24/04/2024 24/04/2024 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, είχε επίσημη συνάντηση, το απόγευμα της Τρίτης, 23 Απριλίου 2024, με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Γερουσίας κ. Gérard Larcher, ο οποίος Τον υποδέχθηκε στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου της Γερουσίας με όλες τις αρμόζουσες τιμές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, λόγω και της...
24 Απριλίου, 2024 - 12:25
Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2024 - 12:31

Πόλεμος στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή, προστασία περιβάλλοντος στη συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Γερουσίας

Διαδώστε:
Πόλεμος στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή, προστασία περιβάλλοντος στη συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Γερουσίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, είχε επίσημη συνάντηση, το απόγευμα της Τρίτης, 23 Απριλίου 2024, με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Γερουσίας κ. Gérard Larcher, ο οποίος Τον υποδέχθηκε στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου της Γερουσίας με όλες τις αρμόζουσες τιμές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, λόγω και της παλαιάς γνωριμίας που συνδέει τον Πρόεδρο και τον Παναγιώτατο, ο κ. Larcher εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα επίσκεψη του Πατριάρχου στη Γαλλία και ζήτησε να ενημερωθεί κυρίως για τη θέση των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών στα ακανθώδη ζητήματα του πολέμου της Ουκρανίας και της κρίσεως στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση περιεστράφη, επίσης, γύρω από τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Θρόνου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και γύρω από τον πρωτεύοντα ρόλο του στην προώθηση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, υπό το πρίσμα και της τρέχουσας επικαιρότητας.

Στη συνάντηση παρέστησαν, από πλευράς της Γαλλικής Γερουσίας, οι Αντιπρόεδροι αυτής κύριοι Loïc Hervé, Hervé Marseille και Roger Karoutchi, και, από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όλα τα μέλη της Συνοδείας του Παναγιωτάτου. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πατριάρχης υπέγραψε το βιβλίο των επισήμων επισκεπτών και στη συνέχεια μαζί τη συνοδεία Του φωτογραφήθηκαν με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, ο οποίος και συνόδευσε τιμητικά τον Παναγιώτατο μέχρι το όχημά Του.

Νωρίτερα, το μεσημέρι, ο Παναγιώτατος με την τιμία συνοδεία Του παρεκάθησαν σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν Του ο Εξοχ. Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Δημήτριος Ζεβελάκης, στην Πρεσβευτική κατοικία.

Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πατριάρχης χοροστάτησε κατά την επίσημη Δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι. Ο επιχώριος Μητροπολίτης Σεβ. κ. Δημήτριος καλωσόρισε τον Παναγιώτατο και επισήμως στην έδρα της Ι. Μητροπόλεως Γαλλίας. Στην αντιφώνησή Του, o Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη χαρά Του για την εκ νέου επίσκεψή Του στη θεόσωστη αυτή Επαρχία του Θρόνου.

“Η ευγενής και όλως τιμητική πρόσκλησις του Εξοχωτάτου Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron και η μέριμνα του Ποιμενάρχου σας ωδήγησαν ημάς και αύθις εις την ιστορικήν αυτήν ευρωπαϊκήν πρωτεύουσαν του πολιτισμού, της ελευθέρας διακινήσεως των ιδεών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενίοτε δε και των κοινωνικών εκρήξεων, εις την πόλιν, εις την οποίαν εφωταγωγήθησαν, το πρώτον, αι οδοί κατά την διάρκειαν της νυκτός και διά τούτο εκλήθη αύτη και «πόλις του φωτός». Ερχόμεθα εις περίοδον προετοιμασίας πνευματικής διά να υποδεχθώμεν και να λάβωμεν το ανέσπερον Φως της Αναστάσεως, το μόνον αληθινόν Φως, εν τω Προσώπω του Αναστάντος Χριστού, ο Οποίος διαβεβαιοί: «Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ᾽ έξει το φως της ζωής» (Ιωάν. η´, 12). Η αληθώς φωταυγής και λαμπροφόρος νύκτα είναι η νύκτα της Αναστάσεως, κατά την οποίαν τα «πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη, και τα καταχθόνια» (Γ΄ Ωδή Κανόνος Πάσχα).

Το ζωηφόρον τούτο Φως, φωτίζει, είμεθα βέβαιοι, την πορείαν της Ορθοδόξου παροικίας εν Γαλλία, η οποία διαθέτει βαθείας ρίζας και ιστορίαν μακράν, με επίκεντρον της ζωής της τους ιερούς ναούς. Ο Ναός του Αγίου Στεφάνου, εις τον οποίον ευρισκόμεθα, ανηγέρθη χάρις εις την γενναίαν δωρεάν των αειμνήστων αδελφών Δημητρίου, Ιωάννου και Παύλου Σκυλίτση, μεγάλων ευεργετών του Γένους, οι οποίοι ανοικοδόμησαν εκ βάθρων, προς τοις άλλοις, και την καθ᾽ ημάς Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης. Η ενταύθα πνευματική ζωή εμπλουτίζεται και αυξάνεται διά της λειτουργίας δύο Ιερών Μονών, ως και δύο Μετοχίων ιδρυθέντων υπό της Αθωνικής Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία παρακολουθεί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, και καυχάται διά τας διαρκείς προόδους σας, και ενθαρρύνει άπαντας υμάς, όπως ενώπιον της κρισίμου διεθνούς συγκυρίας παραμείνητε εδραίοι εν τη πίστει, υπό τας πτέρυγας της Εκκλησίας, αποτελούσης τον ταμιευτήρα των τιμαλφών του Γένους, των συγκροτούντων την ιδιοπροσωπίαν αυτού. Άνευ της πίστεως, της γλώσσης και της πνευματικής παραδόσεώς μας, αποκοπτόμεθα από τας ρίζας μας και παύομεν να υπάρχωμεν. Η Μετριότης ημών είναι βεβαία ότι όλοι εσείς επελέξατε ήδη αντί του μαρασμού την ζωήν, αφοσιωμένοι εις την πατρώαν παρακαταθήκην, ώστε δυνάμεθα να αναφωνήσωμεν: «ευχαριστώ τω Θεώ μου πάντοτε περί υμών επί τη χάριτι του Θεού τη δοθείση υμίν εν Χριστώ Ιησού, ότι εν παντί επλουτίσθητε εν αυτώ, εν παντί λόγω και πάση γνώσει», όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους (Α´ Κορ. α´, 4).”

Στη συνέχεια, συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Δημήτριο, “ο οποίος, συνεχίζων το έργον των Μητροπολιτών Μελετίου, Ιερεμίου, ως και του αμέσου προκατόχου αυτού Ιερωτάτου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, με την συνδρομήν σύμπαντος του κλήρου και των λαϊκών συνεργατών αυτού, καταρδεύει με τα ζωήρητα νάματα της Ορθοδόξου ημών πίστεως το κληρωθέν εις αυτόν γεώργιον, παράγων ευχύμους καρπούς.”

Παρέστησαν Αρχιερείς μέλη της Επισκοπικής Συνελεύσεως Γαλλίας, μέλη της Συνελεύσεως των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων της Γαλλίας, εκπρόσωποι άλλων Χριστιανικών δογμάτων, πολλοί διπλωμάτες και πλήθος πιστών, οι οποίοι κυριολεκτικώς κατέκλεισαν τον Ναό.

Το βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τη συνοδεία Του παρεκάθησαν σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν Του ο Εξοχ. Πρέσβυς της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Yunis Demirer, στην Πρεσβευτική Κατοικία.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων