14/05/2019 14/05/2019 Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ᾿ ἔτος,παρέθεσεπασχάλιονγεῦμαεἰςτούςΚληρικούςτῆςΠατριαρχικῆςΑὐλῆςκαίτούςΓραμματεῖςτῶνΠατριαρχείων, εἰς τούς κήπους τοῦ ἐν Θεραπείοις θερέτρου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Γαλλίας. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak καί τοῦ Κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, διεπε-ραιώθη εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον διά...
14 Μαΐου, 2019 - 15:11

Στην Ίμβρο βρίσκεται ο Οικ. Πατριάρχης

Διαδώστε:
Στην Ίμβρο βρίσκεται ο Οικ. Πατριάρχης

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ᾿ ἔτος,παρέθεσεπασχάλιονγεῦμαεἰςτούςΚληρικούςτῆςΠατριαρχικῆςΑὐλῆςκαίτούςΓραμματεῖςτῶνΠατριαρχείων, εἰς τούς κήπους τοῦ ἐν Θεραπείοις θερέτρου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Γαλλίας. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak καί τοῦ Κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, διεπε-ραιώθη εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον διά βραχεῖαν ἀνάπαυσιν.

Φωτογραφία αρχείου

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων