, αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά να μην αμαυρώνουν την εικόνα και τη διάθεση των ανθρώπων για αλληλοσεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη και να μη σημειωθούν ξανά τέτοιες μεμονωμένες ανίερες ενέργειες”, καταλήγει.

 

Αναλυτικά το κείμενο του Μητροπολίτη Σουηδίας με τίτλο: “Enough is enough!”

Με αφορμή το χθεσινό (31 Ιουλίου 2023), αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν τόσο στη Σουηδία, όσο και στη Δανία και συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παροχή αδείας για συναθροίσεις, όπως ασφαλώς προβλέπεται και στο Σύνταγμα των ως άνω χωρών, στις οποίες, όμως δυστυχώς, μεμονωμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένα κίνητρα, προέβησαν στο κάψιμο του Κορανίου, συνολικά τρεις φορές, θεωρούμε σκόπιμο να εκφράσουμε την αντίθεσή μας ως Επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Σκανδιναυΐα, όχι μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις, αλλά και σε κάθε είδους προσπάθεια, που οδηγεί στην απαξίωση και τον αποτροπιασμό ιερών συμβόλων, τα οποία εκφράζουν την πίστη δισεκατομμυρίων ανά τον κόσμο ανθρώπων.

Είναι αναγκαίο να μνημονεύσουμε το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο οποίο γίνεται λόγος για την ελευθερία σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας κάθε προσώπου, αλλά και την ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων.

Επίσης, στο άρθρο 10 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων…….».

Το άρθρο 17, επίσης, της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ορίζει ότι: «1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη.

2. Η Ένωση σέβεται, επίσης, το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.

3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συμβολή τους.»

Στο άρθρο 10, παρ. 1, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που επιγράφεται: «Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας», προβλέπεται ότι: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές».

Το άρθρο 22 του Χάρτη επιγράφεται: «Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία» και ορίζει ότι: «Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία».

Το άρθρο 52, παράγραφος 3, του Χάρτη ορίζει: «Στον βαθμό που ο παρών Χάρτης περιλαμβάνει δικαιώματα που αντιστοιχούν σε δικαιώματα, τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η εμβέλειά τους είναι ίδιες με εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύμβαση. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία».

Το άρθρο 53 του Χάρτη, το οποίο επιγράφεται «Επίπεδο προστασίας», ορίζει: «Καμία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής από το δίκαιο της Ένωσης, […] καθώς και από τα Συντάγματα των κρατών μελών.»
Αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2000/78 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συγκεκριμένα στα άρθρα 1, 2 παρ. 1 και 2, αλλά και άρθρο 4 παρ. 2, προβλέπεται η θέσπιση πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το νομικό πλαίσιο και το σύνταγμα που ισχύει και εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, η προστασία, ο σεβασμός και η προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα της ζωής και έκφρασης των πολιτών.

Εναρμονιζόμενος πλήρως στα πλαίσια αυτά, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα καταδίκης και αλληλεγγύης στον Επικεφαλής των Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας Αλί Ερμπάς, αναφέροντας ότι: «Καταδικάζουμε έντονα τις βάναυσες, αλαζονικές και ασεβείς επιθέσεις κατά του Ιερού Κορανίου, πρώτα στη Σουηδία και μετά στην Ολλανδία μέσα σε μία εβδομάδα. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων είτε στη Σουηδία είτε στην Ολλανδία καταδικάζει αυτές τις πρωτόγονες συμπεριφορές και αυτούς που τις διέπραξαν μέσα από την καρδιά τους».

Καταλήγει, λέγοντας ότι: «Το καθήκον μας των θρησκευτικών ηγετών είναι να κηρύττουμε σεβασμό προς τα όσια και τα ιερά των μελών των διαφορετικών θρησκειών, να κινούμαστε στον ίδιο άξονα και να καταδικάζουμε όλοι μας τέτοιες ασεβείς ενέργειες».

Είναι απαράδεκτο κάποιοι εσφαλμένα να πιστεύουν ότι η βεβήλωση θρησκευτικών συμβόλων από μεμονωμένα άτομα εκφράζει το σύνολο των πολιτών των Σκανδιναυϊκών Χωρών. Οι χώρες αυτές έχουν αποδείξει έμπρακτα το πόσο σέβονται όλες ανεξαιρέτως τις θρησκευτικές κοινότητες, τη δράση των οποίων στηρίζουν με κρατικές επιχορηγήσεις και προγράμματα.

Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Εξοχώτατος κ. Ulf Kristersson, μετά από το κάψιμο ενός Κορανίου από Ιρακινό πρόσφυγα στη Σουηδία, σε δήλωσή του ανέφερε ότι: «Δεν υπάρχει λόγος να προσβάλλουμε άλλους ανθρώπους» κι επίσης ότι: «Πιστεύω ότι, επειδή κάποια πράγματα είναι νόμιμα, δεν είναι απαραίτητα και αρμόζοντα».

Έχοντας υπ᾽ όψιν όλα τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Χριστός και το Ευαγγέλιό Του διακηρύττουν την ειρήνη και το σεβασμό στη συνύπαρξη των ανθρώπων, ευχόμαστε, αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά να μην αμαυρώνουν την εικόνα και τη διάθεση των ανθρώπων για αλληλοσεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη και να μη σημειωθούν ξανά τέτοιες μεμονωμένες ανίερες ενέργειες.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων